JAVNI POZIV OPĆINAMA I GRADOVIMA FBiH ZA POTICANJE JESENSKE SJETVE

Javni poziv općinama i gradovima Federacije BiH za poticanje jesenske sjetve

Na osnovu Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava “Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima – Poticaj za poljoprivredu” utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (“Službene novine Federacije BiH, br. 14/20, 16/20 i 23/20) i člana 22. Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja novčanih podrški po modelu ostalih vrsta podrški (“Službene novine Federacije BiH, br. 24/20, 27/20 i 33/20), Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva  r a s p i s u j e

J A V N I   P O Z I V

ZA PRIKUPLJANJE PRIJAVA ZA POTICANJE JESENSKE SJETVE U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2020. GODINU

I

Predmet Javnog poziva je prikupljanje prijava za poticanje jesenske sjetve (pšenice, raži i ječma) na teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu.

II

Pravo sudjelovanja po ovom Javnom pozivu imaju Klijenti – Jedinice lokalne samouprave gradovi/općine Federacije Bosne i Hercegovine koje sufinanciraju programe poticanja jesenske sjetve i ispunjavaju uvjete određene u točki IV ovog Javnog poziva.

Klijenti – Jedinice lokalne samouprave gradovi/općine podnose prijavu na ovaj Javni poziv na obrascu PSRP koji sadrži preliminarnu listu krajnjih korisnika i druge podatke za poljoprivredne proizvođače sa svog područja za troškove sufinanciranja nabave sjemena, mineralnih gnojiva i zaštitnih sredstava za proizvodnju pšenice, raži i ječma.

III

Klijent – Jedinica lokalne samouprave grad/općina mora ispunjavati slijedeće uvjete:

 • da je upisan u Registar klijenata (RK);
 • da sufinancira program poticanja jesenske sjetve;
 • da je izmirio obveze za prethodnu godinu ili je sklopila sporazum o reprogramiranju duga kod nadležne Porezne uprave Federacije BiH odnosno kod Uprave za indirektno oporezivanje BiH;
 • da su troškovi za svaku kupovinu roba ili plaćanje usluga u skladu s realnim tržišnim cijenama;
 • da je izvršio uplatu federalne upravne takse prema tarifnom broju 33. točka 10. u iznosu od 20,00 KM, a u skladu sa Zakonom o federalnim upravnim taksama i tarifi federalnih upravnih taksi („Službene novine Federacije BiH“, br. 6/98, 8/00, 45/10, 43/13 i 98/17).

IV

Za prijavu na ovaj Javni poziv klijenti – jedinice lokalne samouprave – gradovi/općine su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 • popunjenObrazac prijave PSRP;
 • dokaz da sufinancira program poticanja jesenske sjetve iz proračuna grada/općine ili uz podršku proračuna kantona;
 • dokaz o izmirenim obvezama za prethodnu godinu ili sporazum o reprogramiranju duga kod Porezne uprave Federacije BiH odnosno kod Uprave za indirektno oporezivanje BiH;
 • dokaz o uplati federalne upravne takse.

Svi podneseni dokumenti moraju biti dostavljeni u originalu ili ovjerenoj kopiji.

V

Klijent je prije potpisivanja Sporazuma o realizaciji programa poticanja jesenske sjetve obvezan dostaviti Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Izvještaj o namjenskom utrošku sredstava za proljetnu sjetvu (obrazac ISRP) s pripadajućom dokumentacijom.

VI

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva s klijentima – Jedinicama lokalne samouprave gradovima/općinama koje ispunjavaju uvjete iz Javnog poziva zaključuje Sporazum o realizaciji programa poticanja jesenske sjetve kojim se uređuju međusobni odnosi, nadležnosti, obveze i visina podrške.

VII

Klijenti – Jedinice lokalne samouprave gradovi/općine su obvezni po realizaciji programa poticanja jesenske sjetve dostaviti izvješće o utrošku sredstava (obrazac ISRP koji se nalazi u prilogu Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja novčanih podrški po modelu ostalih vrsta podrški) te izvješće o realizaciji programa poticanja jesenske sjetve sa fakturama, fiskalnim računima, odnosno drugim dokazima o izvršenoj kupovini repromaterijala iz točke II ovog Javnog poziva.

VIII

Javni poziv i rezultati ovog Javnog poziva bit će objavljeni na službenoj web stranici Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.

IX

Javni poziv ostaje otvoren 20 dana od dana objave (25.09.2020.g.) u dnevnim novinama „Dnevni Avaz“, „Oslobođenje“ i „Dnevni list“.

Nepotpune i neblagovremene prijave  neće se uzeti u razmatranje.

X

Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se preporučeno putem pošte na adresu:

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Ul. Hamdije Čemerlića br. 2

71 000 Sarajevo

s naznakom: „Prijava na Javni poziv za prikupljanje prijava za poticanje jesenske sjetve u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2020. godinu

 

POZIV NA JAVNU RASPRAVU ZA IZDAVANJE OKOLIŠNE DOZVOLE ZA SAMOUSLUŽNU AUTOPRAONICU

 

Sukladno Članku 40. Zakona o zaštiti okoliša SBK/KSB (“Sl. novine broj 4/05), Služba za gospodarstvo, urbanizam, zaštitu okoliša i komunalne poslove Općine Kiseljak, u suradnji s investitorom „ZRAK – Optomehanika“ d.d. iz Kiseljaka, poziva sve zainteresirane subjekte  i nevladine organizacije da sudjeluju u

 

JAVNOJ RASPRAVI

U postupku izdavanja okolišne dozvole za samouslužnu autopraonicu u mjestu

Polje Višnjica, investitora „ZRAK – Optomehanika“ d.d. iz Kiseljaka.

