JAVNA RASPRAVA u postupku izdavanja okolišne dozvole

Služba za gospodarstvo, urbanizam, zaštitu okoliša i komunalne poslove Općine Kiseljak poziva sve zainteresirane subjekte da uzmu učešće u javnoj raspravi u postupku izdavanja okolišne dozvole za poslovnu halu – radionica za obradu čeličnih cjevastih elemenata u mjestu Dugo Polje.

Javna rasprava će se održati u prostorijama Općinske vijećnice u Kiseljaku, dana 04. 09. 2019. godine sa početkom u 11 sati.

 

SKM_C22719081913000

Javni oglas

SVIM VLASNICIMA, SUVLASNICIMA I STVARNIM POSJEDNICIMA NEKRETNINE KOJI SU U ZEMLJIŠNIM KNJIGAMA UPISANI SA PRAVOM RASPOLAGANJA I KORIŠTENJA NA NEKRETNINI DRUŠTVENE-DRŽAVNE SVOJINE I KOJI SU U STVARNOM POSJEDU NEKRETNINE I VLASNICIMA POSLOVNOG I STAMBENOG PROSTORA NA IZGRAĐENOJ ZGRADI KOJI SU UPISANI U ZEMLJIŠNIM KNJIGAMA I KROZ KNJIGU POLOŽENIH UGOVORA

NA KOJOJ JE RJEŠENJEM OPĆINSKOG VIJEĆA KISELJAK

UTVRĐEN JAVNI INTERES ZA IZGRADNJU „GRADSKOG TRGA JOZE PENAVE“ U KISELJAKU, UL. ŽRTAVA DOMOVINSKOG RATA BR. 8

OVIM 

JAVNIM OGLASOM

NAČELNIK OPĆINE KISELJAK POZIVA SVE VLASNIKE, SUVLASNIKE I STVARNE POSJEDNIKE NEKRETNINE NA KOJOJ JE RJEŠENJEM BROJ: 01/1-31-2698/18 OD 14.11.2018. GODINE OPĆINSKOG VIJEĆA KISELJAK UTVRĐEN JAVNI INTERES ZA IZGRADNJU „GRADSKOG TRGA JOZE PENAVE“ U KISELJAKU DA SE U PERIODU:

OD 18.03.2019. godine DO 02.04.2019.godine

JAVE U OPĆINU KISELJAK KOD NAČELNIKA OPĆINE ILI U SLUŽBU ZA IMOVINSKO PRAVNE, GEODETSKE POSLOVE I KATASTAR NEKRETNINA RADI SPORAZUMNOG PRIBAVLJANJA NEKRETNINE, NA KOJOJ JE NAPRIJED NAVEDENIM RJEŠENJEM UTVRĐEN JAVNI INTERES, A KAKO JE TO PROPISANO ODREDBOM ČL. 23. ZAKONA O IZVLAŠTENJU/EKSPROPRIJACIJI („Sl. Novine F BiH“, broj:70/07, 36/10).

ZA NEKRETNINU ČIJI VLASNICI, SUVLASNICI I STVARNI POSJEDNICI  SE NE JAVE U UTVRĐENOM NAPRIJED NAVEDENOM ROKU I ZA KOJU NEKRETNINU SE NE POSTIGNE SPORAZUMNO PRIBAVLJANJE NEKRETNINE IZMEĐU VLASNIKA, SUVLASNIKA I STVARNIH POSJEDNIKA NEKRETNINE I KORISNIKA EKSPROPRIJACIJE PROVEST ĆE SE POSTUPAK IZVLAŠTENJA- EKSPROPRIJACIJE SUKLADNO ZAKONSKIM PROPISIMA.

 

                                                                                               NAČELNIK OPĆINE

                                                                       MLADEN MIŠURIĆ-RAMLJAK, DIPL.ING

JAVNI OGLAS ZA NEKRETNINU-TRG JOZO PENAVA

Poziv za upis u registar Pčelara

Bosna  i  Hercegovina

Federacija  Bosne  i Hercegovine

Kanton Središnja Bosna /

Srednjobosanski Kanton

Općina Kiseljak

Služba za gospodarstvo, urbanizam i prostorno planiranje

Broj: 03-24 –sl – 3 /19

Kiseljak, 06.03. 2019. god.

