Održan sastanak Stožera Civilne zaštite Općine Kiseljak

U prostorijama Vijećnice Općine Kiseljak održan sastanaka Općinskog stožera Civilne zaštite.

Za sjednicu je predložen slijedeći Dnevni red

 1. Izvješće o radu Stožera Civilne zaštite općine Kiseljak za 2020. godinu
 2. Izvješće o utrošku financijskih sredstava namijenjenih za potrebe Civilne zaštite u 2020. godini
 3. Plan aktivnosti Stožera općine Kiseljak za 2021. godinu
 4. Upoznavanje članova Stožera o stanju zaraznih bolesti ljudi i životinja na području općine Kiseljak
 5. Poduzimanje mjera na zaštiti od COVID-19
 6. Razno

Poseban naglasak stavljen je na točku pet dnevnog reda održane sjednice, gdje se pozivaju građani općine Kiseljak da se pridržavaju Zaključka Vlade ŽSB o provedbi novih mjera za suzbijanje COVID-19.

ZAKLJUČAK O PROVEDBI NOVIH MJERA

Desktop

OGLAS O PRODAJI NEKRETNINE U VLASNIŠTVU OPĆINE KISELJAK PUTEM JAVNE LICITACIJE

Na temelju Članka 3.Odluke O prodaji i kriterijima za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Kiseljak putem javne licitacije br. 01/1-31-242/21 od 19.02.2021. godine, Članka 363. Zakona o stvarnim pravima (Sl. novine FBiH br.66/13, 100/13), Članka 4. i 5. Pravilnika o postupku javnog natječaja za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije BiH, Kantona, Općina i Gradova (Sl. Novine FBiH br 17/14) Povjerenstvo za provođenje javnog nadmetanja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Kiseljak objavljuje:

 

                                          OGLAS

o prodaji nekretnine u vlasništvu Općine Kiseljak putem javne licitacije

 

 1. Prodavatelj nekretnina je Općina Kiseljak, sa sjedištem u ulici Bana Josipa Jelačića 41, 71250 Kiseljak.

 

 1. Prodaje se zemljište koje se vodi kao:

 

–  parcela broj k.č. 795/95 u površini od 64 m², upisana u zemljišno-knjižni ul. broj 2823 K.O. SP Podastinje, vlasništvo Općine Kiseljak s dijelom 1/1, s početnom cijenom od 3.520,00 KM (tritisućepetstotinadvadeset).

 

 1. Sudionik u javnom natječaju dužan je uplatiti predujam u iznosu od:

 

 • 352,00 KM (tristotinepedestdvije).

 

Predujam po  osnovu uplate za kupovinu zemljišta sudionici uplaćuju na transakcijski račun Općine Kiseljak broj: 3383402270248818,

otvoren u UniCredit Banci d.d.,

vrsta prihoda 811111-primici od prodaje zemljišta,

šifra općine Kiseljak 046.

 

 1. Sudionici na licitaciji su dužni do 15.04.2021. godine, do 9.00 sati, putem pošte ili  Pisarnice Općine Kiseljak , Povjerenstvu za provođenje javnog nadmetanja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Kiseljak  dostaviti:

 

 1. Prijavu na javni natječaj
 2. Rješenje o registraciji- ukoliko je kupac pravna osoba
 3. Dokaz o uplaćenom predujmu iz Točke 3. ovog Oglasa

 

Samo oni sudionici koji dostave navedena dokumenta mogu sudjelovati u licitaciji.

Sudionicima čija se ponuda ne prihvati izvršit će se povrat položenog predujma na tekuće račune i to u roku od 15 dana od dana održavanja licitacije.

 

 1. Sa sudionikom licitacije čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija zaključit će

se kupoprodajni ugovor nakon uplate kupoprodajne cijene u roku od 30 dana od dana uplate.

Kupac je dužan kupoprodajnu cijenu, umanjenu za iznos predujma, uplatiti na račun Općine Kiseljak po sljedećim naputcima;

 • Transakcijski račun u UniCredit banci d.d. broj: 3383402270248818,
 • Vrsta prihoda 811111-primici od prodaje zemljišta,
 • Šifra općine Kiseljak 046,

prije zaključenja kupoprodajnog ugovora, u roku od 30 dana od dana stupanja

na snagu Odluke Općinskog vijeća Kiseljak o prihvatanju najbolje ponude za

prodaju navedenog zemljišta.

 

Nakon uplate kupoprodajne cijene i potpisivanja ugovora, kupac može izvršiti upis u zemljišnu knjigu.

Ukoliko kupac ne izvrši plaćanje na način naprijed utvrđen smatrat će se da je odustao od kupovine nekretnine, te gubi pravo na povrat uplaćenog predujma.

Sve troškove u vezi prijenosa prava na zemljištu iz Članka 2. Ovog Oglasa, troškove zaključenja ugovora, plaćanja poreza i troškove provođenja ugovora, troškove prenamjene poljoprivrednog zemljišta snosi budući vlasnik zemljišta.

