Poziv poljoprivrednim proizvođačima

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Kanton Središnja Bosna/Srednjobosanski kanton

Općina Kiseljak

Služba za gospodarstvo, urbanizam i prostorno planiranje

Broj: 03-24-sl-2/19

Kiseljak, 16. 1. 2019. godine

 

 

             Obavijest i poziv poljoprivrednim proizvođačima

Poljoprivredni proizvođači sa područja Općine Kiseljak zainteresirani za proizvodnju paprike na otvorenom (površine   1 – 2 dun.)

Pozivaju se da nazoče prezentaciji ovog projekta 23. 1. 2019. godine (srijeda) u 13 00 u Vijećnici Općine Kiseljak.

Prezentaciju će voditi predstavnik firme Carl Kuehne, kraći izvod iz iste ali i informacije o ovom projektu možete vidjeti u nastavku ove Obavijesti.

 Informaciju o projektu preuzmite OVDJE. 

 

 

                                                                                            POMOĆNIK NAČELNIKA

                                                                                                         Marinko Komšić dip.ing.

Izmjene i dopune Odluke o građevinskom zemljištu i odluke o visini komunalnih pristojbi

Poštovani,

Zbog velikog interesa gospodarstvenika s područja općine Kiseljak o načinu prijave i plaćanja godišnjeg iznosa za komunalnu pristojbu, Općina Kiseljak ponovno objavljuje Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o građevinskom zemljištu usvojene na 13. redovitoj sjednici Općinskog vijeća Kiseljak i Odluku o visini komunalnih pristojbi na području općine Kiseljak, usvojenu na 18. redovitoj sjednici Općinskog vijeća Kiseljak.

 

Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o građevinskom zemljištu preuzmite OVDJE.

Odluku o visini komunalnih pristojbi na području općine Kiseljak preuzmite OVDJE.

 

GRAFIČKI PRILOG  OVDJE.

 

 

Regulacija lijeve i desne obale rijeke Lepenice

Ugovor o regulaciji lijeve i desne obale korita rijeke Lepenice u dužini od 175 metara potpisali su načelnik Mladen Mišurić Ramljak i Amer Omeragić, direktor Ceste Company d.o.o. Kiseljak, kao izvođač radova.

Ugovor je sklopljen na temelju provedenog otvorenog postupka javne nabave, a vrijednost radova iznosi 174.536,97 KM.

Rok za završetak radova je tri mjeseca od dana uvođenja izvođača u posao.