Općina Kiseljak u suradnji s Udruženjem izbornih zvaničnika u BiH, krenula je u projekt ”Participativni budžet-mogućnost učinkovitog angažiranja građana”, projekt je podržan sredstvima Ministarstva vanjskih poslova Češke Republike.

Cilj navedenog projekta jest da građani daju svoje prijedloge što bi trebalo biti poboljšano u općini Kiseljak, dakle građani predlažu i odlučuju putem glasovanja koji projekti će se realizirati.

Općina Kiseljak sudjeluje sa 20.000, 00 KM za implementaciju projekta, minimalan iznos jednog projekta je 5.000, 00 KM.

Rok za dostavu projekata je do 17. lipnja, aplikaciju i pravila za učešće možete pogledati na web stranici www.pbbih.com/kiseljak