ZASJEDAO KRIZNI STOŽER CIVILNE ZAŠTITE KISELJAK

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Srednjobosanski kanton/

Kanton Središnja Bosna

Općina Kiseljak

Stožer/Štab Civilne zaštite

 

Broj:06-32-13-32/20.g.

Kiseljak:13.03.2020.g.

 

 

 

 

IZVOD  IZ  ZAPISNIKA

 

 

Stožer/Štab Civilne zaštite općine Kiseljak  održao je redovni sastanak dana 13.03.2020.god. u  09:00 sati  u prostorijama Općine Kiseljak, mala sala, III kat.

Sastanku je nazočilo trinaest (13) članova Stožera, od petnaest (15) ukupno.

Nakon konstatiranja o nazočnosti većine članova Stožera/Štaba zapovjednik Stožera/Štaba Mladen Mišurić -Ramljak pozdravio je nazočne i predložio sljedeći:

 

D N E V N I    R E D

 

 1. Izvještaj o radu Stožera/Štaba općine Kiseljak u 2019.g. i Plan aktivnosti Stožera općine Kiseljak za 2020.g.
 2. Upoznavanje članova Stožera/Štaba o stanju zaraznih bolesti ljudi i životinja na području općine Kiseljak
 3. Izvještaj u utrošku financijskih sredstava namijenjenih za potrebe Civilne zaštite u 2019.g.
 4. Poduzimanje preventivnih mjera na zaštiti od požara i vatrogastvu na području općine Kiseljak.
 5.  

 

 

          Z  A  K  LJ  U  Č  C  I

 

Ad 1.  

 • Nakon provedene rasprave jednoglasno su usvojeni:
 • Izvještaj o radu Stožera/Štaba općine Kiseljak u 2019.g. i
 • Plan aktivnosti Stožera/Štaba općine Kiseljak za 2020.g.

 

 

 

 

Ad 2.

 

 • Nakon iznesenih činjenica o stanju zaraznih bolesti kod ljudi, konkretno o pojavi zarazne bolesti koronavirusa u svijetu, ravnatelj Doma Zdravlja Kiseljak, dr. Nino Baban, upoznao je nazočne o aktivnosima koje provodi Dom Zdravlja Kiseljak, vezano na suzbijanje pojave koronavirusa na području općine Kiseljak. Nakon rasprave jednoglasno je usvojeno:
 • da je stanje na području  općine Kiseljak pod nazorom, te da nema mjesta panici.
 • osobe koje su se vratile iz rizičnih zamalja stavljene su u samoizolaciju, te se njihovo trenutno zdravstveno stanje prati;
 • da se Rješenja  izdata od Ministarstva zdravstva i socijalne politike KSB/SBK osobama vezano za samoizolaciju dostave PS Kiseljak, radi provjere poštivanja navedenih mjera iz Rješanja vezano za mjere zabrane kretanja na javnom mjestu osobama koje su u samoizolaciji;
 • zadužuje se Načelnik Općine Kiseljak da nabavi dezinfekcijska sredstva, te da ih podijeli Javnim ustanovama;
 • zadužuje se Stožer/Štab da provodi sve mjere, koje su navedene u Naredbi izdatoj od strane Kriznog stožera/štaba Ministarstva zdravstva i socijalne politike SBK broj: 03-33-93/20-10 od 12.03.2020.g.

 

 • Stanje zaraznih bolesti kod životinja na području općine Kiaeljak je zadovoljavajuće, tj. pod kontrolom veterinarskih stanica „Potkraj“ d.o.o. i „Zase-Vet“d.o.o.

Nakon diskusije članova doneseni su zaključci:

 • da se zabrani  nomađenje na području pćine Kiseljak, kao i transport životinja bez adekvatne dokumentacije – nadzor nad ovim mjerama vrši PS Kiseljak u suradnji s veterinarskim stanicama;
 • poslati pismeni zahtjev Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, da vrši inspekcijski nadzor nelegalnih stočnih pijaca i
 • da se uputi prijedog Općinskom vijeću za donošenje odluke o nadležnosti JU Dom zdravlja Kiseljak za vršenje dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području općine Kiseljak.

