Održana javna prezentacija Nacrta izmjena i dopuna Regulacijskog plana Kiseljak III

Sukladno zaključku Općinskog vijeća Kiseljak o provođenju javne rasprave o Nacrtu izmjene i dopune Regulacijskog plana Kiseljak III, dana, 19.09.2019. (četvrtak) u zgradi Općine Kiseljak (Vijećnica) održana je javna prezentacija i uvid u Nacrt izmjena i dopuna.

Na javnoj prezentaciji svim zainteresiranim pravnim i fizičkim osobama je predstavljen Nacrt plana gdje su mogli postavljati pitanja i dobiti odgovore i dodatne informacije od nosioca izrade plana.

Pozivamo zainteresirane da do 4.10.2019. godine dostave svoje prijedloge, sugestije i primjedbe na Nacrt plana. 

Sve informacije o Nacrtu plana su prethodno objavljene na službenoj stranici Općine Kiseljak.

OBAVIJEST I POZIV O ISKAZIVANJU INTERESA ZA ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU OPĆINE KISELJAK

Na temelju članka 108. i 109. Zakona o poljoprivrednom zemljištu FBiH (Sl. Novine FBiH br. 52/09) i Odluke o davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu općine Kiseljak  broj 01/1-24-1365/19 Služba za gospodarstvo, urbanizam, zaštitu okoliša i komunalne poslove, objavljuje 

OBAVIJEST  I  POZIV

O ISKAZIVANJU INTERESA  ZA  ZAKUP  POLJOPRIVREDNOG

ZEMLJIŠTA  U  VLASNIŠTVU  OPĆINE  KISELJAK

 

 Poljoprivredni  proizvođači, fizička i pravna lica sa područja općine Kiseljak, koji se  bave  ili se namjeravaju  baviti primarnom poljoprivrednom proizvodnjom, koji  su upisani ili će se upisati  u Registar (RPG) i Registar klijenata  RK.

Ovim putem se obavještavaju da će Općina Kiseljak davati u zakup poljoprivredna zemljišta koja su u njenom vlasništvu.

Pozivamo zainteresirane proizvođače da kod nadležne Službe preuzmu zahtjev –prijavu, isti popune sa potrebnim podacima  i dostave nadležnoj službi.

Poziv i prijave o iskazivanju interesa za zakup mogu se dostaviti u roku od 30 (trideset dana ) od dana objave na stranici općine Kiseljak.

U prilogu ovog poziva je zahtjev – prijava o interesu za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu općine Kiseljak.

Informacije se mogu dobiti i na kontakt telefon broj 030/877-815.

OBAVIJEST Prijava -interes za zakup

OBRAZAC ZAHTJEVA PRIJAVE Obrazac -zahtjeva ,prijave

JAVNA RASPRAVA O NACRTU izmjene i dopune regulacijskog plana Kiseljak III

Služba za gospodarstvo, urbanizam, zaštitu okoliša i komunalne poslove u svojstvu nosioca pripreme za izradu Regulacijskog plana Kiseljak III za vremenski period od 2013. do 2023. objavljuje :

JAVNU RASPRAVU O NACRTU

Izmjene i dopune Regulacijskog plana Kiseljak III za vremenski period od 2013. do 2023. godine

 

Za vrijeme trajanja javne rasprave Grafički dijelovi Nacrta bit će izloženi na javni uvid u zgradi Općine Kiseljak, ulica Bana Josipa Jelačića br. 41 (prizemlje-Vijećnica) od 10-13 sati i službenoj stranici Općine Kiseljak, u vremenu od 04.09.2019. do 04.10.2019. godine.

Javna rasprava o Nacrtu izmjene i dopune Regulacijskog plana održat će se 19.09. 2019. godine u zgradi Općini Kiseljak (Vijećnica) sa početkom u 11 sati.

 

SKM_C22719090414550

rp1 (1)
rp2 (1)
rp3 (1)
rp4

JAVNA RASPRAVA u postupku izdavanja okolišne dozvole

Služba za gospodarstvo, urbanizam, zaštitu okoliša i komunalne poslove Općine Kiseljak poziva sve zainteresirane subjekte da uzmu učešće u javnoj raspravi u postupku izdavanja okolišne dozvole za tov junadi u mjestu Gromiljak.

