Početkom rujna započeli su radovi na rekonstrukciji ulica u Kiseljaku, a jedan od projekata je izgradnja kružnog toka na spoju Ulice Žrtava Domovinskog rata, Kraljice mira i Vladimira Nazora.