 1. Predaja nekretnine u posjed izvršit će se u roku od 15 dana od dana zaključenja             kupoprodajnog ugovora, o čemu će se sačiniti zapisnik s lica mjesta između kupca i prodavatelja  nekretnine.

 

 1. Javno nadmetanje bit će održano u petak, 16.04.2021 .godine, s početkom u

9.00 sati, zgrada Općine Kiseljak, u sali OV, a krajnji rok za dostavljanje dokumentacije iz točke 4. je  15.04.2021. godine u 9.00 sati.

 

 1. Razgledanje nekretnine iz točke 2. ovog oglasa može se izvršiti svaki radni dan od 11:00 do 14:00 sati.

Uvid u dokumentaciju vezano za nekretninu iz točke 2. Ovog Oglasa može se izvršiti svakim radnim danom u zgradi Općine Kiseljak, ured broj 24, a sve informacije vezane za Javni oglas mogu se dobiti i na broj telefona 030/877-807, te na oglasnoj ploči Općine Kiseljak.

 

 

Povjerenstvo za provođenje javnog nadmetanja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Kiseljak

Održana Javna rasprava – Izmjene prostornog plana KSB

 

Sukladno Odluci o organiziranju i provođenju javne rasprave o Nacrtu izmjene i dopune Prostornog plana KSB/SBK („Sl. novine SBK/KSB, broj 16/20) trenutno se održavaju tematski sastanci (javne tribine) na temu Položaj općine u kontekstu Izmjene i dopune Prostornog plana KSB/SBK (2005.-2025.).

Tribina za Općinu Kiseljak i Kreševo održana je 23. 3. 2021. godine u Vijećnici Općine Kiseljak a uz sudjelovanje općinskih i kantonalnih organa uprave, predstavnika zakonodavne i izvršne vlasti općinske i kantonalne razine, predstavnika resornih općinskih službi, Nositelja pripreme i Nositelja izrade plana, kao i svih zainteresiranih građana.

Uvid u grafički i tekstualni dio Nacrta izmjene i dopune Prostornog plana KSB/SBK (2005.-2025.), može se vidjeti u službenim prostorijama svih općina KSB/SBK, a nalazi se i na web stranici Vlade KSB/SBK.

 

Isporuka kanti za reciklažni otpad

Temeljem potpisanog Ugovora Ministarstva prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova KSB  i  JP  ”Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Kiseljak a u sklopu projekta na koje je apliciralo Javno poduzeće  ”Dvolinijski sistem prikupljanja otpada suhe i mokre frakcije” Fonda za zaštitu okoliša KSB,  izvršena je primopredaja 2. 000 kanti za otpad, tisuću komada crnih kanti za sakupljanje miješanog komunalnog otpada i tisuću komada žutih kanti za miješani reciklažni otpad.

Ukupna vrijednost projekat iznosi 62.000, 00 KM, financiran od Ministarstva prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova KSB.

Isporuku kanti isporučilo je poduzeće Faro d.o.o. Zenica, na temelju Ugovora o Javnoj nabavi koju je provelo JP ”Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Kiseljak.

Kante će se prema planu i projektu Javnog poduzeća dijeliti u narednom razdoblju.

Primopredaji su nazočili  načelnik Mladen Mišurić –  Ramljak, direktor JP ”VIK” Kiseljak Mladen Medić, ispred Ministarstva Anita Jakovljević i ispred nadzora Projekta Edin Pašalić.

Posjeta groblju mira

Groblje mira na Bilima kod Mostara posjetili su načelnici iz Središnje Bosne, Mladen Mišurić-Ramljak, Dragomir Lučić, Tajnik općine Kiseljak,  Stjepan Duje, načelnik općine Novi Travnik, Boris Marjanović načelnik općine Vitez, Renato Pejak načelnik općine Kreševo.

Predstavnike općina dočekali su predstavnici odbora za izgradnju Groblja Mira: Mile Pušić, fra Miljensko Stojić, Ilija Vrljić i Anita Martinac. Nakon obilaska Groblja mira govorilo se o fazama rada, te pripremi za rad Povjerenstava iz navedenih općina koje bi također uključile u projekat izgradnje Groblja mira, odnosno prikupljanja popisa žrtava i otkrivanja grobišta sa navedenih općina.

Groblje mira na Bilima, gdje spokoj traže mnoge žrtve Drugog svjetskog rata i poraća a utjehu njihove obitelji, opire se snažnom vjetru koji nepovratno nosi vrijeme. Njegujući kulturu sjećanja brojna povjerenstva za popis žrtava Drugog svjetskog rata i poraća iz raznih općina rade na ažuriranju i prikupljanju kako popisa, tako i otkrivanju mjesta stradanja i grobišta, jer sve žrtve imaju pravo na dostojanstven pokop i spomen.

Info: www.grobljemira.com