Dana, 21. 08. 2019. godine asfaltirano je parkiralište područne ambulante Brestovsko, a izvršena je i rekonstrukcija dijela puta prema crkvi.