Izložba u čast najvećeg slikara naive u BiH

 

 

U izložbenom paviljonu Srednje škole Kiseljak 21. travnja otvorena je izložba u čast preminulog slikara Sekule Dugandžića.  ”Umjetnici za Sekulu Dugandžića”  naziv je izložbe gdje   38 umjetnika predstavilo svoje likovne uratke a čiji je organizator HKD Napredak, podružnica Kiseljak.

O Sekuli Dugandžiću govorili su prof. Ivana Ribičić, Hiba Mustafić, predsjednica Udruge likovnih umjetnika HKD Napredak i prof. dr. Ivo Miro Jović, predsjednik HKD Napredak Kiseljak.

 

 

Otvorenju izložbe nazočio je načelnik Mladen Mišurić-Ramljak.

Izložbu je i službeno otvorio Josip Križanović, dopredsjednik HKD Napredak.

Sekula Dugandžić rođen je 6. siječnja 1935. godine u Lepenici. Još od ranih dana djetinjstva počeo je crtati i slikati, a svoj talent otkrio je u osnovnoj školi. U početku su mu naročito bliski bili seoski motivi, te se time i najviše bavio. Bio je vozač teretnih kamiona, a velika životna želja bilo mu je slikanje, pa ubrzo počinje slikati akvarelom i tempera bojama. Njegovi radovi došli su do Afana Hozića, profesora na likovnoj akademiji u Sarajevu, koji je među prvim primijetio veliki talent koji posjeduje ovaj slikar. U svom dugogodišnjem umjetničkom djelovanju izlagao je na mnogobrojnim skupnim i samostalnim izložbama.
Za svoje radove Sekula, vrsni slikar naive, dobio je brojne nagrade i priznanja. Prvu ozbiljniju nagradu dobio je u Italiji, a on i njegove slike obišle su svijet. Bio je i u Nizozemskoj, Njemačkoj, Brazilu, Engleskoj i SAD-u. Prvu samostalnu izložbu imao je u Kiseljaku 1967. godine. Sekula je preminuo koncem mjeseca ožujka u 87. godini života.

 

OGLAS O PRODAJI NEKRETNINE U VLASNIŠTVU OPĆINE KISELJAK PUTEM JAVNE LICITACIJE

Na temelju Članka 3.Odluke o prodaji i kriterijima za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Kiseljak putem javne licitacije br. 01/1-27-1071/21 od 08.04.2021. godine, Članka 363. Zakona o stvarnim pravima (Sl. novine FBiH br.66/13, 100/13), Članka 4. i 5. Pravilnika o postupku javnog natječaja za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije BiH, Kantona, Općina i Gradova (Sl. Novine FBiH br 17/14) Povjerenstvo za provođenje javnog nadmetanja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Kiseljak objavljuje:

 

    OGLAS

o prodaji nekretnine u vlasništvu Općine Kiseljak putem javne licitacije

 

 1. Prodavatelj nekretnina je Općina Kiseljak, sa sjedištem u ulici Bana Josipa Jelačića 41,

71250 Kiseljak.

 

 1. Prodaje se zemljište koje se vodi kao:

 

–  parcela broj k.č. 976/1 zv. Rakite, gradilište, u površini od 3700 m², upisana u zemljišno-knjižni ul. broj 2016 K.O. SP Podastinje, vlasništvo Općine Kiseljak s dijelom 1/1, s početnom cijenom od 129.500 KM (stotinudvadesetdevettisućaipetsto).

 

 1. Sudionik u javnom natječaju dužan je uplatiti predujam u iznosu od:

 

 • 12.950,00 KM (dvanaesttisućadevetstopedeset).

 

Predujam po osnovu uplate za kupovinu zemljišta sudionici  uplaćuju na transakcijski račun Općine Kiseljak broj: 3383402270248818,

otvoren u UniCredit Banci d.d.,

vrsta prihoda 811111– primici od prodaje zemljišta,

šifra općine Kiseljak 046.

 

 1. Sudionici na licitaciji su dužni do 04.05.2021. godine do 9.00 sati, putem pošte ili Pisarnice Općine Kiseljak , Povjerenstvu za provođenje javnog nadmetanja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Kiseljak  dostaviti:

 

 1. Prijavu na Javni natječaj
 2. Rješenje o registraciji- ukoliko je kupac pravna osoba
 3. Dokaz o uplaćenom predujmu iz Točke 3. ovog Oglasa

 

Samo oni sudionici koji dostave navedene dokumente mogu sudjelovati u licitaciji.

Sudionicima čija se ponuda ne prihvati izvršit će se povrat položenog predujma na tekuće račune i to u roku od 15 dana od dana održavanja licitacije.

 

 1. Sa sudionikom licitacije čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija zaključit će

se kupoprodajni ugovor nakon uplate kupoprodajne cijene u roku od 30 dana od dana uplate.

Kupac je dužan kupoprodajnu cijenu, umanjenu za iznos predujma, uplatiti na račun Općine Kiseljak po sljedećim naputcima;

 • Transakcijski račun u UniCredit banci d.d. broj: 3383402270248818,
 • Vrsta prihoda 811111-primici od prodaje zemljišta,
 • Šifra općine Kiseljak 046,

prije zaključenja kupoprodajnog ugovora, u roku od 30 dana od dana stupanja

na snagu Odluke Općinskog vijeća Kiseljak o prihvaćanju najbolje ponude za

prodaju navedenog zemljišta.

