JAVNA RASPRAVA U POSTUPKU IZDAVANJA OKOLIŠNE DOZVOLE ZA SAMOUSLUŽNU AUTOPRAONICU

Sukladno Članku 40. Zakona o zaštiti okoliša SBK/KSB (“Sl. novine broj 4/05), Služba za gospodarstvo, urbanizam, zaštitu okoliša i komunalne poslove Općine Kiseljak, u suradnji s investitorom Eduardom Dilberom iz Kiseljaka, poziva sve zainteresirane subjekte  i nevladine organizacije da sudjeluju u

 

JAVNOJ RASPRAVI

 

u postupku izdavanja okolišne dozvole za samouslužnu autopraonicu u mjestu

Dugo polje, investitora Eduarda Dilbera iz Kiseljaka.

Javna rasprava će biti održana u prostorijama općinske Vijećnice u Kiseljaku, u petak, 13.11.2020. godine, s početkom u 12,00 sati.

 

Dnevni red:

 1. Prezentacija zakonskog osnova u postupku izdavanja okolišne dozvole (predstavnik Općine),
 2. Informacija o predloženim aktivnostima i zahtjevu za izdavanje okolišne dozvole,
 3. O organima uprave koji su odgovorni za donošenje rješenja, odnosno okolišne dozvole,
 4. Rasprava.

 

Za sve informacije vezane za postupak izdavanja okolišne dozvole za predmetni objekt, kao i za podnošenje primjedbi, zainteresirane osobe mogu se obratiti spomenutoj Službi, u uredu broj 25. Općine Kiseljak, u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog poziva za Javnu raspravu.

 

RUKOVODITELJ SLUŽBE

Nikola Grubešić dipl. ing. arh.

 

OBAVIJEST IZ SLUŽBE ZA FINANCIJE, PRORAČUN I POSLOVE RIZNICE OPĆINE KISELJAK

Služba za financije, proračun i poslove riznice Općine Kiseljak održat će javnu prezentaciju Nacrta proračuna Općine Kiseljak za 2021. godinu, u petak, 30.10.2020.godine.

Služba poziva sve zainteresirane građanke i građane, pravne osobe, predstavnike javnih poduzeća  i  javnih ustanova, predstavnike sportskih klubova, predstavnike udruga građana i predstavnike političkih stranaka da svojim aktivnim  sudjelovanjem pridonesu što boljem i kvalitetnijem odvijanju javne rasprave.

Javna rasprava će biti organizirana uz poštivanje epidemioloških mjera, u cilju sprječavanja širenja zaraze uzrokovane virusom COVID-19.

Obvezne su maske, kao i dezinfekcija ruku prilikom ulaska u zgradu Općine Kiseljak.

Javna prezentacija će sbiti održana u Vijećnici Općine Kiseljak prema sljedećem redu:

09.00 sati – predstavnici udruga

10.00 sati predstavnici sportskih klubova

11.00 satiostali zainteresirani korisnici

Prijedloge, pitanja i sugestije na Nacrt proračuna za 2021. godinu molimo da dostavite u pisanoj formi – Službi za financije, proračun i poslove riznice, putem:

 • Pisarnice Općine (svakim radnim danom od 7 do 15 sati ) ili
 • putem e-maila  mrnjavac@opcina-kiseljak.org
 • ili na dan održavanja javne prezentacije

 

P O M O Ć N I K

NAČELNIKA OPĆINE

Ivana Mrnjavac dipl.ecc.

 

JAVNA RASPRAVA U POSTUPKU IZDAVANJA OKOLIŠNE DOZVOLE ZA BENZINSKU CRPKU

Sukladno članku 40. Zakona o zaštiti okoliša SBK/KSB (“Sl. novine broj 4/05), Služba za gospodarstvo, urbanizam, zaštitu okoliša i komunalne poslove Općine Kiseljak, u suradnji s investitorom „TIOIL“ d.o.o. Bila, iz Viteza, poziva sve zainteresirane subjekte i nevladine organizacije da sudjeluju u

 

JAVNOJ RASPRAVI

u postupku izdavanja okolišne dozvole za benzinsku crpku u mjestu

Han Ploča, investitora „TIOIL“ d.o.o. Bila, iz Viteza.

