SASTANAK NAČELNIKA S PREDSTAVNICIMA KLUBOVA POLITIČKIH STRANAKA IZ OV KISELJAK

U Vijećnici Općine Kiseljak održan je sastanak načelnika općine, Mladena Mišurića-Ramljaka, s predstavnicima Klubova Stranaka koje participiraju u Općinskom vijeću, a razgovaralo se o stanju i poduzetim aktivnostima vezanim za širenje koronavirusa.

Neke od tema sastanka bile su i: Funkcioniranje tijela općinske uprave, stanje u Proračunu Općine Kiseljak, stanje i poduzimanje mjera u Službi za socijalnu skrb, te stanje i poduzimanje mjera u JU Dom zdravlja Kiseljak.

Najviše govora je bilo o organiziranju izdavanja recepata i dostavi lijekova, kada su u pitanju starije osobe kojima je zabranjeno kretanje.

Donesen je zaključak kako će sastanak u istom sastavu biti organiziran i sljedećega tjedna, kada će biti dogovor o načinu održavanja sjednice Općinskog vijeća, te će biti izdata zaduženja službama Općine Kiseljak da pripreme Izvješća o radu u vrijeme proglašenja prirodne nesreće, kako bi Općinsko vijeće moglo donijeti odgovarajuće odluke.

Predsjednici klubova upoznati su i sa stanjem započetih projekata, te stanjem postupka javnih nabava. Zaključeno je da projekti koji su započeti trebaju biti nastavljeni, kao i postupci javnih nabava koji su objavljeni i otvoreni i koji su u tijeku. Svi ostali postupci javnih nabava obustavljaju se do prestanka prirodne nesreće izazvane koronavirusom i sagledavanja mogućnosti nastavka, a sukladno planu javnih nabava.

OBAVIJEST UDRUGAMA

O B A V I J E S T

Poštovani,

Obzirom na izvanredno stanje izazvano pojavom COVID-a 19, te na postojeće mjere preventive i ograničenosti kretanja, kao i uvođenja specijalnih mjera kada je u pitanju rad određenih službi, ovim putem Vas informiram da se prijave na Javni natječaj za dodjelu sredstava iz proračuna Općine Kiseljak za sufinanciranje projekata iz oblasti kulture, mladih, ekologije i zaštite životinja u 2020. godini, obustavljaju do daljnjega.

O ponovnom aktiviranju istog bit ćete blagovremeno informirani.

 

Hvala na razumijevanju.

 

Načelnik općine Kiseljak

Mladen Mišurić-Ramljak,dipl.ing.

SASTANAK OPĆINSKIH NAČELNIKA, TE ZAPOVJEDNIKA PS KISELJAKA I FOJNICE

U okviru međuopćinske suradnje, načelnik općine Kiseljak, Mladen Mišurić-Ramljak, te zapovjednik PS Kiseljak, Nijaz Klisura, danas su razgovarali s načelnikom općine Fojnica, Sabahudinom Klisurom i zapovjednikom PS Fojnica, Amirom Softićem.

Razgovarano je o aktualnoj situaciji vezanoj za širenje koronavirusa, o već poduzetim mjerama i njihovom provođenju, te sljedećim koracima koji bi se eventualno mogli poduzeti.

Razmijenjene su informacije o trenutačnom stanju na području spomenutih općina, te je rečeno kako se broj osoba u samoizolaciji konstantno povećava. Trenutačno je riječ o 73 osobe u Fojnici, dok se u Kiseljaku taj broj povećao na 173 osobe.

Predstavnici Policijskih stanica Kiseljak i Fojnica naglasili su da, osim kontrole osoba u samoizolaciji, njihovi pripadnici svakodnevno provode i niz drugih aktivnosti kada je u pitanju sprečavanje širenja virusa.

