POZIV POLJOPRIVREDNIM PROIZVOĐAČIMA

Bosna  i  Hercegovina

Federacija  Bosne  i  Hercegovine

Kanton Središnja Bosna /

Srednjobosanski Kanton

Općina Kiseljak

Služba za gospodarstvo, urbanizam,zaštitu okoliša i komunalne poslove  

Broj: 03-20 –sl -5 /20

Kiseljak. 17.02.2020. god.

 

 

                                                                P O Z I V

                 Za Poljoprivredne  proizvođače   koji  uzgajaju  povrće

 

  Prehrambena tvrtka ”Podravka d.d. iz Koprivnice otkupljuje brojne poljoprivredne  proizvode (POVRĆE , VOĆE ).

  U  sklopu projekta provođenja pripremnih  aktivnosti  za proizvodnju povrća ali i  formiranje novih nasada  voća  u 2020 god.  zainteresirana je proširiti proizvodnju  na područje   Bosne i Hercegovine  – KSB/ SBK.

  U sklopu ovog projekta  nude  otkup proizvoda , zajamčenu cijenu istih, nadzor nad procesom proizvodnje,  kao i program  DONIRANJA  sadnica.

   U tom smislu  Putem Općine Kiseljak , ova tvrtka POZIVA  postojeće ali i nove proizvođače povrća i voća  da se u što  kraćem roku  prijave  kod nadležne općinske službe  , a potom bi  organizirali prezentaciju projekta sa svim potrebnim detaljima .

Fizička i pravna lica sa područja općine Kiseljak zainteresirana za ovu proizvodnju potrebno je da se jave u  općinu  Kiseljak, ured br.26 /II kat  ili  na   telefon  030- 877-815 ,

                       NAJKASNIJE   DO  ( PETAK )  21.02.2020.god.

                

                                                                                                      

                                                                                      Služba za gospodarstvo, urbanizam,  

                                                                                        zaštitu okoliša i komunalne poslove 

OBAVIJEST O PROVOĐENJU ANKETE NA PODRUČJU OPĆINE KISELJAK

Iz Federalnog zavoda za statistiku i Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine stigla je obavijest  kako će  od 17.02.2020.godine, u trajanju od 22 dana, u okviru projekta „Podrška statističkom sistemu Bosne i Hercegovine za pripremu glavnog okvira za uzorak“, a u skladu sa Zakonom o statistici BiH (Službeni glasnik BiH 26/04 i 42/04) i Zakonom o statistici u Federaciji BiH (Službene novine Federacije BiH“ br.63/03 i 9/09), na području naše općine biti provedeno anketiranje domaćinstava za potrebe ažuriranja statističkog okvira uzorka.

Anketiranje, za potrebe službenih statističkih institucija u BiH, provode akreditirani anketari koje je angažirala istraživačka agencija Prism Research iz Sarajeva.

Anketiranje će biti provedeno u većini općina BiH, prema odabranom uzorku.

Prema Zakonu o statistici BiH, Zakonu o statistici u Federaciji BiH i Zakonu o zaštiti osobnih podataka, statističke institucije BiH garantiraju punu povjerljivost podataka.

USPOSTAVA ZEMLJIŠNE KNJIGE ZA KATASTARSKE OPĆINE PODASTINJE, GOMIONICA I BRESTOVSKO

U uredu predsjednice Općinskog suda Kiseljak, Božane Banduka, danas je upriličena  primopredaja dijela katastarskog operata, a u svrhu realizacije Projekta pripreme podataka izmjere i katastarskog klasiranja zemljišta za proglašenje katastra nekretnina za katastarske općine Podastinje, Gomionica i Brestovsko između Općine Kiseljak, na čelu s načelnikom Mladenom Mišurićem Ramljakom, i Općinskog suda Kiseljak, na čelu sa spomenutom predsjednicom.

