Služba za gospodarstvo, urbanizam, zaštitu okoliša i komunalne poslove Općine Kiseljak u suradnji sa investitorom Mrki Comerc d.o.o. Kiseljak, poziva sve zainteresirane subjekte  i nevladine organizacije da uzmu učešće u  JAVNOJ RASPRAVI  u postupku izdavanja okolišne dozvole za poslovni kompleks za otkup sekundarnih sirovina i rastavljanje olupina u mjestu Hrastovi investitora Mrki Comerc d.o.o. iz Kiseljaka.

Javna rasprava održat će se u Općinskoj vijećnici  12. 4. 2021. godine sa početkom u 12,00 sati.

Poziv preuzmite OVDJE.Poziv na javnu raspravu (00000006)