Općina Kiseljak

Dobro došli na web stranicu općine Kiseljak

Administracija općine

Svi odjeli općine Kiseljak

Zahtjevi

Zahtjevi odjela općine Kiseljak

Statut i proračun

Statut i proračun općine Kiseljak

Službeni glasnici

Službeni glasnici općine Kiseljak

Javne nabave

Javne nabave općine Kiseljak

slika 

 

 

 

   Javna rasprava 

 

 

 

 

 

Općina Kiseljak organizira javnu raspravu na temu Nacrt zakona o turističkim zajednicama u Kantonu Središnja Bosna koja će se održati 8. 11. 2018. godine u Općinskoj vijećnici s početkom u 11 sati.

 

 

Javnu raspravu provest će predstavnici Ministarstva gospodarstva KSB.

Obavještavaju se predstavnici nadležnih Općinskih službi, vijećnici u Općinskom vijeću, predstavnici udruženja poslodavaca i drugi predstavnici iz privatnog sektora, ako i iz nevladinog sektora i svi drugi relevantni subjekti da uzmu učešće u javnoj raspravi.

 

Napominjemo kako se javna rasprava o Nacrtu zakona o turističkim zajednicama u Kantonu Središnja Bosna 8. 11. 2018. godine, provodi za slijedeće Općine; Kiseljak, Kreševo, Fojnica i Busovača.