Uskrsna čestitka

Neka nam Uskrs bude poticaj da činimo dobro drugima, pridržavajući se temeljnih ljudskih vrijednosti, uz poruku nade, ljubavi  i mira,  svima koji slaveći iščekujete Kristovo uskrsnuće, želim sretan i blagoslovljen Uskrs.

 

                                                                                                     Vaš načelnik                                                                                                    Mladen Mišurić-Ramljak

 

 

Obavijest poljoprivrednim proizvođačima

Bosna  i  Hercegovina 

Federacija  Bosne  i  Hercegovine

Kanton Središnja Bosna/

Srednjobosanski Kanton

Općina Kiseljak

Služba za gospodarstvo, urbanizam, zaštitu okoliša i komunalne poslove

Broj: 03-24 –sl /19

Kiseljak. 15. 4. 2019. god.

 

Na temelju članka 3. i 7. Pravilnika o načinu i uvjetima ostvarenja novčane potpore po modelu Poticaja proizvodnji (Službene novine F BiH, broj 32/17) Služba za gospodarstvo, urbanizam, zaštitu okoliša i komunalne poslove, objavljuje   

                                          P O Z I V

 

Poljoprivredni  proizvođači, fizička i pravna lica sa područja općine Kiseljak, koji su upisani  u Registar (RPG) i Registar klijenata  RK, koji su  izvršili promjenu unesenih podataka (Ažuriranje) u ostavljenom roku  (01.01. – 31.03.2019.godine),te ispunjavaju posebne uvjete propisane Programom i Pravilnikom  Prijave na konkretna  poticajna sredstva  u biljnoj i animalnoj proizvodnji podnose putem lokalnog ureda u općini Kiseljak , na obrascu P-1 .

Ovim putem ih obavještavamo  o  rokovima  za podnošenje P-1 Obrazaca(prijava proizvodnji) kako slijedi:

Biljna proizvodnja

 • Pšenica , Raž ,Ječam,Zob,Tritikale :- min. 1 ha.(po kulturi) P-1 do15.05. 2019.

 • Silažni kukuruz : min. 2,0 ha P-1 do 31 .05.2019

 • Heljda/ min 1 ha uz račun o prodaji ili dokaz o preradi  P-1   do 15.06.2018

 • Povrće min 0,5 ha uz račun o prodaji P-1  do 01.05. za mladi krompir

 • ostalo povrće                 P-1   do 31.05. 2019.

Animalna  proizvodnja

 • Svježe mlijeko – proda ili preradi 500 l/mj.    P-1   do 10.04.2019

 • Rasplodna stoke –Junice /prvotelke /min 2 (obrti i pr.lica) P-1 15.08.2019

 • Rasplodna stoka –ovce min 50 i koze min 25    P-1   do 15.05.2019.

 • Rasplodne krmače min -5 P-1 do 31.05. 2019

 • Tov svinja min 25 kom.  /  kontinuirano -5 dana po uselenju u turnus

 • Tov junadi – min 3 grla /             kontinuirano  5 dana po uselenju u turnus

 • Pčele – min 20 košnica uz prodaju 2 kg meda /košnici P-1  do 15.05.2019.

Informacije  se mogu dobiti   i  na kontakt telefon broj 030/877-815.  

 

                                                                                                    POMOĆNIK   NAČELNIKA

Marinko  Komšić dipl. ing.

POTPISAN UGOVOR O NABAVI I UGRADNJI SPRAVA ZA DJEČJE IGRALIŠTE

15. travnja 2019. godine potpisan je ugovor između Općine Kiseljak i poduzeća GLOVIS d.o.o. Zenica, o nabavi i ugradnji sprava za dječje igralište u Parku generala Filipovića u Kiseljaku.

Ugovorena vrijednost za isporuku ukupne količine roba u ukupnom iznosu sa uračunatim PDV-om iznosi 6.844,50 KM.

Rok za isporuku i ugradnju robe je 45 (četrdesetpet) dana od dana zaključenja ugovora.

.

