Nacrt izmjena i dopuna prostornog plana KSB

 

   

Predstavnici Ministarstva prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova KSB, posjetili su Općinu Kiseljak, kako bi predali integralni materijal nacrta o izmjenama i dopunama prostornog plana KSB za razdoblje 2005-2025.

Sastanku u uredu načelnika Mladena Mišurića-Ramljaka nazočili su predstavnici općina Kreševa i Fojnice.

Služba za gospodarstvo Općine Kiseljak objavila je poziv, koji prenosimo u cijelosti, te Odluku i izmjene i dopune prostornog plana koji možete preuzeti.

 

Na temelju članka 9. 10. i 18. Odluke o organiziranju i provođenju javne rasprave o Nacrtu izmjena i dopuna Prostornog plana Kantona Središnja Bosna 2005-2025, (broj Odluke:01-02-894-1/2020 od 16.12.2020.), Služba za gospodarstvo,urbanizam,zaštitu okoliša i komunalne poslove u svojstvu nositelja javne rasprave izlaže na javni uvid:

NACRT IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA KANTONA SREDIŠNJA BOSNA 2005-2025

Pozivamo javnost (sva fizička i pravna lica) da izvrše uvid u izloženi Nacrt izmjena i dopuna Prostornog plana Kantona Središnja Bosna 2005-2025.

Primjedbe,  prijedloge,  sugestija i mišljenja na nacrt Izmjena i dopuna Plana  mogu se podnijeti u trajanju od devedeset (90) dana od dana objave javne rasprave.

Prijedloge i sugestije možete dostaviti osobno na prijemni ured općine Kiseljak, putem pošte  ili elektronski na e-mail: zijad.hasic@opcina-kiseljak.org.

Primjedbe, prijedlozi,  sugestije i mišljenja na Nacrt Izmjena i dopuna Plana koji nisu dostavljeni u roku neće se uzeti u razmatranje.

Za vrijeme trajanja javne rasprave Grafički i Tekstualni dijelovi  Nacrta Izmjene i dopune Prostornog plana Kantona Središnja Bosna za vremenski period od 2005 do 2025 bit će izložen na javni uvid u zgradi općine Kiseljak, ulica Bana Josipa Jelačića br.41/ured broj 27/ i službenoj stranici općine Kiseljak www.opcina-kiseljak.org.

Svi prijedlozi i sugestije bit će razmatrani od nositelja pripreme plana i dostavljeni nositelju izrade plana, koji će prijedloge i sugestije uskladiti  sa zakonom i tehničkim normativima za izradu predmetnih  planova.

Mjesto i vrijeme  javne prezentacije  Nacrta izmjene i dopune Prostornog plana Kantona Središnja Bosna 2005. – 2025. bit će naknadno utvrđen.

Na javnu prezentaciju plana pozvana su sva fizička i pravna lica.

Na javnoj prezentaciji moći će se postavljati pitanja nositeljima pripreme i izrade planova, te iznositi prijedloge, primjedbe i sugestije na nacrt plana koje će biti unijete u zapisnik za vrijeme trajanja javne rasprave.

Nacrt_Tekstualni

 

ODLUKA_SBK

 

Služba za   gospodarstvo, urbanizam, zaštitu okoliša

i komunalne poslove

Nikola Grubešić, MA.dipl.ing.arh.

 

PODATCI MATIČNOG UREDA OPĆINE KISELJAK ZA 2020. GODINU

Prema podatcima Matičnog ureda Općine Kiseljak tijekom 2020. godine u knjigu rođenih upisano je 157 beba, 76 djevojčica i 81 dječak. Od tog broja njih 136 je rođeno u BiH, a 21 u inozemstvu.

Među imenima koja su roditelji birali za novorođenčad najčešća su: Klara, David, Jakov, Lukas, Ivano, Esma, Merjem, Džan, Ali…..

U 2020. godini sklopljeno je 114 brakova, 93 su redovito upisana, a 21 brak je upisan u inozemstvu.

Istovremeno je službeno zabilježeno 39 razvoda.

U knjigu umrlih upisana je 261 osoba, od toga 241 spada u redoviti upis, dok je 20 osoba preminulo u inozemstvu.

Dogovor oko plinifikacije

U uredu načelnika održan je sastanak s predstavnicima Bh-Gasa, sastanku su nazočili direktor Bh-Gasa Jasmin Salkić i tehnički rukovoditelj Nedžad Kupusović.

Uz načelnika  Mladena  Mišurića  Ramljaka sastanku su također nazočil,  Tajnik Općine Dragomir Lučić, Pomoćnik Načelnika Nikola Grubešić i Mladen Medić, direktor J. P. Vodovod i kanalizacija.

Tema sastanka bila je uvođenje plina, odnosno plinifikacija na području općine Kiseljak.

Općina Kiseljak iskazala je zainteresiranost da krene u postupak plinifikacije. Predstavnici općine istaknuli su kako bi uskoro krenuli u studiju opravdanosti, odnosno proveli anketu  koliko bi stanovnika, poduzeća bilo zainteresirano za provedenost plinifikacije a tu je i detaljna izvedba idejnog projekta.