 

Ad 3.

 • Nakon provedene rasprave jednoglasno je usvojen:

–  Izvještaj o utrošku financijskih sredstava namjenjenih za potrebe Civilne zaštite  Općine Kiseljak.

 

Ad 4.

 

 • Nakon iznešenih činjenica o poduzetim mjerama na zaštiti od požara, zaključeno je da je stanje zadovoljavajuće, ali treba povećati mjere opreza i pisati prekršajne naloge u suradnji sa PS Kiseljak, za lica koja pale vatru na otvorenom prostoru ( livade, njive, šume, dvorišta i sl.) u skladu sa Zakonom.
 • zadužuje se Služba za civilnu zaštitu da izda naredbu o zabrani paljenja vatre na otvorneom, te da je dostavi svim građanima putem javnog informiranja i obavijesti.

 

 

 

 

 

                                                                                                  NAČELNIK STOŽERA

 

                                                                                                      Nijaz Bunjo, dipl. ing.

 

RADNI SASTANAK NA TEMU REALIZACIJE PROJEKTA “REGISTRACIJA NEKRETNINA”

U prostorijama Općinskog suda u Kiseljaku održan je radni sastanak na temu realizacije projekta „ Registracija nekretnina“ i ostalih aktivnosti sektora zemljišne administracije, koje se implementiraju u Općini Kiseljak.

Na sastanku su sudjelovali direktor Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslova, Željko Obradović, načelnik općine Kiseljak, Mladen Mišurić- Ramljak, predsjednica Općinskog suda Kiseljak, Božana Banduka, direktor Uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Kantona Središnja Bosna, Stipica Oreč, te uposlenici općinske Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslova I katastar nekretnina, kao i uposlenici zemljišno-knjižnog ureda Općinskog suda Kiseljak.

Sudionici sastanka izrazili su veliko zadovoljstvo realizacijom aktivnosti usuglašavanja katastarskih i zemljišno-knjižnih podataka u općini Kiseljak, te su pohvalili odličnu  suradnju predstavnika zemljišno-knjižnog ureda, općinske katastarske službe, te kantonalne i federalne geodetske uprave, što je i temeljni preduvjet kvalitetne realizacije projekata i aktivnosti.

Trenutno se vrši uspostava zemljišne knjige za katastarske općine Podastinje, Gomionica i Brestovsko a u pripremi su katastarske općine Gromiljak, Višnjica i Orahovo, nakon čega će uslijediti izlaganje katastarskih podataka i samog grada Kiseljaka.

Općina Kiseljak još jednom poziva sve zainteresirane osobe koje polažu pravo na priznavanje vlasništva ili nekog drugog prava na nekretninama upisanim u katastarskim općinama Podastinje, Brestovsko i Gomionica, po novoj izmjeri, da to svoje pravo prijave Općinskom sudu u Kiseljaku, Ured za zamljišnoknjižne poslove.

NAČELNIK I RAVNATELJI ŠKOLA RAZGOVARALI O CORONA-VIRUSU, TE PROCESU INKLUZIJE

Načelnik općine Kiseljak, Mladen Mišurić-Ramljak, sastao se s ravnateljima svih osnovnih i srednjih škola s područja općine, a na sastanku su bili i ravnatelj JU Dom zdravlja Kiseljak, dr. Nino Baban, šefica Službe za socijalnu skrb Općine Kiseljak, Marica Pušić, te šefica općinskog Odjela za društvene djelatnosti i braniteljska pitanja, Katarina Bilić.

Razgovaralo se, prije svega, o trenutačnoj situaciji vezanoj za Corona-virus. Zaključak je kako treba izvršiti dezinfekciju i povećati stupanj higijene u svim školama, te pratiti razvoj situacije.

Bilo je govora i o provođenju procesa inkluzije u školama, a svi sudionici sastanka složili su se s tim kako treba poboljšati uvjete za taj proces. Konstatirano je kako će se – izgradnjom Centra za rani rast i razvoj, Služba za socijalnu skrb, angažiranjem stručnog kadra, aktivno uključiti kao podrška školama u provođenju inkluzije.