JAVNA RASPRAVA u postupku izdavanja okolišne dozvole

Služba za gospodarstvo, urbanizam, zaštitu okoliša i komunalne poslove Općine Kiseljak u suradnji sa investitorom Jasminom Selmanom iz Hrastova, poziva sve zainteresirane subjekte i nevladine organizacije da uzmu učešće u 

JAVNOJ RASPRAVI

 

U postupku izdavanja okolišne dozvole za skladišnu halu sa portirnicom i pomoćnim sadržajima, te halu za skladištenje drvnog otpada i proizvodnju drvnog peleta u mjestu Hrastovi.

Javna rasprava će se održati u prostorijama Vijećnice, zgrada Općine Kiseljak, dana 17.10.2019. godine sa početkom u 10,00 sati.

 

JAVNA RASPRAVA

JAVNA RASPRAVA u postupku izdavanja okolišne dozvole

Služba za gospodarstvu, urbanizam, zaštitu okoliša i komunalne poslove Općine Kiseljak u suradnji sa investitorom ”SARAJEVSKI KISELJAK” d.o.o.  Kiseljak iz Kiseljaka, poziva sve zainteresirane subjekte i nevladine organizacije da uzmu učešće u

JAVNOJ RASPRAVI

U postupku izdavanja okolišne dozvole za objekat za smještaj instalacije kompaktnog SKID uređaja u mjestu Kiseljak

Javna rasprava će se održati u Vijećnici u zgradi Općine Kiseljak dana, 07.10.2019. godine sa početkom u 10,00 sati.

SKM_C22719091915130

Održana javna prezentacija Nacrta izmjena i dopuna Regulacijskog plana Kiseljak III

Sukladno zaključku Općinskog vijeća Kiseljak o provođenju javne rasprave o Nacrtu izmjene i dopune Regulacijskog plana Kiseljak III, dana, 19.09.2019. (četvrtak) u zgradi Općine Kiseljak (Vijećnica) održana je javna prezentacija i uvid u Nacrt izmjena i dopuna.

Na javnoj prezentaciji svim zainteresiranim pravnim i fizičkim osobama je predstavljen Nacrt plana gdje su mogli postavljati pitanja i dobiti odgovore i dodatne informacije od nosioca izrade plana.

Pozivamo zainteresirane da do 4.10.2019. godine dostave svoje prijedloge, sugestije i primjedbe na Nacrt plana. 

Sve informacije o Nacrtu plana su prethodno objavljene na službenoj stranici Općine Kiseljak.

OBAVIJEST I POZIV O ISKAZIVANJU INTERESA ZA ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU OPĆINE KISELJAK

Na temelju članka 108. i 109. Zakona o poljoprivrednom zemljištu FBiH (Sl. Novine FBiH br. 52/09) i Odluke o davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu općine Kiseljak  broj 01/1-24-1365/19 Služba za gospodarstvo, urbanizam, zaštitu okoliša i komunalne poslove, objavljuje 

OBAVIJEST  I  POZIV

O ISKAZIVANJU INTERESA  ZA  ZAKUP  POLJOPRIVREDNOG

ZEMLJIŠTA  U  VLASNIŠTVU  OPĆINE  KISELJAK

 

 Poljoprivredni  proizvođači, fizička i pravna lica sa područja općine Kiseljak, koji se  bave  ili se namjeravaju  baviti primarnom poljoprivrednom proizvodnjom, koji  su upisani ili će se upisati  u Registar (RPG) i Registar klijenata  RK.

Ovim putem se obavještavaju da će Općina Kiseljak davati u zakup poljoprivredna zemljišta koja su u njenom vlasništvu.

Pozivamo zainteresirane proizvođače da kod nadležne Službe preuzmu zahtjev –prijavu, isti popune sa potrebnim podacima  i dostave nadležnoj službi.

Poziv i prijave o iskazivanju interesa za zakup mogu se dostaviti u roku od 30 (trideset dana ) od dana objave na stranici općine Kiseljak.

U prilogu ovog poziva je zahtjev – prijava o interesu za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu općine Kiseljak.

Informacije se mogu dobiti i na kontakt telefon broj 030/877-815.

OBAVIJEST Prijava -interes za zakup

OBRAZAC ZAHTJEVA PRIJAVE Obrazac -zahtjeva ,prijave

JAVNA RASPRAVA O NACRTU izmjene i dopune regulacijskog plana Kiseljak III

Služba za gospodarstvo, urbanizam, zaštitu okoliša i komunalne poslove u svojstvu nosioca pripreme za izradu Regulacijskog plana Kiseljak III za vremenski period od 2013. do 2023. objavljuje :

JAVNU RASPRAVU O NACRTU

Izmjene i dopune Regulacijskog plana Kiseljak III za vremenski period od 2013. do 2023. godine

 

Za vrijeme trajanja javne rasprave Grafički dijelovi Nacrta bit će izloženi na javni uvid u zgradi Općine Kiseljak, ulica Bana Josipa Jelačića br. 41 (prizemlje-Vijećnica) od 10-13 sati i službenoj stranici Općine Kiseljak, u vremenu od 04.09.2019. do 04.10.2019. godine.

Javna rasprava o Nacrtu izmjene i dopune Regulacijskog plana održat će se 19.09. 2019. godine u zgradi Općini Kiseljak (Vijećnica) sa početkom u 11 sati.

 

SKM_C22719090414550

rp1 (1)
rp2 (1)
rp3 (1)
rp4

JAVNA RASPRAVA u postupku izdavanja okolišne dozvole

Služba za gospodarstvo, urbanizam, zaštitu okoliša i komunalne poslove Općine Kiseljak poziva sve zainteresirane subjekte da uzmu učešće u javnoj raspravi u postupku izdavanja okolišne dozvole za tov junadi u mjestu Gromiljak.

Javna rasprava će se održati u prostorijama Općinske vijećnice u Kiseljaku, dana 16. 09. 2019. godine sa početkom u 11:00 sati.

SKM_C22719083010440