Bosna  i  Hercegovina 

Federacija  Bosne  i  Hercegovine

Kanton Središnja Bosna/

Srednjobosanski Kanton

Općina Kiseljak

Služba za gospodarstvo, urbanizam, zaštitu okoliša i komunalne poslove

Broj: 03-24 –sl /19

Kiseljak. 15. 4. 2019. god.

 

Na temelju članka 3. i 7. Pravilnika o načinu i uvjetima ostvarenja novčane potpore po modelu Poticaja proizvodnji (Službene novine F BiH, broj 32/17) Služba za gospodarstvo, urbanizam, zaštitu okoliša i komunalne poslove, objavljuje   

                                          P O Z I V

 

Poljoprivredni  proizvođači, fizička i pravna lica sa područja općine Kiseljak, koji su upisani  u Registar (RPG) i Registar klijenata  RK, koji su  izvršili promjenu unesenih podataka (Ažuriranje) u ostavljenom roku  (01.01. – 31.03.2019.godine),te ispunjavaju posebne uvjete propisane Programom i Pravilnikom  Prijave na konkretna  poticajna sredstva  u biljnoj i animalnoj proizvodnji podnose putem lokalnog ureda u općini Kiseljak , na obrascu P-1 .

Ovim putem ih obavještavamo  o  rokovima  za podnošenje P-1 Obrazaca(prijava proizvodnji) kako slijedi:

Biljna proizvodnja

 • Pšenica , Raž ,Ječam,Zob,Tritikale :- min. 1 ha.(po kulturi) P-1 do15.05. 2019.

 • Silažni kukuruz : min. 2,0 ha P-1 do 31 .05.2019

 • Heljda/ min 1 ha uz račun o prodaji ili dokaz o preradi  P-1   do 15.06.2018

 • Povrće min 0,5 ha uz račun o prodaji P-1  do 01.05. za mladi krompir

 • ostalo povrće                 P-1   do 31.05. 2019.

Animalna  proizvodnja

 • Svježe mlijeko – proda ili preradi 500 l/mj.    P-1   do 10.04.2019

 • Rasplodna stoke –Junice /prvotelke /min 2 (obrti i pr.lica) P-1 15.08.2019

 • Rasplodna stoka –ovce min 50 i koze min 25    P-1   do 15.05.2019.

 • Rasplodne krmače min -5 P-1 do 31.05. 2019

 • Tov svinja min 25 kom.  /  kontinuirano -5 dana po uselenju u turnus

 • Tov junadi – min 3 grla /             kontinuirano  5 dana po uselenju u turnus

 • Pčele – min 20 košnica uz prodaju 2 kg meda /košnici P-1  do 15.05.2019.

Informacije  se mogu dobiti   i  na kontakt telefon broj 030/877-815.  

 

                                                                                                    POMOĆNIK   NAČELNIKA

Marinko  Komšić dipl. ing.