Održana 20. redovita sjednica Općinskog vijeća Kiseljak

Na 20. redovitoj Sjednici Općinskog vijeća održanoj 11. travnja 2019. godine,  raspravljalo se o sljedećim točkama dnevnog reda:

 1. Odluka o davanju na upravljanje i korištenje  vodnih objekata javnom poduzeću ”Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Kiseljak
 2. Odluka o odobravanju svih procesno pravnih radnji Abdulahu Japauru
 3. Odluka o davanju ovlaštenja za obavljanje poslova Općinskog pravobranitelja
 4. Odluka o usvajanju  izvješća  o  provedenim  aktivnostima   javnog nadmetanja  za  davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu općine kiseljak i davanju ovlaštenja za potpisivanje ugovora o zakupu nekretnine
 5. Odluka o raspisivanju natječaja za dodjelu javnih priznanja
 6. Rješenje o imenovanju povjerenstva za provođenje javnog nadmetanja za prodaju nekretnina u vlasništvu općine Kiseljak
 7. Odluka o usvajanju godišnjeg plana projekata javno-privatnog partnerstva za 2019. godinu
 8. Odluka o dodjeli na korištenje dijela zgrade edukacijsko rehabilitacijskom centru ”Duga” Novi Travnik
 9. Odluka o dodjeli na korištenje poslovnih prostora zavodu za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba Bakovići
 10. Odluka o  dopuni  programa  gospodarenja poljoprivrednim zemljištem   u državnom vlasništvu  za Općinu  Kiseljak
 11. Odluka o komunalnoj naknadi
 12. Zaključak o prijenosu mjerodavnosti iz oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja
 13. Zaključak o usvajanju zakona
 14. Odluka o izmjenama i dopunama Odluka o izvršavanju proračuna općine Kiseljak za 2019. Godinu
 15. Odluka o usuglašavanju djelatnosti J.U. Dom zdravlja Kiseljak
 16. Odluka o izmjenama i dopunama proračuna općine Kiseljak za 2019. godinu

Prijenos mjerodavnosti iz oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja nakon sjednice Općinskog vijeća Kiseljak, dobio je  zeleno svjetlo ove institucije s obzirom da je većinom glasova usvojen zaključak o provedbi javne rasprave na ovu temu.

Naime, načelnik općine Kiseljak Mladen Mišurić-Ramljak je povukao ovu točku sa Dnevnog reda te usvojio prijedlog Kluba vijećnika SDP-a i DF-a o provođenju javne rasprave.  Naime, kako je u obrazloženju ovog prijedloga kazao – Nihad Junuzović, cilj je upoznati sve zainteresirane počevši od prosvjetnih djelatnika, roditelja, vijećnika pa uostalom i svih građana.

ODRŽANO ŽUPANIJSKO NATJECANJE IZ MATEMATIKE U O.Š. ”GROMILJAK” KISELJAK

U O.Š. ”Gromiljak” Kiseljak, održano je 06.04.2019. godine, Županijsko natjecanje iz matematike.

Učenici osnovnih škola iz Županije Središnja Bosna, kao i učenici iz O.Š. ”fra Grgo Martić” Žepče”, sudjelovali su na ovom  prestižnom natjecanju.

Prigodne novčane nagrade učenicima VIII i IX razreda koji su osvojili prva tri mjesta, osigurala je Općina Kiseljak.

URUČENE DIPLOME UČENICIMA O.Š. ”KISELJAK 1” BILALOVAC

U O.Š. ”Kiseljak 1” Bilalovac, održana je 08.04.2019. godine svečanost uručenja diploma učenicima VII, VIII i IX razreda, koji su  osvojili prva tri mjesta u općinskom natjecanju iz matematike, fizike, engleskog jezika i vjeronauke.

Prigodne novčane nagrade, kao i diplome učenicima je uručio načelnik općine Kiseljak Mladen Mišurić-Ramljak, a svečanosti je pored ravnatelja škole gosp. Nermina Merhemića nazočio i ef. Kenan Bajrić.