Na 20. redovitoj Sjednici Općinskog vijeća održanoj 11. travnja 2019. godine,  raspravljalo se o sljedećim točkama dnevnog reda:

 1. Odluka o davanju na upravljanje i korištenje  vodnih objekata javnom poduzeću ”Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Kiseljak
 2. Odluka o odobravanju svih procesno pravnih radnji Abdulahu Japauru
 3. Odluka o davanju ovlaštenja za obavljanje poslova Općinskog pravobranitelja
 4. Odluka o usvajanju  izvješća  o  provedenim  aktivnostima   javnog nadmetanja  za  davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu općine kiseljak i davanju ovlaštenja za potpisivanje ugovora o zakupu nekretnine
 5. Odluka o raspisivanju natječaja za dodjelu javnih priznanja
 6. Rješenje o imenovanju povjerenstva za provođenje javnog nadmetanja za prodaju nekretnina u vlasništvu općine Kiseljak
 7. Odluka o usvajanju godišnjeg plana projekata javno-privatnog partnerstva za 2019. godinu
 8. Odluka o dodjeli na korištenje dijela zgrade edukacijsko rehabilitacijskom centru ”Duga” Novi Travnik
 9. Odluka o dodjeli na korištenje poslovnih prostora zavodu za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba Bakovići
 10. Odluka o  dopuni  programa  gospodarenja poljoprivrednim zemljištem   u državnom vlasništvu  za Općinu  Kiseljak
 11. Odluka o komunalnoj naknadi
 12. Zaključak o prijenosu mjerodavnosti iz oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja
 13. Zaključak o usvajanju zakona
 14. Odluka o izmjenama i dopunama Odluka o izvršavanju proračuna općine Kiseljak za 2019. Godinu
 15. Odluka o usuglašavanju djelatnosti J.U. Dom zdravlja Kiseljak
 16. Odluka o izmjenama i dopunama proračuna općine Kiseljak za 2019. godinu

Prijenos mjerodavnosti iz oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja nakon sjednice Općinskog vijeća Kiseljak, dobio je  zeleno svjetlo ove institucije s obzirom da je većinom glasova usvojen zaključak o provedbi javne rasprave na ovu temu.

Naime, načelnik općine Kiseljak Mladen Mišurić-Ramljak je povukao ovu točku sa Dnevnog reda te usvojio prijedlog Kluba vijećnika SDP-a i DF-a o provođenju javne rasprave.  Naime, kako je u obrazloženju ovog prijedloga kazao – Nihad Junuzović, cilj je upoznati sve zainteresirane počevši od prosvjetnih djelatnika, roditelja, vijećnika pa uostalom i svih građana.