Održan sastanak sa ravnateljima osnovnih škola sa područja općine Kiseljak

Načelnik općine Kiseljak, Mladen Mišurić-Ramljak, održao je danas sastanak s ravnateljima osnovnih škola koje djeluju na području ove općine. Sastanku je nazočila i šefica Odjela za društvene djelatnosti i braniteljska pitanja Općine Kiseljak, Katarina Bilić.

Na sastanku se razgovaralo  o tijeku procesa  preuzimanja mjerodavnosti Općine Kiseljak nad školama.

Također, jedna od tema bila je upis djece u obvezni predškolski odgoj u trajanju od 150 sati, te rješavanje ostalih problema, kao što su prijevoz, grijanje, prioritetna ulaganja u škole i ostale svakodnevne potrebe škola.

Zaključeno je kako će, kao i do sada, škole imati neospornu podršku Općine Kiseljak u rješavanju svih  problema.

Potpisan Ugovor o utopljavanju stambene zgrade ”KOREJA”

Gospodin Slobodan Komosar, direktor GPUD ”SIGMA” d.o.o. Zenica i Načelnik općine Kiseljak Mladen Mišurić-Ramljak potpisali su Ugovor o utopljavanju stambene zgrade ”KOREJA” u ulici Bana Josipa Jelačića.

Ugovor je sklopljen na temelju provedenog konkurentskog postupka javne nabave.

Potpisan Ugovor o izgradnji kanalizacijskog kolektora u MP Pariževići

Načelnik općine Kiseljak Mladen Mišurić-Ramljak i gđa. Elma Sinanović, predstavnica ”FLEX INVEST” d.o.o. potpisali su Ugovor o izgradnji kanalizacijskog kolektora u MP Pariževići u dužini cca 660m, sa 14 revizionih okana i kanalizacijskim ductil cijevima promjera 300mm.

Ugovor je sklopljen na temelju rezultata provedenog konkurentskog postupka javne nabave.

Javni oglas – o davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Kiseljak

Povjerenstvo za provođenje javnog nadmetanja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Kiseljak objavljuje Oglas o davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Kiseljak.

Izdaje se  poljoprivredno zemljište u vlasništvu općine Kiseljak,  k.p. br. 88/1 oranica, njiva 5 klase „Krčevina“, dio površine od 40000,00 m2, upisano u katastarsko knjižnom ulošku broj 292 za K.O. Orahovo.

 

6.01.javni oglas zemljište u zakup ORAHOVO (1)

Javni oglas – prodaja zemljišta

Povjerenstvo za provođenje javnog nadmetanja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Kiseljak objavljuje Oglas o prodaji zemljišta u vlasništvu Općine Kiseljak putem javne licitacije.

Prodaje se zemljište koje se vodi kao parcela k.p. br. 2500/4 ”Rauševac” livada 4. klase K.O. Brestovsko SP, ukupne površine 4150m2, upisana u zemljišnoknjižni uložak br. 644.

 

7.01. javni oglas RADNA ZONA

Održana javna prezentacija Nacrta izmjena i dopuna Regulacijskog plana Kiseljak III

Sukladno zaključku Općinskog vijeća Kiseljak o provođenju javne rasprave o Nacrtu izmjene i dopune Regulacijskog plana Kiseljak III, dana, 19.09.2019. (četvrtak) u zgradi Općine Kiseljak (Vijećnica) održana je javna prezentacija i uvid u Nacrt izmjena i dopuna.

Na javnoj prezentaciji svim zainteresiranim pravnim i fizičkim osobama je predstavljen Nacrt plana gdje su mogli postavljati pitanja i dobiti odgovore i dodatne informacije od nosioca izrade plana.

Pozivamo zainteresirane da do 4.10.2019. godine dostave svoje prijedloge, sugestije i primjedbe na Nacrt plana. 

Sve informacije o Nacrtu plana su prethodno objavljene na službenoj stranici Općine Kiseljak.