Javna rasprava

Služba za gospodarstvo, urbanizam i prostorno planiranje Općine Kiseljak donosi obavijest u kojoj stoji slijedeće: – Sukladno Zaključku Općinskog vijeća Kiseljak br. 01/1-02-3003/18 od 19. 12. 2018. godine, donesenom na 18. sjednici Općinskog vijeća Kiseljak o usvajanju Nacrta Odluke o grobljima i upućivanju na javnu raspravu, pozivaju se svi zainteresirani subjekti da uzmu učešće u javnoj raspravi, koja će trajati u razdoblju od 7. siječnja do 8. ožujka, svakim radnim danom u vremenu od 11:00 do 13:00 sati u Općinskoj vijećnici, gdje svi zainteresirani mogu dostaviti svoje primjedbe i sugestije.

 

Primjedbe i sugestije možete dostaviti i putem maila: opc.kiseljak@tel.net.ba

 

Odluku u Nacrtu preuzmite OVDJE.

Izmjene i dopune Odluke o građevinskom zemljištu i odluke o visini komunalnih pristojbi

Poštovani,

Zbog velikog interesa gospodarstvenika s područja općine Kiseljak o načinu prijave i plaćanja godišnjeg iznosa za komunalnu pristojbu, Općina Kiseljak ponovno objavljuje Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o građevinskom zemljištu usvojene na 13. redovitoj sjednici Općinskog vijeća Kiseljak i Odluku o visini komunalnih pristojbi na području općine Kiseljak, usvojenu na 18. redovitoj sjednici Općinskog vijeća Kiseljak.

 

Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o građevinskom zemljištu preuzmite OVDJE.

Odluku o visini komunalnih pristojbi na području općine Kiseljak preuzmite OVDJE.

 

GRAFIČKI PRILOG  OVDJE.

 

 

19. redovita sjednica Općinskog vijeća Kiseljak

19. redovita sjednica Općinskog vijeća Kiseljak održat će se 31. 1. 2019. godine u 17 sati, u Općinskoj vijećnici.

Za sjednicu je predložen slijedeći dnevni red

 1. Odluka o tekućim transferima
 2. Odluka o komunalnoj naknadi
 3. Odluka o vrijednosti obračunske jedinice-boda za 2019. godinu, za izračunavanje komunalne naknade
 4. Odluka o prosječnoj konačnoj građevinskoj cijeni korisne stambene površine u općini Kiseljak za 2018. godinu
 5. Odluka o sufinanciranju asfaltiranja lokalnih i nerazvrstanih putova na području općine Kiseljak za 2019. godinu
 6. Odlukao  razrješenju Člana Općinskog izbornog Povjerenstva Kiseljak
 7. Odluka o imenovanju Člana Općinskog izbornog Povjerenstva Kiseljak
 8. Odluka o usvajanju Izvješća o provedenim aktuvnostima javnog nadmetanja, za prodaju nekretnine putem javne licitacije (parcela br. 1999/4 ”Luka” K.O. Brestovsko)
 9. Odluka o usvajanju Izvješća o provedenim aktuvnostima javnog nadmetanja, za prodaju nekretnine putem javne licitacije (parcela br. 1999/6 ”Luka” K.O. Brestovsko)
 10. Rješenje o imenovanju Povjerenstva za procjenu prometne vrijednosti nekretnina
 11. Rješenje – Utvrđivanje statusa javno dobro – put
 12. Odluka o prodaji neizgrađenog zemljišta neposrednom pogodbom – Selver Bašić
 13. Odluka o prodaji neizgrađenog zemljišta neposrednom pogodbom – Sead Selman
 14. Rješenje o imenovanju Povjerenstava za nastavak izlaganja na nekretninama u K.O. Gomionica, Gromiljak, Brestovsko, Višnjica i Orahovo