Javna rasprava će se održati u prostorijama Općinske vijećnice u Kiseljaku, dana 16. 09. 2019. godine sa početkom u 11:00 sati.

SKM_C22719083010440

JAVNA RASPRAVA u postupku izdavanja okolišne dozvole

Služba za gospodarstvo, urbanizam, zaštitu okoliša i komunalne poslove Općine Kiseljak poziva sve zainteresirane subjekte da uzmu učešće u javnoj raspravi u postupku izdavanja okolišne dozvole za poslovnu halu – radionica za obradu čeličnih cjevastih elemenata u mjestu Dugo Polje.

Javna rasprava će se održati u prostorijama Općinske vijećnice u Kiseljaku, dana 04. 09. 2019. godine sa početkom u 11 sati.

 

SKM_C22719081913000

Javni oglas

SVIM VLASNICIMA, SUVLASNICIMA I STVARNIM POSJEDNICIMA NEKRETNINE KOJI SU U ZEMLJIŠNIM KNJIGAMA UPISANI SA PRAVOM RASPOLAGANJA I KORIŠTENJA NA NEKRETNINI DRUŠTVENE-DRŽAVNE SVOJINE I KOJI SU U STVARNOM POSJEDU NEKRETNINE I VLASNICIMA POSLOVNOG I STAMBENOG PROSTORA NA IZGRAĐENOJ ZGRADI KOJI SU UPISANI U ZEMLJIŠNIM KNJIGAMA I KROZ KNJIGU POLOŽENIH UGOVORA

NA KOJOJ JE RJEŠENJEM OPĆINSKOG VIJEĆA KISELJAK

UTVRĐEN JAVNI INTERES ZA IZGRADNJU „GRADSKOG TRGA JOZE PENAVE“ U KISELJAKU, UL. ŽRTAVA DOMOVINSKOG RATA BR. 8

OVIM 

JAVNIM OGLASOM

NAČELNIK OPĆINE KISELJAK POZIVA SVE VLASNIKE, SUVLASNIKE I STVARNE POSJEDNIKE NEKRETNINE NA KOJOJ JE RJEŠENJEM BROJ: 01/1-31-2698/18 OD 14.11.2018. GODINE OPĆINSKOG VIJEĆA KISELJAK UTVRĐEN JAVNI INTERES ZA IZGRADNJU „GRADSKOG TRGA JOZE PENAVE“ U KISELJAKU DA SE U PERIODU:

OD 18.03.2019. godine DO 02.04.2019.godine

JAVE U OPĆINU KISELJAK KOD NAČELNIKA OPĆINE ILI U SLUŽBU ZA IMOVINSKO PRAVNE, GEODETSKE POSLOVE I KATASTAR NEKRETNINA RADI SPORAZUMNOG PRIBAVLJANJA NEKRETNINE, NA KOJOJ JE NAPRIJED NAVEDENIM RJEŠENJEM UTVRĐEN JAVNI INTERES, A KAKO JE TO PROPISANO ODREDBOM ČL. 23. ZAKONA O IZVLAŠTENJU/EKSPROPRIJACIJI („Sl. Novine F BiH“, broj:70/07, 36/10).

ZA NEKRETNINU ČIJI VLASNICI, SUVLASNICI I STVARNI POSJEDNICI  SE NE JAVE U UTVRĐENOM NAPRIJED NAVEDENOM ROKU I ZA KOJU NEKRETNINU SE NE POSTIGNE SPORAZUMNO PRIBAVLJANJE NEKRETNINE IZMEĐU VLASNIKA, SUVLASNIKA I STVARNIH POSJEDNIKA NEKRETNINE I KORISNIKA EKSPROPRIJACIJE PROVEST ĆE SE POSTUPAK IZVLAŠTENJA- EKSPROPRIJACIJE SUKLADNO ZAKONSKIM PROPISIMA.

 

                                                                                               NAČELNIK OPĆINE

                                                                       MLADEN MIŠURIĆ-RAMLJAK, DIPL.ING

JAVNI OGLAS ZA NEKRETNINU-TRG JOZO PENAVA