Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Kanton Središnja Bosna/

Srednjobosanski kanton

Općina Kiseljak

Stožer civilne zaštite

Broj: 06-32-13-42/20

Kiseljak, 21.03.2020. godine

 

Na temelju članka 29. ,106. I 108. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, a u cilju poduzimanja mjera radi smanjenja rizika i sprječavanja širenja koronavirusa Stožer civilne zaštite općine Kiseljak na svojoj sjednici od 21.03.2020. godine donosi:

 

ODLUKU

O načinu rada ljekarni na području općine Kiseljak

 

Članak 1.

 

Ljekarne na području općine Kiseljak će izdavati lijekove stanovništvu za najviše mjesec dana unaprijed kako se ne bi stvarale nestašice lijekova.

Sve ljekarne na području općine Kiseljak će donijeti Odluku o prodaji proizvoda za dezinfekciju na način:

  • da se ograniči prodaja po osobi na maksimalno 2 pakiranja dezinficijensa, alkohola, gela za dezinfekciju ruku i drugih proizvoda za dezinfekciju kože površina i prostora.
  • Da se izdaje maksimalno jedan par rukavica, maski i sličnog asortimana
  • Da se izdaje maksimalno dvije kutije bezreceptnog lijeka
  • Da se izdaje maksimalna količina lijeka koji ide na recept za terapiju za jedan mjesec
  • Lijekovi sa esencijalne liste će se izdavati isključivo uz liječnički recept.

 

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a primjenjivat će se do donošenja Odluke o prestanku stanja nesreće na području FBiH uzrokovane koronavirusom.

 

ZAPOVJEDNIK STOŽERA

Mladen Mišurić-Ramljak, dipl. ing.

Dostaviti:

  1. Ljekarne na području

Općine Kiseljak

  1. Mediji
  2. PS Kiseljak
  3. Ministarstvo gospodarstva KSB
  4. a/a