Nadležna Služba za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Kiseljak je nakon okončanog postupka ažuriranja, te skeniranja i kopiranja postojećeg katastarskog operata, u skladu s projektnim zadatkom, učinila predzadnji korak kod uspostave katastra nekretnina za gore navedene katastarske općine. Ovom prilikom zemljišnoknjižnom uredu Općinskog suda u Kiseljaku predat je sljedeći operat:

 

  1. skenirani analogni katastarskoknjižni spisi predmeta sa izlaganja na javni uvid podataka katastra u digitalnom formatu;
  2. skenirana zbirka isprava (za period od 1996.g. do 2019.g.) u digitalnom formatu;
  3. tabelarni popis parcela na kojima su tijekom izlaganja na javni uvid podataka katastra evidentirani razni tereti u popisnim listovima, za prijenos u zemljišnu knjigu u digitalnom formatu;
  4. notarski obrađeni ugovori o zasnivanju založnih prava/hipoteka u analognom formatu;
  5. zbirka prijavnih listova identifikacija parcela starog-novog premjera za uspostavu/zamjena zemljišne knjige u analognom formatu.

 

Za zajedničku implementaciju aktivnosti na sustavnom ažuriranju podataka o nekretninama katastra i zemljišne knjige Općina Kiseljak i Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove zaključile su, za gore navedene katastarske općine, Sporazum o zajedničkim aktivnostim, kojim su regulirane aktivnosti potpisnika – član 4. stav 10., a sve u skladu sa člankom 64. Zakona o zemljišnim knjigama Federacije Bosne i Hercegovine.

 

U narednom periodu nadležni zemljišnoknjižni ured Općinskog suda u Kiseljaku objavit će javni oglas o uspostavi katastarskih općina Podastinje, Gomionica i Brestovsko i utvrđivanja prava vlasništva nad nekretninama. Sve navedene aktivnosti vrše se u svrhu službenog proglašenja katastra nekretnina u Službenim novinama FBiH, što predstavlja konačni cilj navedenog Projekta koji će se realizirati do kraja 2020.g.

IZASLANSTVO OPĆINE KISELJAK NA OBILJEŽAVANJU DANA OPĆINE ODŽAK

Izaslanstvo Općine Kiseljak, predvođeno načelnikom Mladenom Mišurićem-Ramljakom, sudjelovalo je danas u programu obilježavanja Dana općine Odžak. Obilježavanje je započelo polaganjem vijenaca pred Spomen obilježjem poginulim braniteljima, nastavljeno je karnevalskom povorkom, poslije koje je održana svečana sjednica Općinskog vijeća Odžak.

Na sjednici su se obratili nedavno izabrana predsjedateljica OV-a, Nasiha Torić, načelnik Odžaka, Jakov Ivanković, te neki od gostiju, a u zabavnom dijelu programa nastupili su članovi lokalnih Kulturnoumjetničkih društava i Osnovne glazbene škole.   

POZIV POLJOPRIVREDNIM PROIZVOĐAČIMA ZAINTERESIRANIM ZA UZGOJ KORNIŠON KRASTAVCA

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Kanton Središnja Bosna /

Srednjobosanski Kanton

Općina Kiseljak

Služba za gospodarstvo, urbanizam, zaštitu okoliša i komunalne poslove

Broj: 03-20 –sl -4 /20

Kiseljak. 31.01.2020. god.

 

                                                                     P O Z I V

                                Za Poljoprivredne  proizvođače – zainteresirane za uzgoj

                                                             Kornišon krastavca

 

Poduzeće Carl Kuehne d.o.o. Kozarska Dubica – otkupno mjesto Kakanj, kao sestrinska firma Njemačke kompanije, u  sklopu projekta provođenja pripremnih  aktivnosti na  podizanju  nasada  Krastavca –kornišona  u 2020 god. 

                                       putem Općine Kiseljak 

POZIVA ZAINTERESIRANE PROIZVOĐAČE SA PODRUČJA NAŠE  OPĆINE DA PRISUSTVUJU  PREZENTACIJI OVOG  PROJEKTA .

Cilj posjete je upoznavanje proizvođača SA UVJETIMA PROIZVODNJE I OTKUPA NAVEDENOG POVRĆA.   

Prezentacija je  planirana u ponedeljak, 10.02.2020.godine., u 12 00, u zgradi Općine  Kiseljak (Vijećnica).