Javna rasprava će biti održana u prostorijama Vijećnice Općine Kiseljak, u ponedjeljak, 12.10.2020. godine, s početkom u 12,00 sati.

Dnevni red:

 1. Prezentacija zakonskog osnova u postupku izdavanja okolišne dozvole (predstavnik Općine)
 2. Informacija o predloženim aktivnostima i zahtjevu za izdavanje okolišne dozvole,
 3. O organima uprave koji su odgovorni za donošenje Rješenja, odnosno okolišne dozvole.
 4. Rasprava.

 

Za sve informacije vezane za postupak izdavanja okolišne dozvole za predmetni objekt, kao i podnošenje primjedbi i pitanja, zainteresirane osobe mogu se obratiti spomenutoj Službi u uredu broj 25. Općine Kiseljak, u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog poziva za Javnu raspravu.

 

RUKOVODITELJ SLUŽBE

Nikola Grubešić dipl. ing. arh.

POZIV NA JAVNU RASPRAVU U POSTUPKU IZDAVANJA OKOLIŠNE DOZVOLE ZA AUTOPRAONICU U KISELJAKU

Sukladno Članku 40. Zakona o zaštiti okoliša SBK/KSB (“Sl. novine broj 4/05), Služba za gospodarstvo, urbanizam, zaštitu okoliša i komunalne poslove Općine Kiseljak, u suradnji s investitorom Marinkom Kneževićem iz Kiseljaka, poziva sve zainteresirane subjekte i nevladine organizacije da sudjeluju u

 

                                                    JAVNOJ RASPRAVI

               U postupku izdavanja okolišne dozvole za autopraonicu u mjestu

                         Kiseljak, investitora Marinka Kneževića iz Kiseljaka       

 

Javna rasprava će biti održana u prostorijama općinske Vijećnice u Kiseljaku, u petak, 02.10.2020. godine, s početkom u 12,00 sati.

Dnevni red:   

 1. Prezentacija zakonskog osnova u postupku izdavanja okolišne dozvole (predstavnik Općine)
 2. Informacija o predloženim aktivnostima i zahtjevu za izdavanje okolišne dozvole,
 3. O organima uprave koji su odgovorni za donošenje rješenja, odnosno okolišne dozvole.
 4. Rasprava.

Za sve informacije vezane za postupak izdavanja okolišne dozvole za predmetni objekt, kao i podnošenje primjedbi i pitanja, zainteresirane osobe mogu se obratiti spomenutoj Službi u uredu broj 25. Općine Kiseljak, u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog poziva za Javnu raspravu.

 

RUKOVODITELJ SLUŽBE

Nikola Grubešić, dipl. ing. arh.

 

 

OBAVIJEST NAČELNIKA MLADENA MIŠURIĆA-RAMLJAKA – SUGRAĐANIMA

Poštovane sugrađanke i sugrađani, svjedoci ste kako se u posljednje vrijeme intenzivno radi na uređenju samog gradskog središta, gdje izgradnjom pješačkih staza želimo ne samo uljepšati grad, nego i povećati sigurnost pješaka, a prije svega djece i njihovih roditelja.

Također, kad je u pitanju sigurnost djece koja pohađaju osnovne škole u Kiseljaku, a njih je 800, urađena je nova regulacija prometa u Ulici Ivane Brlić Mažuranić, u Ulici sv. Ilije i dijelom u Ulici Stjepana Radića, postavljanjem nove prometne signalizacije, kao i ugradnjom usporivača prometa, tzv. ležećih policajaca.

Budući su se na društvenim mrežama pojavile razne objave u kojima se tvrdi kako to nisu adekvatni usporivači brzine, pa čak i da nam oni uopće nisu bili potrebni, želim vas informirati da sve što radimo – radimo u interesu zaštite i sigurnosti djece i svih ostalih korisnika javnih prometnica. Također naglašavam kako su ovi usporivači brzine privremeno rješenje i da će Proračunom za 2021. godinu biti predviđena nabava tzv. urbanih usporivača, koji su već ugrađeni u Ulici Kraljice Katarine i Obala hrvatske mladeži, a oni već postavljeni u Ulici Ivane Brlić Mažuranić, Ulici sv.Ilije i Ulici Stjepana Radića, po potrebi će u zimskom razdoblju biti uklonjeni, radi što efikasnijeg čišćenja gradskih ulica u zimskim uvjetima.

Nadam se da uvažavate i podržavate sve što je urađeno, te naglašavam kako su svi uposlenici tijela uprave Općine Kiseljak maksimalno angažirani na poboljšanju uvjeta života, a kroz to i na poboljšanju uvjeta na prometnicama, ne samo u gradskom središtu, nego na području cijele općine.

 

NAČELNIK OPĆINE KISELJAK

Mladen Mišurić-Ramljak

 

You cannot copy content of this page
error: Sadržaj je zaštićen!
Don`t copy text!