Općina Kiseljak

Dobro došli na web stranicu općine Kiseljak

Administracija općine

Svi odjeli općine Kiseljak

Zahtjevi

Zahtjevi odjela općine Kiseljak

Statut i proračun

Statut i proračun općine Kiseljak

Službeni glasnici

Službeni glasnici općine Kiseljak

Javne nabave

Javne nabave općine Kiseljak

 Javni oglas o davanju u zakup poljoprivrednog  zemljišta u vlasništvu Općine Kiseljak 

 

 

Povjerenstvza provođenjejavnognadmetanja za prodaju nekretnina u vlasništvOpćineKiseljakobjavljuje Javni oglas o  davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta  u vlasništvu Općine Kiseljak

Tekst Oglasa preuzmite OVDJE.