Općina Kiseljak

Dobro došli na web stranicu općine Kiseljak

Administracija općine

Svi odjeli općine Kiseljak

Zahtjevi

Zahtjevi odjela općine Kiseljak

Statut i proračun

Statut i proračun općine Kiseljak

Službeni glasnici

Službeni glasnici općine Kiseljak

Javne nabave

Javne nabave općine Kiseljak

 Obaijesti i javne rasprave 1 

 

 

 

 

 

Obavijest Službe za gospodarstvo, urbanizam i prostorno planiranje 

 

 

 

 

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Kanton Središnja Bosna/

Srednjobosanski kanton

Općina Kiseljak

Služba za gospodarstvo, urbanizma i prostorno planiranje

Broj: 03-05-1560/18

Kiseljak, 4. 6. 2018. godine

OBAVIJEST

 

 Sukladno Zaključku Općinskog vijeća Kiseljak, broj: 01/1-05-1324/18 od 10. 5. 2018. godine, o inicijativi stanovnika naseljenog mjesta Svinjarevo za promjenu naziva naseljenog mjesta, Služba za gospodarstvo, urbanizam i prostorno planiranje Općine Kiseljak poziva sve zainteresirane subjekte da uzmu učešće u javnoj raspravi, koja će trajati u razdoblju od 4. 6. 2018. godine do 4. 7. 2018. godine.

           Sve informacije o provođenju postupka javne rasprave, kao i upite i primjedbe, zainteresirani subjekti mogu dobiti svakim radnim danom, u vremenu od 10:00 do 12:00 u Općinskoj vijećnici.

 

           

                                                                                                                RUKOVODITELJ SLUŽBE

                                                                                                   Marinko Komšić, dipl. ing.