Potpisan Sporazum o zajedničkom ulaganju između Općine Kiseljak i J.U. Dom zdravlja Kiseljak

Danas je potpisan Sporazum o zajedničkom ulaganju između Općine Kiseljak koju zastupa općinski načelnik Mladen Mišurić-Ramljak i J.U. Dom zdravlja Kiseljak koga zastupa ravnatelj  dr. Nino Baban.

Sporazum je potpisan uz suglasnost Općinskog vijeća Kiseljak i Upravnog vijeća J.U. Dom zdravlja Kiseljak.

Predmet Sporazuma je izgradnja nove zgrade Doma zdravlja Kiseljak, koja će stanovnicima Kiseljaka omogućiti pružanje što kvalitetnije  zdravstvene usluge.

Načelnik Općine Kiseljak i Ravnatelj Doma zdravlja će koordinirati aktivnosti nove zgrade Doma zdravlja od osiguranja kompletne projektne dokumentacije, izdavanja svih odobrenja neophodnih za izgradnju objekta kao i sudjelovanja u samoj implementaciji projekta sukladno proračunskim mogućnostima pa do apliciranja na javne pozive za dodjelu sredstava za ovaj projekt.

Potpisan Sporazum o izgradnji javne rasvjete u MP Male Sotnice

Predstavnici građevinskog odbora MP Male Sotnice, gospodin Šemsudin Karasalihović i gospodin Mario Knežević i načelnik općine Kiseljak gospodin Mladen Mišurić-Ramljak, potpisali su Sporazum o zajedničkoj izgradnji javne rasvjete u MP Male Sotnice, u dužini od 3365 metara.

Izgrađenu javnu rasvjetu će održavati Općina Kiseljak.

23. redovita sjednica OV-a Kiseljak

U utorak, 04.09.2019. održana je  23. redovita sjednica OV-a Kiseljak. Od 23 vijećnika na sjednici je bilo nazočno 19 vijećnika. Gospodin Asmir Brkanović se zbog imenovanja na novo radno mjesto povlači iz Vijeća, a u Klubu SDA će ga zamijeniti gospodin Junuz Junuzović.

Sve točke Dnevnog reda su usvojene jednoglasno, a raspravljalo se o sljedećim točkama Dnevnog reda :

 1. Plan korištenja prihoda od naknade za korištenje državne šume za 2019. godinu
 2. Odluka o usvajanju  Izvješća  o  provedenim  aktivnostima  javnog nadmetanja  za  davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Kiseljak i davanju ovlaštenja za potpisivanje Ugovora o zakupu nekretnine
 3. Odluka o usvajanju Izvješća o provedenim aktivnostima javnog nadmetanja za prodaju nekretnine na temelju Odluke o prodaji i kriterijima za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Kiseljak putem javne licitacije broj: 01/1-02-1933/19 od 05. 07. 2019. godine i davanju ovlaštenja Načelniku općine da potpiše Ugovor o kupoprodaji nekretnine
 4. Odluka o usvajanju Izvješća o provedenim aktivnostima javnog nadmetanja za prodaju nekretnine na temelju Odluke o prodaji i kriterijima za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Kiseljak putem javne licitacije broj: 01/1-02-1934/19 od 05. 07. 2019. godine i davanju ovlaštenja Načelniku općine da potpiše Ugovor o kupoprodaji nekretnine
 5. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu općine Kiseljak (Službeni glasnik općine Kiseljak br. 3/19)
 6. Zaključak o prihvaćanju inicijative za uspostavu prijateljstva općine Kiseljak i općine Grude
 7. Odluku o prihvaćanju Sporazuma o zajedničkom ulaganju i davanje ovlaštenja za potpisivanje Sporazuma o zajedničkom ulaganju
 8. Odluka o izvršenju proračuna općine Kiseljak 01.01.2019. – 30.06.2019. godine
 9. Odluka o izmjenama i dopunama Regulacijskog plana Kiseljak III (2013-2023)NACRT
 10. Odluka o usvajanju urbanističkog projekta zdravstveno edukacijskog centra Kiseljak
 11. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra K.O. Brestovsko.

Dnevni red 23. Sjednice Općinskog vijeća Kiseljak dopunjen je sa 3 točke i to:

 

 1. Odluka o prodaji i kriterijima za prodaju nekretnine u vlasništvu općine Kiseljak putem javne licitacije, Radna zona
 2. Dopunska odluka o utvrđivanju statusa javnog dobra puta (odluka 01/1-31-1366/19 od 03.05.2019. godine)
 3. Rješenje o ukidanju statusa dobra u općoj uporabi, puta K.O. SP Podastinje.

JAVNA RASPRAVA O NACRTU izmjene i dopune regulacijskog plana Kiseljak III

Služba za gospodarstvo, urbanizam, zaštitu okoliša i komunalne poslove u svojstvu nosioca pripreme za izradu Regulacijskog plana Kiseljak III za vremenski period od 2013. do 2023. objavljuje :

JAVNU RASPRAVU O NACRTU

Izmjene i dopune Regulacijskog plana Kiseljak III za vremenski period od 2013. do 2023. godine

 

Za vrijeme trajanja javne rasprave Grafički dijelovi Nacrta bit će izloženi na javni uvid u zgradi Općine Kiseljak, ulica Bana Josipa Jelačića br. 41 (prizemlje-Vijećnica) od 10-13 sati i službenoj stranici Općine Kiseljak, u vremenu od 04.09.2019. do 04.10.2019. godine.

Javna rasprava o Nacrtu izmjene i dopune Regulacijskog plana održat će se 19.09. 2019. godine u zgradi Općini Kiseljak (Vijećnica) sa početkom u 11 sati.

 

SKM_C22719090414550

rp1 (1)
rp2 (1)
rp3 (1)
rp4

JAVNA RASPRAVA u postupku izdavanja okolišne dozvole

Služba za gospodarstvo, urbanizam, zaštitu okoliša i komunalne poslove Općine Kiseljak poziva sve zainteresirane subjekte da uzmu učešće u javnoj raspravi u postupku izdavanja okolišne dozvole za tov junadi u mjestu Gromiljak.

Javna rasprava će se održati u prostorijama Općinske vijećnice u Kiseljaku, dana 16. 09. 2019. godine sa početkom u 11:00 sati.

SKM_C22719083010440