Javna rasprava će biti održana u prostorijama općinske Vijećnice u Kiseljaku, u četvrtak, 12.11.2020. godine, s početkom u 12,00 sati.

Dnevni red:

 1. Prezentacija zakonskog osnova u postupku izdavanja okolišne dozvole (predstavnik Općine)
 2. Informacija o predloženim aktivnostima i zahtjevu za izdavanje okolišne dozvole,
 3. O organima uprave koji su odgovorni za donošenje rješenja, odnosno okolišne dozvole.
 4. Rasprava.

 

Za sve informacije vezane za postupak izdavanja okolišne dozvole za predmetni objekt, kao i podnošenje primjedbi i pitanja, zainteresirani se mogu obratiti spomenutoj Službi, u uredu broj 25. Općine Kiseljak, u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog poziva za Javnu raspravu.

 

RUKOVODITELJ SLUŽBE

Nikola Grubešić dipl. ing. arh.

JAVNI POZIV ZA POLJOPRIVREDNIKE OPĆINE KISELJAK

Na temelju  članka  39.  Statuta općine Kiseljak („Službeni glasnik Općine Kiseljak broj 3/09 ), Načelnik  općine  Kiseljak, objavljuje:

 

 J A V N I   P O Z I V

 

za raspodjelu sredstava ”Subvencija za poljoprivredu”, namijenjenih na ime poticaja razvoju poljoprivrede  – Biljna  proizvodnja- za Općinu Kiseljak  za 2020. godinu

                                                            

I

Raspisuje se Javni poziv za raspodjelu sredstava – Subvencija za poljoprivredu, namijenjenih poljoprivrednim proizvođačima Općine  Kiseljak za  2020. godinu, a izdvojena sredstva u iznosu od  60.000,00 KM  usmjerena su za unapređenja biljne proizvodnje.

 

II

Pravo na ostvarivanje poticaja imaju:

 • proizvođači  koji imaju prebivalište  na području općine Kiseljak,
 • koji su  upisani u Registar  poljoprivrednih gazdinstava i Registar  klijenata,
 • korisnici koji ispunjavaju  propisane uvjete za svaku vrstu proizvodnje koja je definirana

Programom novčanih  poticaja za unapređenje poljoprivredne proizvodnje općine Kiseljak za 2020. godinu,

 • korisnici koji nisu ostvarili pravo na poticaje na kantonalnoj i federalnoj razini za  istu proizvodnju.

 

III

 

Biljna proizvodnja

 

 1.1.Sufinanciranje troškova repromaterijala  za  jesenju  sjetvu

 

Novčanu podršku za poticaj jesenje sjetve ostvaruju poljoprivredni proizvođači koji su izvršili   sjetvu  ozimih žitarica  u sjetvenom roku u 2020. godini.

Iznos novčane podrške je 70% od visine iznosa  dostavljenih računa o nabavi sjemenskog/sadnog materijala, đubriva, te zaštitnih sredstava. Maksimalan iznos podrške po klijentu je 1.500 KM za fizička lica, odnosno 2.500 KM za pravne subjekte i obrte.

Minimalan iznos dostavljenih računa je 200,00 KM i odnose se na period do 15.11.2020. godine.

 

2.1. Poticaj za podizanje novih zasada voća

 

Proizvođači koji su podigli zasad kontinentalnog i jagodastog voća (certificirani sadni materijal) površine 0,1 ha -0,5 ha,  proljeće 2020. i jesen 2020. godina.

 

Poticaj iznosi 3.000,00 KM po ha. Rok prijave: 15.11.2020. godine

 

 

Izbor korisnika vršit će Komisija za provođenje Javnog poziva poticaja poljoprivrednoj proizvodnji imenovana od strane općinskog načelnika.

Odluku o dodjeli sredstava  na prijedlog Komisije donosi načelnik općine.

