NOGOMETAŠI I NOGOMETAŠICE O.Š.”KISELJAK” KISELJAK

NOGOMETAŠI I NOGOMETAŠICE O.Š.”KISELJAK” KISELJAK,

POBJEDNICI MEĐUŠKOLSKOG NATJECANJA

 

U organizaciji O.Š. ”Kiseljak” Kiseljak, 27.03.2019. godine, završen je međuškolski nogometni turnir za dječake i djevojčice.  U natjecanju su sudjelovale četiri škole: O.Š. ”Busovača” Busovača, O.Š. ”Dr. Boris Ćorić” Kreševo, O.Š. ”Ivan Goran Kovačić” Fojnica i O.Š. ”Kiseljak” Kiseljak.

Djevojčice i dječaci O.Š. ”Kiseljak” Kiseljak osvojili su prva mjesta. Dječaci su iza sebe ostavili kolege iz Kreševa, Fojnice i Busovače, čije su djevojčice osvojile drugo mjesto.

Općina Kiseljak je osigurala prigodne nagrade za sudionike natjecanja.

Javni oglas

POSJET J.U. ZAVOD ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE ŠIROKI BRIJEG

POSJET J.U. ZAVOD ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE ŠIROKI BRIJEG

 

Ravnatelji osnovnih i srednjih škola na području općine Kiseljak koje rade po hrvatskom nastavnom planu i programu, zajedno sa predstavnicima Općine Kiseljak, posjetili su 19.03.2019. godine, J.U. Zavod za odgoj i obrazovanje Široki Brijeg, na čijem je čelu ravnateljica Jadranka Bošnjak.

Sastanku je pored ravnateljice Zavoda nazočila i ministrica obrazovanja, znanosti, kulture i sporta Županije Zapadnohercegovačke Ružica Mikulić, te zamjenica i voditeljica podružnice Livno  Danijela Kuna.

Naime, obzirom Općina Kiseljak stupa u proces prenošenja mjerodavnosti osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja sa županijske na općinsku razinu, planirana je suradnja sa J.U. Zavoda za odgoj i obrazovanje Široki Brijeg, za školsku 2019./2020. godinu koja će omogućiti adekvatnu pomoć i napredak u osnovnom i srednjem obrazovanju na području naše općine

Javni oglas

SVIM VLASNICIMA, SUVLASNICIMA I STVARNIM POSJEDNICIMA NEKRETNINE KOJI SU U ZEMLJIŠNIM KNJIGAMA UPISANI SA PRAVOM RASPOLAGANJA I KORIŠTENJA NA NEKRETNINI DRUŠTVENE-DRŽAVNE SVOJINE I KOJI SU U STVARNOM POSJEDU NEKRETNINE I VLASNICIMA POSLOVNOG I STAMBENOG PROSTORA NA IZGRAĐENOJ ZGRADI KOJI SU UPISANI U ZEMLJIŠNIM KNJIGAMA I KROZ KNJIGU POLOŽENIH UGOVORA

NA KOJOJ JE RJEŠENJEM OPĆINSKOG VIJEĆA KISELJAK

UTVRĐEN JAVNI INTERES ZA IZGRADNJU „GRADSKOG TRGA JOZE PENAVE“ U KISELJAKU, UL. ŽRTAVA DOMOVINSKOG RATA BR. 8

OVIM 

JAVNIM OGLASOM

NAČELNIK OPĆINE KISELJAK POZIVA SVE VLASNIKE, SUVLASNIKE I STVARNE POSJEDNIKE NEKRETNINE NA KOJOJ JE RJEŠENJEM BROJ: 01/1-31-2698/18 OD 14.11.2018. GODINE OPĆINSKOG VIJEĆA KISELJAK UTVRĐEN JAVNI INTERES ZA IZGRADNJU „GRADSKOG TRGA JOZE PENAVE“ U KISELJAKU DA SE U PERIODU:

OD 18.03.2019. godine DO 02.04.2019.godine

JAVE U OPĆINU KISELJAK KOD NAČELNIKA OPĆINE ILI U SLUŽBU ZA IMOVINSKO PRAVNE, GEODETSKE POSLOVE I KATASTAR NEKRETNINA RADI SPORAZUMNOG PRIBAVLJANJA NEKRETNINE, NA KOJOJ JE NAPRIJED NAVEDENIM RJEŠENJEM UTVRĐEN JAVNI INTERES, A KAKO JE TO PROPISANO ODREDBOM ČL. 23. ZAKONA O IZVLAŠTENJU/EKSPROPRIJACIJI („Sl. Novine F BiH“, broj:70/07, 36/10).

