PONOVNI POZIV ZA SVE POLJOPRIVREDNE PROIZVOĐAČE

PONOVNI POZIV ZA SVE POLJOPRIVREDNE PROIZVOĐAČE

Služba za gospodarstvo, urbanizam, zaštitu okliša i komunalne posloveOpćine Kiseljak                      P O N O V N A     O B A V I J E S T    I    P O Z I V                                    Za sve  poljoprivredne  proizvođače, fizička i pravna lica sa...