 

IV

Zahtjevi za Poticaj poljoprivrednim proizvođačima prilozima za svaku proizvodnju podnose se u Službu za gospodarstvo, urbanizam, zaštitu okoliša i komunalne poslove od  02.11.2020. godine do roka definiranog ovim Javnim pozivom tj. najkasnije do 16.11.2020.

 

VI

 

Zahtjevi s nepotpunom dokumentacijom neće biti razmatrani.

Sve informacije vezane za sudjelovanje u Javnom pozivu mogu se dobiti na broj telefona  030-877-816  ili u Općini  Kiseljak, ured broj 29/II.

 

Načelnik općine Kiseljak

Mladen Mišurić-Ramljak  dipl.ing.

OBAVIJEST FEDERALNOG ZAVODA ZA STATISTIKU O PROVOĐENJU ANKETE

Federalni zavod za statistiku uputio je obavijest o provođenju projekta „Podrška statističkom sustavu BiH za pripremu glavnog okvira za uzorak“:

Od 01.11.2020. godine, u trajanju od 22 dana (uz mogućnost produženja terenskog rada do 7 dana), u okviru projekta „Podrška statističkom sustavu Bosne i Hercegovine za pripremu glavnog okvira za uzorak“, a sukladno Zakonu o statistici BiH (Službeni glasnik BiH 26/04 i 42/04) i Zakonu o statistici u Federacij BiH („Službene novine Federacije BiH“ br. 63/03 i 9/09) na području općine Kiseljak provodit će se anketiranje kućanstava za potrebe ažuriranja statističkog okvira uzorka.

Anketiranje će provoditi akreditirani anketari koje angažira Federalni zavod za statistiku.

Prema Zakonu o statistici BiH, Zakonu o statistici u Federaciji BiH i Zakonu o zaštiti osobnih podataka, statističke institucije Bosne i Hercegovine garantiraju punu povjerljivost podataka.

Anketari će primjenjivati preporučene mjere navedene u Naredbi Federalnog kriznog stožera, u cilju spriječavanja širenja zaraze izazvane virusom COVID-19.

OBAVIJEST ZA POLJOPRIVREDNE PROIZVOĐAČE

Na temelju članka 6. Pravilnika o načinu i uvjetima ostvarenja novčane potpore po modelu Poticaja proizvodnji (Službene novine FBiH, broj  32/17..i 24/20 ) Služba za gospodarstvo, urbanizam ,zaštitu okoliša i komunalne poslove  objavljuje

 

P O Z I V

 

Poljoprivredni  proizvođači, fizička i pravna lica s područja općine Kiseljak, koji su kod nadležne općinske Službe upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava (RPG) i Registar klijenata RK ,koji su potencijalni korisnici novčanih potpora u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji iz Proračuna Federacije BiH i KSB/SBK, obvezni su i pozivaju se da, sukladno propisima nadležnih ministarstava,

 

proizvodnju planiranu za 2021  godinu, prijave kantonalnom Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Travnik najkasnije do 15.11.2020.god.

 

Prijava plana proizvodnje za 2021. godinu na propisanom obrascu PPP, može se izvršiti direktno na adresi kantonalnog Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Travnik , ali i putem nadležne

          Službe u Općini Kiseljak, ured br. 29 /II.   

Ovim putem obavještavamo poljoprivredne proizvođače i potencijalne korisnike novčanih potpora u 2021.god. da  samo proizvođači koji su uredno upisani u Registar, koji su prijavili plan proizvodnje za sljedeću godinu na obrascu PPP i izvršili promjenu unesenih podataka (Ažuriranje) u prvom  kvartalu tj.u periodu

(01.01. – 30.04.2020. godine), mogu ostvariti pravo prijave na konkretna poticajna sredstva koja su predviđena odredbama Programa i Pravilnika nadležnog FMPŠV.

Za prijavu podataka ili bilo kakve informacije javiti se u nadležnu Službu u Općini Kiseljak, ured br. 29 /II. ili  na kontakt telefon broj 030/877-816.

 

 

POMOĆNIK  NAČELNIKA

Nikola Grubešić  dipl.ing.