POŠTUJMO MJERE NADLEŽNIH, SPRIJEČIMO ŠIRENJE KORONA VIRUSA!

U posebnoj situaciji, u kojoj jesmo, jako je bitno da budemo odgovorni i pridržavamo se uputa nadležnih, te poštujemo određene mjere.

Svi trebamo preventivno djelovati u cilju očuvanja zdravlja, a posebna odgovornost ovih se dana očekuje od onih kojima je, od strane nadležnih službi, propisana samoizolacija. Oni bi trebali biti savjesni, te se, za dobro sebe i ostalih, pridržavati propisanih mjera. Samoizolaciju ne treba shvatiti kao „kaznu“, nego je bitno razumjeti da ona ima za cilj sprječavanje povećanja broja oboljelih.

 

OBAVIJEST GOSPODARSTVENICIMA

Općinski sud u Travniku, postupajući u skladu sa proglašenom pandemijom korona virusa, donio je upute za Registar poslovnih subjekata ovog suda ,koji je nadležana za poslove registracije poslovnih subjekata sa područja svih općina SBK/KSB, a u  cilju daljeg sprečavanja širenja virusa,koje se odnose na sve učesnike u postupku registracije,kako slijedi,

-Radno vrijeme za rad sa strankama je nepromijenjeno (09-14,00),ali se stranke upućuju da samo za hitne I neodložne poslove pristupaju u sud

-Stranke koje imaju hitne I neodložne poslove u sudskom registru, dužne su pri ulasku u pisarnu registra ( soba broj 22/sprat 1) ulaziti pojedinačno, jedna po jedna, ne stvarajući gužvu i dodatno zadržavanje.

-Stranke svoje zahtjeve za izdavanje izvoda iz sudskog registra mogu slati sudu putem faxa ili na e-mail adrese u prilogu.

-U dogovoru sa strankama,  izvodi iz sudskog registra mogu se poslati poštanskim putem na adresu koju stranka označi u zahtjevu za izdavanje izvoda.(putem fax-a ili on line na web adrese u prilogu)

-Stranke sve kontakte sa  zaposlenim u registru mogu ostvariti na direktne brojeve telefona/faks-a: 030 547 336, 030 547 369 ili na jedan od e-mail :

nina.sulejmanpašić@pravosudje.ba

selma.zjajo@pravosudje.ba

maida.orman@pravosudje.ba

O svim drugim promjenam u radu Sudskog registra javnost će biti blagovremeno obaviještena.

  Predsjednik suda

       Goran Dujić

 

ZASJEDAO KRIZNI STOŽER CIVILNE ZAŠTITE KISELJAK

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Srednjobosanski kanton/

Kanton Središnja Bosna

Općina Kiseljak

Stožer/Štab Civilne zaštite

 

Broj:06-32-13-32/20.g.

Kiseljak:13.03.2020.g.

 

 

 

 

IZVOD  IZ  ZAPISNIKA

 

 

Stožer/Štab Civilne zaštite općine Kiseljak  održao je redovni sastanak dana 13.03.2020.god. u  09:00 sati  u prostorijama Općine Kiseljak, mala sala, III kat.

Sastanku je nazočilo trinaest (13) članova Stožera, od petnaest (15) ukupno.

Nakon konstatiranja o nazočnosti većine članova Stožera/Štaba zapovjednik Stožera/Štaba Mladen Mišurić -Ramljak pozdravio je nazočne i predložio sljedeći:

 

D N E V N I    R E D

 

 1. Izvještaj o radu Stožera/Štaba općine Kiseljak u 2019.g. i Plan aktivnosti Stožera općine Kiseljak za 2020.g.
 2. Upoznavanje članova Stožera/Štaba o stanju zaraznih bolesti ljudi i životinja na području općine Kiseljak
 3. Izvještaj u utrošku financijskih sredstava namijenjenih za potrebe Civilne zaštite u 2019.g.
 4. Poduzimanje preventivnih mjera na zaštiti od požara i vatrogastvu na području općine Kiseljak.
 5.  

 

 

          Z  A  K  LJ  U  Č  C  I

 

Ad 1.  

 • Nakon provedene rasprave jednoglasno su usvojeni:
 • Izvještaj o radu Stožera/Štaba općine Kiseljak u 2019.g. i
 • Plan aktivnosti Stožera/Štaba općine Kiseljak za 2020.g.

 

 

 

 

Ad 2.

 

 • Nakon iznesenih činjenica o stanju zaraznih bolesti kod ljudi, konkretno o pojavi zarazne bolesti koronavirusa u svijetu, ravnatelj Doma Zdravlja Kiseljak, dr. Nino Baban, upoznao je nazočne o aktivnosima koje provodi Dom Zdravlja Kiseljak, vezano na suzbijanje pojave koronavirusa na području općine Kiseljak. Nakon rasprave jednoglasno je usvojeno:
 • da je stanje na području  općine Kiseljak pod nazorom, te da nema mjesta panici.
 • osobe koje su se vratile iz rizičnih zamalja stavljene su u samoizolaciju, te se njihovo trenutno zdravstveno stanje prati;
 • da se Rješenja  izdata od Ministarstva zdravstva i socijalne politike KSB/SBK osobama vezano za samoizolaciju dostave PS Kiseljak, radi provjere poštivanja navedenih mjera iz Rješanja vezano za mjere zabrane kretanja na javnom mjestu osobama koje su u samoizolaciji;
 • zadužuje se Načelnik Općine Kiseljak da nabavi dezinfekcijska sredstva, te da ih podijeli Javnim ustanovama;
 • zadužuje se Stožer/Štab da provodi sve mjere, koje su navedene u Naredbi izdatoj od strane Kriznog stožera/štaba Ministarstva zdravstva i socijalne politike SBK broj: 03-33-93/20-10 od 12.03.2020.g.

 

 • Stanje zaraznih bolesti kod životinja na području općine Kiaeljak je zadovoljavajuće, tj. pod kontrolom veterinarskih stanica „Potkraj“ d.o.o. i „Zase-Vet“d.o.o.

Nakon diskusije članova doneseni su zaključci:

 • da se zabrani  nomađenje na području pćine Kiseljak, kao i transport životinja bez adekvatne dokumentacije – nadzor nad ovim mjerama vrši PS Kiseljak u suradnji s veterinarskim stanicama;
 • poslati pismeni zahtjev Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, da vrši inspekcijski nadzor nelegalnih stočnih pijaca i
 • da se uputi prijedog Općinskom vijeću za donošenje odluke o nadležnosti JU Dom zdravlja Kiseljak za vršenje dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području općine Kiseljak.

 

Ad 3.

 • Nakon provedene rasprave jednoglasno je usvojen:

–  Izvještaj o utrošku financijskih sredstava namjenjenih za potrebe Civilne zaštite  Općine Kiseljak.

 

Ad 4.

 

 • Nakon iznešenih činjenica o poduzetim mjerama na zaštiti od požara, zaključeno je da je stanje zadovoljavajuće, ali treba povećati mjere opreza i pisati prekršajne naloge u suradnji sa PS Kiseljak, za lica koja pale vatru na otvorenom prostoru ( livade, njive, šume, dvorišta i sl.) u skladu sa Zakonom.
 • zadužuje se Služba za civilnu zaštitu da izda naredbu o zabrani paljenja vatre na otvorneom, te da je dostavi svim građanima putem javnog informiranja i obavijesti.

 

 

 

 

 

                                                                                                  NAČELNIK STOŽERA

 

                                                                                                      Nijaz Bunjo, dipl. ing.