Služba za financije, proračun i poslove riznice Općine Kiseljak poziva sve zainteresirane na sudjelovanje u Javnoj raspravi o Nacrtu Proračuna Općine Kiseljak za 2020. godinu. Poziv možete pogledati u privitku: JAVNI POZIV