Učenici umjetničke škole u posjeti načelniku

Učenici Srednje škole ”Ivan Goran Kovačić”, predstavnici od I do IV razreda umjetničke škole, posjetili su načelnika  Mladen Mišurić-Ramljak, tom prigodom učenici su uručili prigodne darove Općini Kiseljak u povodu božićno-novogodišnjih blagdana,  koje su oni sami izradili sa svojim profesoricama Radmilom Šimunović i Ivanom Ribičić.

Posjeti ureda načelnika nazočila je i ravnateljica Mirjana Medić,  koja je zahvalila načelniku na dosadašnjoj  potpori i suradnji.

 

JAVNA RASPRAVA – Izmjene i dopune Prostornog plana općine Kiseljak

Služba za gospodarstvo, urbanizam i komunalne poslove u svojstvu nositelja pripreme za izradu navedenog plana objavljuje javnu raspravu o Nacrtu –  Izmjene i dopune Prostornog plana općine Kiseljak po skraćenom postupku za vremensko razdoblje od 2006. do 2026. godine

-Izrada Izmjena i dopuna Prostornog plana općine Kiseljak za razdoblje od 2006. do 2026. godine odnosi se na dio područja općine Kiseljak uz autocestu na Koridoru Vc koja prolazi teritorijom općine Kiseljak. Odlukom su definirane smjernice za izradu ID Plana, koje se odnose na izmjenu granica urbanih područja kako slijedi:

– proširuje se  urbano područje Azapovići u poslovnu namjenu sa putnom infrastrukturom,

– proširuje se urbano područja Bukovica u poslovnu namjenu sa putnom infrastrukturom.

Javna rasprava o Nacrtu izmjene i dopune ID Plana po skraćenom postupku održat će se  22. 11. 2021. godine (ponedjeljak) u zgradi općine Kiseljak /vijećnica/ s početkom  u 11,00 sati.

Na javnu raspravu  pozvane su sve fizičke i pravne osobe. Tekst poziva preuzmite JAVNA RASPRAVA – NACRT

JAVNA RASPRAVA - NACRT

 

Nacrt plana i sintezni prikaz OVDJE.Nacrt Plana

3_SINTEZNI PRIKAZ _PL PERIOD_PRIJEDLOG_ID-Model