JAVNOJ RASPRAVI

Sukladno članku 40. Zakona o zaštiti okoline SBK/KSB (“Sl. novine SBK/KSB”, broj: 4/05), Služba za gospodarstvo, urbanizam, zaštitu okoliša i komunalne poslove Općine Kiseljak u suradnji sa investitorom Beharom Sejdić iz Hrastova, poziva sve zainteresirane subjekte i nevladine organizacije da uzmu učešće u

JAVNOJ RASPRAVI

U postupku izdavanja okolišne dozvole za poslovni kompleks za sakupljanje otpada i rastavljanje olupina u mjestu Hrastovi

            Javna rasprava će se održati u prostorijama Općinske vijećnice u Kiseljaku dana 17.04.2019. godine sa početkom u 12,00 sati.

Dnevni red:                                                                                             

  1. Prezentacija zakonskog osnova u postupku izdavanja okolišne dozvole (predstavnik općine)
  2. Informacija o predloženim aktivnostima i zahtjevu za izdavanje okolišne dozvole,
  3. O organima uprave koji su odgovorni za donošenje rješenja, odnosno okolišne dozvole.
  4. Diskusija.

            Sve informacije vezane za postupak izdavanja okolišne dozvole za predmetni objekt, kao i podnošenje primjedbi i pitanja, zainteresirana lica mogu se obratiti ovoj Službi u uredu broj 29 Općine Kiseljak, u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog poziva za Javnu raspravu.

            Javni poziv za učešće u javnoj raspravi bit će objavljen na oglasnoj ploči Općine Kiseljak, kao i na web stranici općine www.opcina-kiseljak.org.

Poziv za javnu raspravu

 

EKOLOŠKA UDRUGA ”ZELENI RAST” KISELJAK POKRENULA AKCIJU ČIŠĆENJA

EKOLOŠKA UDRUGA ”ZELENI RAST” KISELJAK POKRENULA AKCIJU ČIŠĆENJA

Ekološka udruga podržava sve aktivnosti čiji je rezultat čist okoliš.

Za početak su najmlađi članovi ekološke udruge ”Zeleni rast” Kiseljak očistili  putni pojas u naselju Hrastovi. Zatim je tu i akcija čišćenja rijeke Mlave, a planirano je i poribljavanje.

Predsjednik udruge gosp. Nijaz Drinić poziva sve građane koji su mogućnosti da se uključe u proljetnu akciju čišćenja u svojim naseljenim mjestima.  Navedene aktivnosti bit će adekvatno nagrađene.

Općina Kiseljak je u 2018. godini, Udruzi ”Zeleni rast” Kiseljak odobrila sredstva u iznosu od 2000 KM koja su  uporabljena na najbolji mogući način, obzirom je čist okoliš preduvjet zdravog života.

NOGOMETAŠI I NOGOMETAŠICE O.Š.”KISELJAK” KISELJAK

NOGOMETAŠI I NOGOMETAŠICE O.Š.”KISELJAK” KISELJAK,

POBJEDNICI MEĐUŠKOLSKOG NATJECANJA

 

U organizaciji O.Š. ”Kiseljak” Kiseljak, 27.03.2019. godine, završen je međuškolski nogometni turnir za dječake i djevojčice.  U natjecanju su sudjelovale četiri škole: O.Š. ”Busovača” Busovača, O.Š. ”Dr. Boris Ćorić” Kreševo, O.Š. ”Ivan Goran Kovačić” Fojnica i O.Š. ”Kiseljak” Kiseljak.

Djevojčice i dječaci O.Š. ”Kiseljak” Kiseljak osvojili su prva mjesta. Dječaci su iza sebe ostavili kolege iz Kreševa, Fojnice i Busovače, čije su djevojčice osvojile drugo mjesto.

Općina Kiseljak je osigurala prigodne nagrade za sudionike natjecanja.

Javni oglas

POSJET J.U. ZAVOD ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE ŠIROKI BRIJEG

POSJET J.U. ZAVOD ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE ŠIROKI BRIJEG

 

Ravnatelji osnovnih i srednjih škola na području općine Kiseljak koje rade po hrvatskom nastavnom planu i programu, zajedno sa predstavnicima Općine Kiseljak, posjetili su 19.03.2019. godine, J.U. Zavod za odgoj i obrazovanje Široki Brijeg, na čijem je čelu ravnateljica Jadranka Bošnjak.

