Novogodišnja čestitka načelnika

 

U novu godinu koja  je pred nama unesimo vjeru i optimizam i potaknimo sebe i druge da budemo bolji, pravedniji i solidarniji.

Vaša svakodnevna suradnja, podrška i povjerenje temelj su Kiseljaka kakvog znamo i volimo, hvala vam na tome.

Svim građanima, prijateljima, poslovnim suradnicima, poduzećima, ustanovama, udrugama, klubovima i društvima želim sretnu i uspješnu novu 2021. godinu.

 

Načelnik općine Kiseljak

Mladen Mišurić-Ramljak

Konstituiran novi saziv Općinskog vijeća Kiseljak

Prva konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća Kiseljak održana je 30. prosinca, potpisivanjem i polaganjem svečane prisege započeo je mandat novog saziva Općinskog vijeća.

Novi saziv vijeća čine klub HDZ-a BiH koji je i najbrojniji sa 14 vijećnika, Nino Baban, Mato Puljić, Ivica Kubat, Boris Mrnjavac, Kata Kapetanović, Ana Trogrlić, Ivan Cetina-Dadić, Sandra Pravdić, Marijana Budimir, Ivona Vujević, Ivana Drljepan, Zdenko Milanović, Miro Slišković i Josipa-Petra Pravdić.

SDA u Vijeću ima šest osvojenih mandata, Asmer Japaur, Nermin Merhemić, Nijaz Drinić, Amina Selman-Softić, Nedžad Topalović i Amra Huseljić.

Vijećnici ispred stranke SDP su Nedžad Džafić i Indira Melezović, ispred koalicije Hrvatski pokret za Kiseljak – HSP HS izabran je Marinko Ilijašević.

Novi saziv vijeća izabrao je za predsjedatelja Asmera Japaura (SAD) i zamjenika predsjedatelja Općinskog vijeća Ninu Babana (HDZ BiH).

Nakon završene konstituirajuće sjednice, održana je 2. redovita sjednica gdje usvojen slijedeći dnevni red

 1. Odluka o izmjenama proračuna Općine Kiseljak za 2020. godinu
 2. Odluka o Izmjenama Odluke o raspodjeli sredstava tekućih transfera za 2020. godinu
 3. Prijedlog Proračuna za 2021. godinu
 4. Odluka o izvršavanju proračuna  Općine   Kiseljak   za  godinu
 5. Odluka o donošenju godišnjeg Programa izgradnje, rekonstrukcije i održavanja vodnih objekata za 2021.godinu
 6. Odluka o donošenju godišnjeg plana o utrošku namjenskih sredstava prikupljenih od uplate naknade za korištenje državnih šuma za 2021. godinu
 7. Odluka o donošenju godišnjeg plana o utrošku namjenskih sredstava naknade za korištenje ceste za 2021. godinu
 8. Odluka o vrijednosti obračunske jedinice – boda za 2021. godinu, za izračunavanje komunalne naknade
 9. Odluka o usvajanju izvješća i davanju ovlaštenja za potpisivanje ugovora o zakupu nekretnine – Laco
 10. Odluka o utvrđivanju statusa javnog dobra puta , KO Podastinje
 11. Odluka o odobravanju procesne radnje-podnesenoga Prigovora koji je podnio uposlenik općine Kiseljak Abdulah Japaur
 12. Odluka o prodaji nekretnine u vlasništvu Općine Kiseljak putem javne licitacije

Predložene točke dnevnog reda jednoglasno su usvojene.

Načelnik Mladen Mišurić-Ramljak, zaželio je uspješan  rad novo izabranim vijećnicima i sretnu novu godinu.

 

Božićna čestitka načelnika općine Kiseljak

Božić je blagdan koji zrači vjerom i optimizmom, a ovi blagdanski danu su vrijeme darivanja, opraštanja, novih početaka i nada.

Poruke mira, ljubavi i dobrote koje nam prenosi blagdan Božića, temeljne su vrijednosti na kojima trebamo graditi svoje živote. Čistoća i početak novog života na kraju svake godine simbolično i stvarno bude u nama nadu da dolazi bolje vrijeme, vjeru da u nemoćnom biću leže snaga i smisao na kojima možemo graditi naše živote i sutrašnjicu. Prepoznajmo u potrebitima i slabima svoje bližnje i darujmo im našu pažnju i poštovanje, ne dozvolimo da samoća bude izvor siromaštva.

Želim Vam da u tom božićnom duhu, s još više zajedništva i tolerancije, nastavimo razvijati našu općinu kao zajednicu u kojoj je ugodno živjeti. Zajednicu u kojoj zajedničkim razumijevanjem i dobrom voljom svatko od nas može utjecati na stavranje boljeg sutra te zajednicu koja je uvijek spremna pomoći drugome.

S vjerom i optimizmom ovih blagdana želim Vam sretan i blagoslovljen Božić, sretnu i uspješnu Novu 2021. godinu.