Proces plinifikacije radilo bi  J. P. Vodovod i kanalizacija d.o.o. Kiseljak, koje bi trebalo tehnički i organizacijski ojačati kako bi se postupak uspješno proveo.

Načelnik je ocijenio sastanak konstruktivnim  navodeći  kako vjeruje da će uspješno biti provedena nova dimenzija u energetsku opskrbljenost poduzeća i privatnih korisnika na području općine.

POZIV NA JAVNU RASPRAVU

Sukladno članku 40. Zakona o zaštiti okoline SBK/KSB (“Sl. novine” broj 4/05), Služba za gospodarstvo, urbanizam, zaštitu okoliša i komunalne poslove Općine Kiseljak u suradnji s investitorom Kubat d.o.o. iz Kiseljaka, poziva sve zainteresirane subjekte i nevladine organizacije da sudjeluju u

 

JAVNOJ RASPRAVI

u postupku izdavanja okolišne dozvole za autoservis i auto otpad u mjestu

Hrastovi, investitora Kubat d.o.o. iz Kiseljaka

Javna rasprava će biti održana u prostorijama Vijećnice Općine Kiseljak u utorak, 26.01.2021. godine, s početkom u 12,00 sati.

 

Dnevni red:

 1. Prezentacija zakonskog osnova u postupku izdavanja okolišne dozvole (predstavnik Općine),
 2. Informacija o predloženim aktivnostima i zahtjevu za izdavanje okolišne dozvole,
 3. O organima uprave koji su odgovorni za donošenje rješenja, odnosno okolišne dozvole,
 4. Rasprava.

 

Za sve informacije vezane za postupak izdavanja okolišne dozvole za predmetni objekt, kao i podnošenje primjedbi i pitanja, zainteresirane osobe mogu se obratiti spomenutoj Službi u uredu broj 25. Općine Kiseljak, u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog poziva za Javnu raspravu.

 

RUKOVODITELJ SLUŽBE

Nikola Grubešić dipl. ing. arh.

 

 

JAVNI POZIV IZ SLUŽBE ZA GOSPODARSTVO, URBANIZAM, ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE

Na temelju Članka 60. stavak 1. Zakona o gradnji (“Službene novine KSB/SBK” broj 10/14), te Članka 49. i 50. Statuta Općine Kiseljak ( „Službeni glasnik općine Kiseljak“ br.3/09 ), Služba za gospodarstvo, urbanizam, zaštitu okoliša i komunalne poslove Općine Kiseljak objavljuje :

 

J A V N I  P O Z I V

Za podnošenje prijava za sudjelovanje u radu Povjerenstva za tehnički pregled građevina iz nadležnosti Općine Kiseljak

I

Pozivaju se sve zainteresirane osobe da podnesu prijavu za sudjelovanje u radu Povjerenstva za vršenje tehničkog pregleda građevina iz nadležnosti Općine Kiseljak, a sukladno sa Člankom 52. stavak 3. i 6. , te Člankom 60. stavak 1. Zakona o gradnji (“Službene novine KSB/SBK” broj 10/14) sljedećih struka:

 • Dipl.ing.arhitekture,
 • Dipl.ing.građevine,
 • Dipl.ing.elektrotehnike,
 • Dipl.ing.strojarstva,
 • Dipl.ing.tehnologije,
 • Dipl.ing.prometa,
 • Dipl.ing.poljoprivrede,
 • Dipl.ing.zaštite na radu,
 • Dipl.ing.geodezije,
 • Osobe ovlaštene za zaštitu od požara i eksplozija,
 • Osobe ovlaštene za kontrolu sanitarnih uvjeta i zaštite okoliša,

 

II

 

Na Javni poziv se mogu prijaviti osobe koje zadovoljavaju uvjete da su diplomirani inženjeri, odnosno magistri sa završenim drugim ciklusom bolonjskog sustava obrazovanja navedenih struka, s pet godina radnog staža i položenim stručnim ispitom.

 

III

 

Uz prijavu, koja treba sadržavati točnu adresu i broj telefona, potrebno je priložiti i sljedeća ovjerena dokumenta:

 • Diplomu o završenom fakultetu,
 • Dokaz o radnom stažu,
 • Dokaz o položenom stručnom ispitu,
 • Kopiju CIPS-ove osobne iskaznice, te
 • Naziv poslovne banke i broj transakcijskog računa.

 

IV

Prijave s potpunim dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti u roku od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja Javnog poziva u javnim glasilima, a najkasnije do 21.01.2021.god.

Aplikacije koje se šalju putem pošte trebaju stići do krajnjeg datuma za prijavu na Javni poziv, točnije do 21.01.2021.god.

Prijave se mogu predati na Protokol Općine Kiseljak ili putem pošte na adresu:

 

Općina Kiseljak, ulica Josipa Bana Jelačića br.41, 71 250 Kiseljak , s naznakom

„ Prijava za sudjelovanje u radu Povjerenstva za tehnički pregled građevina iz nadležnosti    Općine Kiseljak“

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

 

RUKOVODITELJ  SLUŽBE

Nikola Grubešić, MA.dipl.ing.arh