NOVA ODLUKA O NAČINU RADA LJEKARNI

NOVA ODLUKA O NAČINU RADA LJEKARNI

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Kanton Središnja Bosna/ Srednjobosanski kanton Općina Kiseljak Stožer civilne zaštite Broj: 06-32-13-42/20 Kiseljak, 21.03.2020. godine   Na temelju članka 29. ,106. I 108. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i...

OBAVIJEST O KONTROLI CIJENA OSNOVNIH ŽIVOTNIH NAMIRNICA

OBAVIJEST O KONTROLI CIJENA OSNOVNIH ŽIVOTNIH NAMIRNICA

Temeljem učestalih upita građana koji su vezani za kontrolu cijena u aktualnoj situaciji, izazvanoj pojavom korona virusa, te za povećanje cijena osnovnih životnih namirnica, dajemo na uvid Odluku Vlade Federacije koja se odnosi na kontrolu cijena, te listu proizvoda...

OBAVIJEST GOSPODARSTVENICIMA

OBAVIJEST GOSPODARSTVENICIMA

Općinski sud u Travniku, postupajući u skladu sa proglašenom pandemijom korona virusa, donio je upute za Registar poslovnih subjekata ovog suda ,koji je nadležana za poslove registracije poslovnih subjekata sa područja svih općina SBK/KSB, a u  cilju daljeg...