U uredu načelnika općine Kiseljak danas je potpisan Sporazum o znanstvenoj, obrazovnoj i stručnoj suradnji između visoke škole „CEPS- centar za poslovne studije“ Kiseljak i Općine Kiseljak. Sporazum su potpisali kiseljački načelnik, Mladen Mišurić-Ramljak i direktor CEPS-a, Mirzo Selimić.

Ovom suradnjom uspostavit će se partnerski odnosi između Općine i CEPS-a u stručnoj, obrazovnoj i znanstveno-istraživačkoj oblasti.