ZA NEKRETNINU ČIJI VLASNICI, SUVLASNICI I STVARNI POSJEDNICI  SE NE JAVE U UTVRĐENOM NAPRIJED NAVEDENOM ROKU I ZA KOJU NEKRETNINU SE NE POSTIGNE SPORAZUMNO PRIBAVLJANJE NEKRETNINE IZMEĐU VLASNIKA, SUVLASNIKA I STVARNIH POSJEDNIKA NEKRETNINE I KORISNIKA EKSPROPRIJACIJE PROVEST ĆE SE POSTUPAK IZVLAŠTENJA- EKSPROPRIJACIJE SUKLADNO ZAKONSKIM PROPISIMA.

 

                                                                                               NAČELNIK OPĆINE

                                                                       MLADEN MIŠURIĆ-RAMLJAK, DIPL.ING

JAVNI OGLAS ZA NEKRETNINU-TRG JOZO PENAVA

Obavijest Službe za Civilnu zaštitu

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Kanton Središnja Bosna/

Srednjobosanski kanton

Općina Kiseljak

Služba za civilnu zaštitu

Kiseljak, 12. 3. 2019. god.

O B A V I J E S T

U općem društvenom interesu s aspekta “ ZAŠTITE OD POŽARA”, obavještavamo sve građane općine Kiseljak, radi poduzimanja obveznih preventivnih mjera prilikom obavljanja proljetnih radova i slično tj. da ne vrše paljenje (korova, granja, smeća i sl.), na livadama, njivama, dvorištima, pogotovo u blizini šumskih kompleksa kao i označenih minskih polja da ne bi došlo do neželjenih posljedica.

Paliti se može samo pod nadzorom (Vatrogasnog društva i policije), uz prethodnu najavu.

Građani su dužni prijaviti svako nedozvoljeno paljenje, koje ugrožava ljude, materijalna dobra i okolinu, a u slučaju nastanka požara obavijestite

  • POLICIJSKU UPRAVU KISELJAK, na broj telefona:030/ 879-150

  • PROFESIONALNU VATROGASNU POSTROJBU KISELJAK na broj mobitela: 063/337-549 ili na telefon br. 030/879-159

U slučaju namjernog paljenja (korov, smeće i slično) i izazivanja požara slijede kaznene mjere, predviđene člankom 196. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća i članka 35. Zakona o poljoprivrednom zemljištu.

Za prekršitelje kazne se kreću od 500,oo – 1.500,oo KM.

RUKOVODITELJ SLUŽBE

Nijaz Bujo, dipl.ing.

Poziv za upis u registar Pčelara

Bosna  i  Hercegovina

Federacija  Bosne  i Hercegovine

Kanton Središnja Bosna /

Srednjobosanski Kanton

Općina Kiseljak

Služba za gospodarstvo, urbanizam i prostorno planiranje

Broj: 03-24 –sl – 3 /19

Kiseljak, 06.03. 2019. god.

 

 

 

                                 O B A V I J E S T    I    P O Z I V

                                    

                                   Za sve  PČELARE ( fizička i pravna lica )

 sa područja općine Kiseljak, NEOVISNO O UKUPANOM  BROJU KOŠNICA KOJE POSJEDUJU  koji su kod nadležne općinske službe Upisani  u Registar poljoprivrednih gazdinstava (RPG) i Registar klijenata  RK ,

 

                                 OBAVIJEŠTAVAM I POZIVAMO   

                       da su odredbama Pravilnika o  PČELARSTVU

                         (Sl.N.FBiH, broj 31/18 , članak 9. Točka 2. )

 

OBVEZNI  UPISATI SE U REGISTAR PČELARA I PČELINJAKA FBiH

 

 

Pozivamo i proizvođače – PČELARE  koji  nisu upisani u navedeni RPG  da se  upišu Registar Poljoprivrednih gazdinstava i klijenata, obzirom da je upis u ovaj Registar uvjet za upis u Registar Pčelara.

 

       Rok za Upis  je  najkasnije do 15.05.  tekuće godine .

 

Prijave podataka se vrše  kod nadležne općinske službe – zgrada općine Kiseljak ured br. 26 /II.

 

Sve potrebne  informacije mogu se  dobiti i  na kontakt telefon broj 030/877-815. 

 

 

                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                               POMOĆNIK   NAČELNIKA

                                                                                                     Marinko  Komšić dipl.ing.

 

 

 

Pravilnik-pcelarstvo