Općina Kiseljak

Dobro došli na web stranicu općine Kiseljak

Administracija općine

Svi odjeli općine Kiseljak

Zahtjevi

Zahtjevi odjela općine Kiseljak

Statut i proračun

Statut i proračun općine Kiseljak

Službeni glasnici

Službeni glasnici općine Kiseljak

Javne nabave

Javne nabave općine Kiseljak

stipendije matematika 

 

 

 

  Načelnik uručio stipendije studentima deficitarnih       zanimanja 

 

 

 

Načelnik općine Kiseljak, Mladen Mišurić-Ramljak uručio je stipendije studentima koji se školuju za deficitarna zanimanja. Studenti su potpisali ugovore o stipendiranju kojim su definirana prava i obveze studenta kao i obveze Općine Kiseljak.

Javni natječaj za dodjelu stipendija studentima koji se obrazuju za deficitarna zanimanja objavljen je 5. ožujka na web stranici Općine.

Povjerenstvo za dodjelu stipendija izvršilo je pregled pristiglih prijava te preporučilo studente koji ispunjavanju uvjete navedene u natječaju.

Dodijeljeno je 5 stipendija za studente II, III, godine preddiplomskog sveučilišnog studija matematike i studente IV, V godine diplomskog sveučilišnog studija matematike.

Studenti koji su ostvarili pravo na stipendije su: Amir Bunjo, Katarina Dragojević, Valentina Dragojević, Naida Bureković i Berina Hodžurda.

 

 

matematika