Općina Kiseljak

Dobro došli na web stranicu općine Kiseljak

Administracija općine

Svi odjeli općine Kiseljak

Zahtjevi

Zahtjevi odjela općine Kiseljak

Statut i proračun

Statut i proračun općine Kiseljak

Službeni glasnici

Službeni glasnici općine Kiseljak

Javne nabave

Javne nabave općine Kiseljak

 

vijece

 

 

 

 

 

15. redovita sjednica Općinskog vijeće Kiseljak

 

Sjednica Općinskog vijeća zakazana je za dan 28. 6. 2018. godine u 18 sati.

Sjednica će se održati u Vijećnici Općine Kiseljak.

Za sjednicu je predložen slijedeći

 

                                                         Dnevni red:

 1.Zaključak-Izvješće o radu Općine Kiseljak

2.Odluka o davanju punomoći za zastupanje na skupštini J.P. VIK-  Izvješće o radu J.P. VIK

3.Zaključak-  Izvješće o radu J.U. Dom zdravlja Kiseljak

4.Zaključak – Izvješće o radu Općinsko javno pravobraniteljstvo

5.Zaključak – Izvješće o radu Općinsko izborno povjerenstvo

6.Zaključak – Izvješće o radu Povjerenstvo za procjenu prometne vrijednosti nekretnina

7.Izvješće o radu PS Kiseljak

8.Informacije o radu

a)SŠ'' Ivan Goran Kovačić'' Kiseljak

b)SSŠ Fojnica u Kiseljaku

c)OŠ Kiseljak

d)OŠ Kiseljak 1 Bilalovac

e)OŠ Kiseljak 2 Zabrđe

f)OŠ Brestovsko

g)OŠ Gromiljak

h)OŠ Lepenica

i)Služba za zapošljavanje KSB, ispostava Kiseljak

j)Turistička zajednica KSB

9.Zaključak o  davanju ovlasti Načelniku općine Kiseljak za zaključivanje Ugovora o prijenosu osnivačkih udjela i istupanju člana društva Radio televizije Herceg-Bosna d.o.o. Mostar

10.Odluka o usvajanju  izvješća  o  provedenim  aktivnostima   javnog nadmetanja  za  prodaju  nekretnine  na  temelju  odluku o prodaji i kriterijima za prodaju nekretnine u vlasništvu općine kiseljak putem javne licitacije broj: 01/1-31-1320/18 od 10.05.2018. godine  i davanju ovlaštenja načelniku općine da potpiše ugovor o kupoprodaji nekretnine.

11.Odluka o prodaji nekretnine u vlasništvu općine Kiseljak putem javne licitacije

12.Zaključak o davanju suglasnosti na idejno rješenje

13.  Odluka o dodjeli plakete