Općina Kiseljak

Dobro došli na web stranicu općine Kiseljak

Administracija općine

Svi odjeli općine Kiseljak

Zahtjevi

Zahtjevi odjela općine Kiseljak

Statut i proračun

Statut i proračun općine Kiseljak

Službeni glasnici

Službeni glasnici općine Kiseljak

Javne nabave

Javne nabave općine Kiseljak

873x400 

 

  Prijava plana proizvodnje za 2019. godinu

 

 

 

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Kanton Središnja Bosna /

Srednjobosanski Kanton

Općina Kiseljak

Služba za gospodarstvo, urbanizam i prostorno planiranje

Broj: 03-24 –sl/18

Kiseljak,  18. 10. 2018. god.

 

 Na temelju članka 6. Pravilnika o načinu i uvjetima ostvarenja novčane potpore po modelu Poticaja proizvodnji (Službene novine F BiH, broj 32/17) Služba za gospodarstvo, urbanizam i prostorno planiranje objavljuje

P O Z I V

Poljoprivredni proizvođači, fizička i pravna lica sa područja općine Kiseljak, koji su kod nadležne općinske službe upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava (RPG) i Registar klijenata RK, koji su potencijalni korisnici novčanih potpora u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji iz proračuna Federacije BiH i KSB/SBK, obvezni su i pozivaju se da sukladno propisima nadležnih ministarstava

Proizvodnju planiranu za narednu 2019. godinu, prijave Kantonalnom Ministarstvu za šumarstvo, poljoprivredu i vodoprivredu Travnik najkasnije do 15. 11. 2018.god.

Prijava plana proizvodnje za 2019. god. na propisanom obrascu PPP, može se izvršiti direktno na adresu Kantonalnog MŠPiV Travnik, ali i putem nadležne službe u općini Kiseljak ured br. 26 /II.

Ovim putem poljoprivredne proizvođače i potencijalne korisnike novčanih potpora u 2019. god. obavještavamo da samo proizvođači, koji su uredno upisani u Registar, koji su prijavili plan proizvodnje za narednu godinu na obrascu PPP i izvršili promjenu unesenih podataka (Ažuriranje) u prvom kvartalu tj. u razdoblju

(01.01. - 31.03.2019. godine), mogu ostvariti pravo prijave na konkretna poticajna sredstva koja su predviđena odredbama Programa i Pravilnika nadležnog FMPŠV.

Prijave podataka, kao i sve potrebne informacije vrše se kod nadležne općinske službe u Općini Kiseljak ured br. 26 /II. i na kontakt telefon broj 030/877-815.  

 

                                                                                                                           POMOĆNIK   NAČELNIKA

                                                                                                               Marinko Komšić dipl.ing.