 

 

                                                                                                                                                              Vaš načelnik

                                                                                                    Mladen Mišurić-Ramljak

POZIV OBVEZNICIMA PLAĆANJA KOMUNALNIH NAKNADA DA IZMIRE OBVEZE ZA 2020. GODINU

Općina Kiseljak poziva sve obveznike plaćanja komunalnih naknada da izmire obveze za 2020. godinu,  prema dostavljenim Rješenjima od strane Službe za gospodarstvo, urbanizam, zaštitu okoliša i komunalne poslove, a sukladno usvojenoj Odluci o komunalnim naknadama broj: 01/1-02-1219/19 od 12.04.2019. godine (Službeni glasnik Općine Kiseljak  broj 2/19).

 Obveznici plaćanja su svi:

 1. vlasnici ili nositeljii prava raspolaganja na stambenim prostorima,
 2. korisnici poslovnih ili drugih prostora,
 3. zakupci stambenog, poslovnog i drugog prostora,odnosno fizičke i pravne osobe koje su korisnici objekta i uređaja zajedničke komunalne potrošnje.

    Obveznici plaćanja komunalne naknade su i vlasnici nadzemnih i podzemnih instalacija (elektroinstalacije, telefonske instalacije, instalacije kabelskih operatera, plinovodne instalacije, toplovodne instalacije, vodovodne i druge slične instalacije)

 Sredstva koja se prikupe na ime komunalne naknade koristit će se za financiranje obavljanja djelatnosti zajedničke komunalne potrošnje.

     Djelatnosti zajedničke komunalne potrošnje su:

 1. Održavanje čistoće javnih površina u naseljima, koje obuhvata prikupljanje, odvoženje i deponiranje otpada, pranje ulica itd.
 2. Održavanje javnih zelenih površina (parkovi, drvoredi, skverovi, travnjaci, zelenilo uz prometnice, zelene površine uz stambene zgrade i tržnice….)
 3. Redovno održavanje nekategoriziranih cesta i ulica
 4. Izgradnja, rekonstrukcija i održavanje javne rasvjete i potrošnja električne energije,
 5. Postavljanje i održavanje vertikalne, horizontalne i svjetlosne signalizacije
 6. Odvodnja atmosferskih voda iz naselja
 7. Održavanje javnih parkirališta koja se ne naplaćuju, javnih površina za rekreaciju i javnih dječijih igrališta
 8. Zimsko održavanje lokalnih i nekategoriziranih cesta i ulica
 9. Vršenje dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije (preventivno i u slučaju potrebe)
 10. Postupanje s napuštenim životinjama i životinjama koje nisu registrirane
 11. Uređenje i dekoracija naselja za državne praznike i vjerske blagdane
 12. Održavanje vodotoka
 13. Održavanje spomenika kulture u nadležnosti Općine, javnih satova, javnih fontana i panoa za javno oglašavanje i plakatiranje u vlasništvu Općine
 14. Sudjelovanje u izgradnji objekata zajedničke komunalne potrošnje

 

 NAPOMENA: Podsjećamo sve obveznike plaćanja komunalnih naknada da planiraju izmirenje spomenutih obveza i za 2021. godinu, prema važećim Rješenjima.

ODGAĐA SE JAVNA RASPRAVA

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Kanton Središnja Bosna/Srednjobosanski kanton

Služba za gospodarstvo, urbanizam, zaštitu okoliša i komunalne poslove

Kiseljak, 18.12.2020. godine

 

O B A V I J E S T

 Sukladno članku 40. Zakona o zaštiti okoliša SBK/KSB (“Službene novine KSB/SBK“, broj: 4/05), obavještavamo sve zainteresirane subjekte i nevladine organizacije da se odgađa javna rasprava zakazana dana 30.12.2020. u prostorijama Općinske vijećnice u Kiseljaku, a u postupku izdavanja okolišne dozvole za autoservis u mjestu Hrastovi investitora Kubat d.o.o. iz Kiseljaka.

 

                                                            RUKOVODITELJ SLUŽBE

                                                            Nikola Grubešić, dipl. ing.arh.

U Vijećnici Općine Kiseljak održana komemoracija povodom smrti bivšeg načelnika Jozo Bore

U općinskoj vijećnici otvorena je knjiga žalosti uz nazočnosti obitelji, supruge Ljiljane, sinova, Petra, Tomislava i Ivana, načelnika Mladena Mišurića-Ramljaka, brojnih gostiju i prijatelja obitelji Boro, gdje je i  održana komemoracija Jozi Boro bivšem načelniku općine Kiseljak.

U svojoj bogatoj političkoj karijeri obnašao je dužnost predsjednika Sabora ŽSB, ministra u Vladi ŽSB, radio u Uredu za ljudska prava u Sarajevu, bio izaslanik u Domu naroda Parlamenta F BiH, zamjenik ravnatelja Srednje škole, kao i dugogodišnji profesor iste.

Jedan je od utemeljitelja HDZ-a u Kiseljaku, obnašao dužnosti predsjednika stranke, te dužnosti načelnika općine Kiseljak u dva mandata  i to u ratnom vremenu, također je bio među utemeljiteljima Hrvatske zajednice i Hrvatske republike Herceg Bosne.

Rođen je 1944. godine, u mjestu Jehovac, općina Kiseljak. Umro je nakon duge i teške bolesti, pokop pokojnika bit će u petak 11. prosinca u 14 sati, na groblju Podmarkovi., Lug.