Sukladno članku 40. Zakona o zaštiti okoliša SBK/KSB (“Sl. novine broj 4/05), Služba za gospodarstvo, urbanizam, zaštitu okoliša i komunalne poslove Općine Kiseljak, u suradnji s investitorom „TIOIL“ d.o.o. Bila, iz Viteza, poziva sve zainteresirane subjekte i nevladine organizacije da sudjeluju u

 

JAVNOJ RASPRAVI

u postupku izdavanja okolišne dozvole za benzinsku crpku u mjestu

Han Ploča, investitora „TIOIL“ d.o.o. Bila, iz Viteza.

Javna rasprava će biti održana u prostorijama općinske Vijećnice u Kiseljaku, u četvrtak, 12.11.2020. godine, s početkom u 12,00 sati.

Dnevni red:

  1. Prezentacija zakonskog osnova u postupku izdavanja okolišne dozvole (predstavnik Općine)
  2. Informacija o predloženim aktivnostima i zahtjevu za izdavanje okolišne dozvole,
  3. O organima uprave koji su odgovorni za donošenje rješenja, odnosno okolišne dozvole.
  4. Rasprava.

 

Za sve informacije vezane za postupak izdavanja okolišne dozvole za predmetni objekt, kao i podnošenje primjedbi i pitanja, zainteresirani se mogu obratiti spomenutoj Službi, u uredu broj 25. Općine Kiseljak, u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog poziva za Javnu raspravu.

 

RUKOVODITELJ SLUŽBE

Nikola Grubešić dipl. ing. arh.