 

Nakon uplate kupoprodajne cijene i potpisivanja ugovora, kupac može izvršiti upis u zemljišnu knjigu.

Ukoliko kupac ne izvrši plaćanje na način naprijed utvrđen smatrat će se da je odustao od kupovine nekretnine, te gubi pravo na povrat uplaćenog predujma.

Sve troškove u vezi prijenosa prava na zemljištu iz Članka 2. Ovog Oglasa, troškove zaključenja ugovora, plaćanja poreza i troškove provođenja ugovora, troškove prenamjene poljoprivrednog zemljišta snosi budući vlasnik zemljišta.

 1. Predaja nekretnine u posjed izvršit će se u roku od 15 dana od dana zaključenja kupoprodajnog ugovora, o čemu će se sačiniti zapisnik sa lica mjesta između kupca i prodavatelja nekretnine.

 

 1. Javno nadmetanje bit će održano u srijedu, 05.05.2021 .godine, s početkom u 9.00 sati, zgrada Općine Kiseljak, u sali OV, a krajnji rok za dostavljanje dokumentacije iz točke 4. je 04.05.2021. godine u 9.00 sati.

 

 1. Razgledanje nekretnine iz točke 2. ovog oglasa može se izvršiti svaki radni dan u vremenu od 11:00 do 14:00 sati.

Uvid u dokumentaciju vezano za nekretninu iz točke 2. Ovog Oglasa može se izvršiti svaki radni dan u zgradi Općine Kiseljak, ured broj 24, a sve informacije vezane za Javni oglas možete dobiti i na broj telefona 030 877 807, te na oglasnoj ploči i na web stranici Općine Kiseljak:  www.opcina-kiseljak.org.

 

Povjerenstvo za provođenje javnog nadmetanja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Kiseljak

Sporazum o zajedničkom financiranju

 

 

Potpisan Sporazum o zajedničkom financiranju javne nabave za usluge dopunske izmjere k.o. Gromiljak.

Sporazum su potpisali direktor Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Željko Obradović i načelnik općine Kiseljak, Mladen Mišurić – Ramljak.

Zajedničko financiranje projekta ima za cilj ažuriranje katastarskog operata za katastarsku općinu Gromiljak, u svrhu primopredaje u nadležni zemljišno knjižni ured Općinskog suda Kiseljak i uspostava katastra nekretnina.

Procijenjena vrijednost usluga ovog Sporazuma je 65.000, 00 KM.

Pored navedenog razgovaralo se i o budućim projektima koje Općina planira u narednom razdoblju, jedan od njih je priprema za izlaganje na javni uvid podataka o nekretninama za katastarsku općinu Kiseljak, implementiranje softvera za katastar podzemnih vodova.

Direktor Željko Obradović izrazio je zadovoljstvo s dosadašnjom suradnjom Općine Kiseljak, te je naglasio kako je zadovoljan i  u pogledu do sada implementiranih projekata, kao što je registar cijena, digitalni arhiv i adresni registar.

Radovi prema zaključenom Sporazumu planiraju se okončati u narednih par mjeseci a službena primopredaja katastarskog operata za k.o. Gromiljak i Orahovo u nadležni zemljišno knjižni ured Općinskog suda Kiseljak planirana je do konca ove godine, kako bi zemljišno knjižni ured počeo s uspostavom vlasništva, odnosno uspostavom katastra nekretnina početkom 2022. godine.

Sastanku su također nazočili predstavnici Službe za katastar Mladen Mitrović, Ruža Mrnjavac, Marin Gudelj i  predsjednica Općinskog suda Kiseljak, Božana Banduka.

 

USKRSNA ČESTITKA NAČELNIKA MLADENA MIŠURIĆA-RAMLJAKA

Vjernicima katoličke vjeroispovijesti upućujem iskrene čestitke u povodu najvećeg katoličkog blagdana Uskrsa, uz želju da ga provedu u zdravlju, miru i blagostanju, dijeleći radost blagdanskih dana sa članovima obitelji i prijateljima…..

 

 

NAČELNIK

OPĆINE KISELJAK

Mladen Mišurić-Ramljak, dipl. ing.

Zaključak s provedene Javne rasprave

U Vijećnici Općine održana Javna rasprava, odnosno javna prezentacija Nacrta Odluke o upotrebi imena Općine Kiseljak.

Zaključak Javne rasprave jest da Općinsko vijeće Kiseljak preispita sve subjekte koji koriste u svom nazivu, naslovu ili poslovanju u nominativu jednine ime općine Kiseljak, te  u budućim namjerama ime Kiseljak može se koristiti samo uz suglasnost Općine Kiseljak.

Kroz raspravu je iznesen jedan broj primjera, ne logičnosti i zloupotrebe imena Kiseljak, što su sudionici rasprave osudili i pozvali na poduzimanje mjera sukladno već iznesenom a u cilju poštivanja slavnog, tradicijskog, ponosnog imena Kiseljak.

Poziva se Općinsko vijeće da provede  Zaključak s Javne rasprave kako se ne bi vršila zloupotreba imena Kiseljak.