Općina Kiseljak

Dobro došli na web stranicu općine Kiseljak

Administracija općine

Svi odjeli općine Kiseljak

Zahtjevi

Zahtjevi odjela općine Kiseljak

Statut i proračun

Statut i proračun općine Kiseljak

Službeni glasnici

Službeni glasnici općine Kiseljak

Javne nabave

Javne nabave općine Kiseljak

zakljucak

 

 

  Zaključak Općinskog vijeća Kiseljak 

 

 

 

 

 

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Kanton Središnja Bosna

Srednjobosanski kanton

Općina Kiseljak

Općinsko vijeće Kiseljak

Broj: 01/1-05-2382/18

Kiseljak, 28. 9. 2018. godine

Na temelju članka 13. Zakona o načelima lokalne samouprave F BIH ( „Sl. novine F BIH“, broj 49/06), članka 25. Statuta Općine Kiseljak („Sl. glasnik Općine Kiseljak“, broj 03/09), Općinsko vijeće Kiseljak, na 16. sjednici održanoj 27. 9. 2018. godine, d o n o s i

 

Z A K LJ U Č A K

Članak 1.

U cilju promoviranja demokracije, tolerancije, političke kulture i kulture dijaloga, Općinsko vijeće Kiseljak na prijedlog Etičkog povjerenstva općine Kiseljak poziva sve političke subjekte da svojim djelovanjem u općini Kiseljak osiguraju uvjete za slobodne i poštene Opće izbore 2018. godine. Uvažavajući načela zakonitosti, vladavine prava, slobode izbora,  otvorenosti i pravednost apeliramo na političke subjekte da se tijekom kampanje suzdrže od negativne i huškačke retorike, a fokus svog političkog djelovanja stave na unaprjeđenje pitanja od bitnog značaja.

Članak 2.

Općinsko vijeće Kiseljak poziva sve državljane BiH s pravom glasa da ostvare svoje demokratsko pravo  i 7. listopada 2018. godine izađu na izbore i glasuju svojom slobodnom voljom.

Članak 3.

Ovaj Zaključak stupa na snagu narednog dana od dana donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku Općine Kiseljak.

 

 

                                                                                                                             Zamjenik Predsjedatelja

                                                                                             Općinskog vijeća Kiseljak

                                                                                                  Zvonko Udovičić