Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Kanton Središnja Bosna/Srednjobosanski kanton

Općina Kiseljak

Stožer civilne zaštite

Broj: 06-32-13-42/20

Kiseljak, 22.03.2020. godine

 

Na temelju članka 29. ,106. I 108. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, a u cilju poduzimanja mjera radi smanjenja rizika i sprječavanja širenja koronavirusa Stožer civilne zaštite općine Kiseljak na svojoj sjednici od 22.03.2020. godine donosi:

ODLUKU

O načinu rada trgovina na području općine Kiseljak

 

Članak 1.

Ograničava se radno vrijeme trgovina:

 • prehrambenim proizvodima,
 • higijenskim proizvodima,
 • ljekarnama,
 • trgovinama medicinskih, veterinarskih proizvoda i opreme, poljoprivrednim ljekarnama,
 • benzinskim crpkama,
 • kioscima,
 • pekarama,
 • kemijskim čistionicama,
 • specijaliziranim trgovinama za prodaju ortopedskih i drugih pomagala,
 • trgovinama dječje opreme,
 • trgovinama hrane za životinje,
 • trgovinama građevnog, vodovodnog i elektro materijala,
 • distribucijskim centrima hrane, pića i higijenskih proizvoda

 na radno vrijeme do maksimalno 15 sati,

uz osiguranje protoka kupaca i klijenata na način da se omogući potrebna socijalna distanca od najmanje 1,5 metara između osoba i poštivanje ostalih higijensko epidemioloških mjera

 

Članak 2.

Zabranjuje se rad nedjeljom svim trgovinama iz članka 1 ove Odluke na području općine Kiseljak.

 

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a primjenjivat će se do donošenja Odluke o prestanku stanja nesreće na području FBiH uzrokovane koronavirusom.

 

ZAPOVJEDNIK STOŽERA

Mladen Mišurić-Ramljak, dipl. ing.

Dostaviti:

 1. Sve trgovine
 2. Mediji
 3. PS Kiseljak