ODLUKA O NAČINU RADA TRGOVINA

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Kanton Središnja Bosna/Srednjobosanski kanton

Općina Kiseljak

Stožer civilne zaštite

Broj: 06-32-13-42/20

Kiseljak, 22.03.2020. godine

 

Na temelju članka 29. ,106. I 108. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, a u cilju poduzimanja mjera radi smanjenja rizika i sprječavanja širenja koronavirusa Stožer civilne zaštite općine Kiseljak na svojoj sjednici od 22.03.2020. godine donosi:

ODLUKU

O načinu rada trgovina na području općine Kiseljak

 

Članak 1.

Ograničava se radno vrijeme trgovina:

 • prehrambenim proizvodima,
 • higijenskim proizvodima,
 • ljekarnama,
 • trgovinama medicinskih, veterinarskih proizvoda i opreme, poljoprivrednim ljekarnama,
 • benzinskim crpkama,
 • kioscima,
 • pekarama,
 • kemijskim čistionicama,
 • specijaliziranim trgovinama za prodaju ortopedskih i drugih pomagala,
 • trgovinama dječje opreme,
 • trgovinama hrane za životinje,
 • trgovinama građevnog, vodovodnog i elektro materijala,
 • distribucijskim centrima hrane, pića i higijenskih proizvoda

 na radno vrijeme do maksimalno 15 sati,

uz osiguranje protoka kupaca i klijenata na način da se omogući potrebna socijalna distanca od najmanje 1,5 metara između osoba i poštivanje ostalih higijensko epidemioloških mjera

 

Članak 2.

Zabranjuje se rad nedjeljom svim trgovinama iz članka 1 ove Odluke na području općine Kiseljak.

 

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a primjenjivat će se do donošenja Odluke o prestanku stanja nesreće na području FBiH uzrokovane koronavirusom.

 

ZAPOVJEDNIK STOŽERA

Mladen Mišurić-Ramljak, dipl. ing.

Dostaviti:

 1. Sve trgovine
 2. Mediji
 3. PS Kiseljak

NOVA ODLUKA O NAČINU RADA LJEKARNI

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Kanton Središnja Bosna/

Srednjobosanski kanton

Općina Kiseljak

Stožer civilne zaštite

Broj: 06-32-13-42/20

Kiseljak, 21.03.2020. godine

 

Na temelju članka 29. ,106. I 108. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, a u cilju poduzimanja mjera radi smanjenja rizika i sprječavanja širenja koronavirusa Stožer civilne zaštite općine Kiseljak na svojoj sjednici od 21.03.2020. godine donosi:

 

ODLUKU

O načinu rada ljekarni na području općine Kiseljak

 

Članak 1.

 

Ljekarne na području općine Kiseljak će izdavati lijekove stanovništvu za najviše mjesec dana unaprijed kako se ne bi stvarale nestašice lijekova.

Sve ljekarne na području općine Kiseljak će donijeti Odluku o prodaji proizvoda za dezinfekciju na način:

 • da se ograniči prodaja po osobi na maksimalno 2 pakiranja dezinficijensa, alkohola, gela za dezinfekciju ruku i drugih proizvoda za dezinfekciju kože površina i prostora.
 • Da se izdaje maksimalno jedan par rukavica, maski i sličnog asortimana
 • Da se izdaje maksimalno dvije kutije bezreceptnog lijeka
 • Da se izdaje maksimalna količina lijeka koji ide na recept za terapiju za jedan mjesec
 • Lijekovi sa esencijalne liste će se izdavati isključivo uz liječnički recept.

 

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a primjenjivat će se do donošenja Odluke o prestanku stanja nesreće na području FBiH uzrokovane koronavirusom.

 

ZAPOVJEDNIK STOŽERA

Mladen Mišurić-Ramljak, dipl. ing.

Dostaviti:

 1. Ljekarne na području

Općine Kiseljak

 1. Mediji
 2. PS Kiseljak
 3. Ministarstvo gospodarstva KSB
 4. a/a