Sastanku je pored ravnateljice Zavoda nazočila i ministrica obrazovanja, znanosti, kulture i sporta Županije Zapadnohercegovačke Ružica Mikulić, te zamjenica i voditeljica podružnice Livno  Danijela Kuna.

Naime, obzirom Općina Kiseljak stupa u proces prenošenja mjerodavnosti osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja sa županijske na općinsku razinu, planirana je suradnja sa J.U. Zavoda za odgoj i obrazovanje Široki Brijeg, za školsku 2019./2020. godinu koja će omogućiti adekvatnu pomoć i napredak u osnovnom i srednjem obrazovanju na području naše općine

Javni oglas

SVIM VLASNICIMA, SUVLASNICIMA I STVARNIM POSJEDNICIMA NEKRETNINE KOJI SU U ZEMLJIŠNIM KNJIGAMA UPISANI SA PRAVOM RASPOLAGANJA I KORIŠTENJA NA NEKRETNINI DRUŠTVENE-DRŽAVNE SVOJINE I KOJI SU U STVARNOM POSJEDU NEKRETNINE I VLASNICIMA POSLOVNOG I STAMBENOG PROSTORA NA IZGRAĐENOJ ZGRADI KOJI SU UPISANI U ZEMLJIŠNIM KNJIGAMA I KROZ KNJIGU POLOŽENIH UGOVORA

NA KOJOJ JE RJEŠENJEM OPĆINSKOG VIJEĆA KISELJAK

UTVRĐEN JAVNI INTERES ZA IZGRADNJU „GRADSKOG TRGA JOZE PENAVE“ U KISELJAKU, UL. ŽRTAVA DOMOVINSKOG RATA BR. 8

OVIM 

JAVNIM OGLASOM

NAČELNIK OPĆINE KISELJAK POZIVA SVE VLASNIKE, SUVLASNIKE I STVARNE POSJEDNIKE NEKRETNINE NA KOJOJ JE RJEŠENJEM BROJ: 01/1-31-2698/18 OD 14.11.2018. GODINE OPĆINSKOG VIJEĆA KISELJAK UTVRĐEN JAVNI INTERES ZA IZGRADNJU „GRADSKOG TRGA JOZE PENAVE“ U KISELJAKU DA SE U PERIODU:

OD 18.03.2019. godine DO 02.04.2019.godine

JAVE U OPĆINU KISELJAK KOD NAČELNIKA OPĆINE ILI U SLUŽBU ZA IMOVINSKO PRAVNE, GEODETSKE POSLOVE I KATASTAR NEKRETNINA RADI SPORAZUMNOG PRIBAVLJANJA NEKRETNINE, NA KOJOJ JE NAPRIJED NAVEDENIM RJEŠENJEM UTVRĐEN JAVNI INTERES, A KAKO JE TO PROPISANO ODREDBOM ČL. 23. ZAKONA O IZVLAŠTENJU/EKSPROPRIJACIJI („Sl. Novine F BiH“, broj:70/07, 36/10).

ZA NEKRETNINU ČIJI VLASNICI, SUVLASNICI I STVARNI POSJEDNICI  SE NE JAVE U UTVRĐENOM NAPRIJED NAVEDENOM ROKU I ZA KOJU NEKRETNINU SE NE POSTIGNE SPORAZUMNO PRIBAVLJANJE NEKRETNINE IZMEĐU VLASNIKA, SUVLASNIKA I STVARNIH POSJEDNIKA NEKRETNINE I KORISNIKA EKSPROPRIJACIJE PROVEST ĆE SE POSTUPAK IZVLAŠTENJA- EKSPROPRIJACIJE SUKLADNO ZAKONSKIM PROPISIMA.

 

                                                                                               NAČELNIK OPĆINE

                                                                       MLADEN MIŠURIĆ-RAMLJAK, DIPL.ING

JAVNI OGLAS ZA NEKRETNINU-TRG JOZO PENAVA