Na temelju Poziva Ministarstva gospodarstva Kantona Središnja Bosna, Općina Kiseljak poziva predstavnike javnog i privatnog sektora, koji su zainteresirani za sastanak s predstavnicima Razvojne banke Federacije BiH, da se jave najkasnije do 28.02.2020.godine u Službu za gospodarstvo, urbanizam, zaštitu okoliša i komunalne poslove Općine Kiseljak, ured br.27, ili na broj telefona 030/ 871-708.

Naime, predsjednik Uprave Razvojne banke Federacije BiH, zajedno sa suradnicima, posjetit će Kanton Središnja Bosna, točnije Ministarstvo gospodarstva KSB/SBK, te će održati sastanak s predstavnicima institucija vlasti, kao i predstavnicima javnog i privatnog sektora. Tom će prigodom predstavnici Razvojne banke predstaviti svoje aktivnosti, novu ponudu kreditnih linija, te programe koji mogu uvelike pomoći razvoju Kantona Središnja Bosna, kako u javnom, tako i u privatnom sektoru.

Sastanak će biti održan u srijedu, 04.ožujka 2020.godine, u 10:00 sati, u Zgradi kantonalne Vlade.