 

 

 

                                 O B A V I J E S T    I    P O Z I V

                                    

                                   Za sve  PČELARE ( fizička i pravna lica )

 sa područja općine Kiseljak, NEOVISNO O UKUPANOM  BROJU KOŠNICA KOJE POSJEDUJU  koji su kod nadležne općinske službe Upisani  u Registar poljoprivrednih gazdinstava (RPG) i Registar klijenata  RK ,

 

                                 OBAVIJEŠTAVAM I POZIVAMO   

                       da su odredbama Pravilnika o  PČELARSTVU

                         (Sl.N.FBiH, broj 31/18 , članak 9. Točka 2. )

 

OBVEZNI  UPISATI SE U REGISTAR PČELARA I PČELINJAKA FBiH

 

 

Pozivamo i proizvođače – PČELARE  koji  nisu upisani u navedeni RPG  da se  upišu Registar Poljoprivrednih gazdinstava i klijenata, obzirom da je upis u ovaj Registar uvjet za upis u Registar Pčelara.

 

       Rok za Upis  je  najkasnije do 15.05.  tekuće godine .

 

Prijave podataka se vrše  kod nadležne općinske službe – zgrada općine Kiseljak ured br. 26 /II.

 

Sve potrebne  informacije mogu se  dobiti i  na kontakt telefon broj 030/877-815. 

 

 

                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                               POMOĆNIK   NAČELNIKA

                                                                                                     Marinko  Komšić dipl.ing.

 

 

 

Pravilnik-pcelarstvo

 

Javna rasprava

Služba za gospodarstvo, urbanizam i prostorno planiranje Općine Kiseljak donosi obavijest u kojoj stoji slijedeće: – Sukladno Zaključku Općinskog vijeća Kiseljak br. 01/1-02-3003/18 od 19. 12. 2018. godine, donesenom na 18. sjednici Općinskog vijeća Kiseljak o usvajanju Nacrta Odluke o grobljima i upućivanju na javnu raspravu, pozivaju se svi zainteresirani subjekti da uzmu učešće u javnoj raspravi, koja će trajati u razdoblju od 7. siječnja do 8. ožujka, svakim radnim danom u vremenu od 11:00 do 13:00 sati u Općinskoj vijećnici, gdje svi zainteresirani mogu dostaviti svoje primjedbe i sugestije.

 

Primjedbe i sugestije možete dostaviti i putem maila: opc.kiseljak@tel.net.ba

 

Odluku u Nacrtu preuzmite OVDJE.

Javni natječaj  za dodjelu stipendija

Načelnik Općine Kiseljak raspisuje Javni natječaj  za dodjelu stipendija studentim za tekuću akademsku godinu 2018./2019.

  1. U akademskoj 2018./2019. godini dodijelit će se stipendije za studente i to:

        

I grupa Stipendije za studente I, II, III, godine preddiplomskog sveučilišnog studija matematike i studente I i II, godine diplomskog sveučilišnog studija matematike.

        

II grupa Stipendije za studente I, II, III, IV, godine preddiplomskog i I i II, godine diplomskog sveučilišnog studija ostalih zanimanja po temelju obiteljskog standarda i otežanih uvjeta života.

 

JAVNI NATJEČAJ PREUZMITE OVDJE. 

Poziv poljoprivrednim proizvođačima

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Kanton Središnja Bosna/Srednjobosanski kanton

Općina Kiseljak

Služba za gospodarstvo, urbanizam i prostorno planiranje

Broj: 03-24-sl-2/19

Kiseljak, 16. 1. 2019. godine

 

 

             Obavijest i poziv poljoprivrednim proizvođačima

Poljoprivredni proizvođači sa područja Općine Kiseljak zainteresirani za proizvodnju paprike na otvorenom (površine   1 – 2 dun.)

Pozivaju se da nazoče prezentaciji ovog projekta 23. 1. 2019. godine (srijeda) u 13 00 u Vijećnici Općine Kiseljak.

Prezentaciju će voditi predstavnik firme Carl Kuehne, kraći izvod iz iste ali i informacije o ovom projektu možete vidjeti u nastavku ove Obavijesti.

 Informaciju o projektu preuzmite OVDJE. 

 

 

                                                                                            POMOĆNIK NAČELNIKA

                                                                                                         Marinko Komšić dip.ing.