Općina Kiseljak

Dobro došli na web stranicu općine Kiseljak

Administracija općine

Svi odjeli općine Kiseljak

Zahtjevi

Zahtjevi odjela općine Kiseljak

Statut i proračun

Statut i proračun općine Kiseljak

Službeni glasnici

Službeni glasnici općine Kiseljak

Javne nabave

Javne nabave općine Kiseljak

20181210 10000510 

 

  Potpisivanje Ugovora sa izvođačima radova 

 

 

 

 

 

 

 

U uredu načelnika Mladena Mišurića-Ramljaka 6. prosinca potpisan Ugovor o asfaltiranju lokalnog puta u MP Duhri sa izvođačem radova ''T.W.I.'' d.o.o. Kiseljak, direktorom Sahirom Mustajbegovićem.

Ukupna vrijednost radova iznosi 75.675,60 KM, u Ugovoru je navedeno kako će se asfaltiranje lokalnog puta u MP Duhri sufinancirati sredstvima Federalnog Ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica u iznosu od 35.000,00 KM, dok će se 10% od ugovorene cijene projekta financirati iz proračuna Općine Kiseljak a ostatak iznosa financirat će se sredstvima građana mjesnog područja Duhri. Planirani rok završetka radova je 30 dana od uvođenja izvođača u posao.

Dva Ugovora su potpisana 10. prosinca sa izvođačem radova ''CESTE-COMPANY'' d.o.o. Kiseljak, direktorom Amerom Omeragićem, a riječ je o Ugovoru – Priključak lokalnog puta za Lug na R 438: Gromiljak-Fojnica u iznosu od 157.669,20 KM i Ugovor o limarskim radovima na područnoj školi u MP Bilalovac u ukupnom iznosu od 33.930,00 KM.

Rok za završetak radova je tri mjeseca od dana uvođenja izvođača u posao, navodi se u Ugovoru potpisanom sa ''CESTE-COMPANY'' d.o.o. Kiseljak.