Općina Kiseljak

Dobro došli na web stranicu općine Kiseljak

Administracija općine

Svi odjeli općine Kiseljak

Zahtjevi

Zahtjevi odjela općine Kiseljak

Statut i proračun

Statut i proračun općine Kiseljak

Službeni glasnici

Službeni glasnici općine Kiseljak

Javne nabave

Javne nabave općine Kiseljak

Općinsko vijeće Kiseljak 

 

 

 

16. redovita sjednica Općinskog vijeća, održat će se  dana  27. 9. 2018. godine u 17 sati.

Sjednica će se održati u Vijećnici Općine Kiseljak.

-        

Za sjednicu je predložen slijedeći

 

                                                         Dnevni red:

 1. Odluka o izmjenama proračuna za 2018. godinu
 2. Odluka o davanju ovlasti načelniku općine Kiseljak za izdavanje mjenice i bezuvjetnog jamstva - J.P. ''VIK'' Kiseljak
 3. Odluka o određivanju projekata javno - privatnog partnerstva
 4. Rješenje o utvrđivanju javnog interesa - vodosprema Doci
 5. Odluka o usvajanju izvješća o provedenim aktivnostima javnog nadmetanja za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Kiseljak – Sead Selman
 6. Rješenje o utvrđivanju statusa javnog dobra- MP Duhri
 7. Rješenje o utvrđivanju statusa javnog dobra puta – MP Bilalovac
 8. Odluka o prodaji neizgrađenog zemljišta neposrednom pogodbom – Lucija Knežević
 9. Odluka o prodaji neizgrađenog zemljišta neposrednom pogodbom – Selver Oruč
 10. Rješenje o ukidanju statusa dobra u općoj uporabi, puta - Sabiha Ahmić i Semina Mušanović
 11. Rješenje o ukidanju statusa dobra u općoj uporabi, puta – K.O. Bukovica
 12. Rješenje o ukidanju statusa dobra u općoj uporabi, puta – K.O. Orahovo
 13. Odluka o davanju suglasnosti načelniku općine Kiseljak za potpisivanje ugovora o kupoprodaji poslovnog prostora – Marko Marković
 14. Zaključak – Izbori 2018. godine