Javna rasprava u postupku izdavanja okolišne dozvole za poslovni kompleks, otkup sekundarnih sirovina i rastavljanje olupina u mjestu Hrastovi

Služba za gospodarstvo, urbanizam, zaštitu okoliša i komunalne poslove Općine Kiseljak u suradnji sa investitorom Vejsil Musićem iz Kiseljaka, poziva sve zainteresirane subjekte  i nevladine organizacije da uzmu učešće u  Javnoj raspravi u postupku izdavanja okolišne dozvole za poslovni kompleks,  otkup sekundarnih sirovina i rastavljanje olupina u mjestu Hrastovi, investitora Vejsil Musića iz Kiseljaka.

Javna rasprava će se održati u prostorijama Općinske vijećnice u Kiseljaku dana 24. 5. 2021. godine sa početkom u 12,00 sati.

 

Poziv na javnu raspravu

PONIŠTAVANJE OGLASA O PRODAJI NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE KISELJAK

Povjerenstvo za provođenje javnog nadmetanja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Kiseljak objavljuje

 

PONIŠTAVANJE

oglasa o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Kiseljak putem javne licitacije

 

Poništava se oglas broj: 01/1-27-1071/21, objavljen u Večernjem listu 17.04.2021. godine. Vlasnik zemljišta 1/1  je Općina Kiseljak, sa sjedištem u ulici Bana Josipa Jelačića 41, 71250 Kiseljak.

Zemljište:

  1. Zemljište koje se vodi kao parcela broj: k.č. 976/1, zv.Rakite, gradilište, u površini od 3700 m2, upisana u z.k. ul. broj 2016 K.O. SP Podastinje.

 

Zbog iznimne zainteresiranosti i upita vezanih za gore navedenu parcelu, PONIŠTAVA se Javni oglas, radi usklađivanja Odluke Općinskog Vijeća Kiseljak s Regulacijskim planom „Kiseljak III“ za period 2013. – 2023. godine za navedeni lokalitet.

 

Zaprimljene prijave, kao i uplaćeni predujmovi će uredno biti vraćeni zainteresiranim sudionicima.

 

 

Povjerenstvo za provođenje javnog nadmetanja za

prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Kiseljak       

                  Ivana Mrnjavac dipl.ecc.

Prijave za poticajna sredstva – Poziv poljoprivrednim proizvođačima, fizičkim i pravnim osobama

Služba za gospodarstvo, urbanizam, zaštitu okoliša i komunalne poslove Općine Kiseljak, objavljuje POZIV svim poljoprivrednim proizvođačima, fizičkim i pravnim osobama sa područja općine Kiseljak, koji su upisani u Registar (RPG) i Registar klijenata RK, izvršili promjenu unesenih podataka (Ažuriranje) u ostavljenom roku (01.01. – 31.03.2021.godine) i koji ispunjavaju posebne uvjete propisane gore navedenim Programom i Pravilnikom da izvrše prijavu na konkretna poticajna sredstva iz Proračuna F BiH u biljnoj i animalnoj proizvodnji.
Prijava se podnosi putem lokalnog ureda u općini Kiseljak, na obrascu P-1 .

Poziv preuzmite OVDJE. Prijave FBiH 2021

 

 

Prijave FBiH 2021

Obavijest Federalnog zavoda za statistiku – Anketiranje kućanstva na području Kiseljaka

Obavijest Federalnog zavoda za statistiku

 

Obavještavamo javnost o provođenju projekta na području općine Kiseljak ”Podrška statističkom sustavu Bosne i Hercegovine za pripremu glavnog okvira za  uzorak”

Anketiranje kućanstva za potrebe navedenog projekta vršit će se u razdoblju od 3. 5. do 22. 6. 2021. godine (uz mogućnost produženja terenskog rada 7 dana). Anketiranje se vrši u sladu sa Zakonom o statistici BiH (Sl. glasnik BiH 26/04 i 42/04) i Zakonom o statistici Federacije BiH (Sl. novine F BiH br.  63/03 i 9/09), koji jamči punu povjerljivost podataka.

Anketiranje će provoditi akreditirani anketari koje angažira Federalni zavod za statistiku.

Svrha projekta jest dobiti novi statistički okvir uzorka za istraživanja bazirana na kućanstvima.  Novi okvir uzorka će omogućiti složenije šeme odabira uzoraka koje su karakteristične za kontinuirana istraživanja.

Koristimo priliku zamoliti vas za punu suradnju tokom provođenja ankete koja je od značajne aktivnosti za Bosnu i Hercegovinu.  Za vašu kooperativnost i razumijevanje unaprijed se zahvaljujemo. Anketari su prilikom anketiranja obvezni primjenjivati preporučene mjere navedene u Naredbi Federalnog kriznog stožera, koje se odnose na obvezno nošenje zaštitnih maski i pridržavanja fizičke distance, u cilju zaštite zdravlja anketara i ispitanika.

Ažuriranje okvira uzorka osigurat će visoku kvalitetu statističkih podataka i pružiti temelj za prikupljanje i diseminaciju vrijednih, usporedivih, pouzdanih i točnih podataka i statistika potrebnih za planiranje kratkoročnih i dugoročnih socijalno-ekonomskih razvojnih strategija i praćenje procesa reforme u Bosni i Hercegovini. Također će omogućiti ubrzanje procesa usklađivanja s EU standardom u statistici.

Javna rasprava u postupku izdavanja okolišne dozvole za auto otpad u mjestu Radanovići investitora TR “SEFER“, iz Kiseljaka

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Kanton Središnja Bosna/Srednjobosanski kanton

Općina Kiseljak

Služba za gospodarstvo, urbanizam, zaštitu okoliša i komunalne poslove

 

Broj: 03-19-425/21

Kiseljak, 26. 4. 2021. godina

 

Sukladno članku 40. Zakona o zaštiti okoliša SBK/KSB (“Sl. novine broj 4/05), Služba za gospodarstvo, urbanizam, zaštitu okoliša i komunalne poslove Općine Kiseljak u suradnji sa investitorom TR “SEFER“ iz Kiseljaka, poziva sve zainteresirane subjekte  i nevladine organizacije da uzmu učešće u  JAVNOJ RASPRAVI  u postupku izdavanja okolišne dozvole za auto otpad u mjestu Radanovići investitora TR “SEFER“, iz Kiseljaka.

Javna rasprava će se održati u prostorijama Općinske vijećnice u Kiseljaku,  dana 11. 5. 2021. godine sa početkom u 12,00 sati.

Dnevni red:

  1. Prezentacija zakonskog osnova u postupku izdavanja okolišne dozvole (predstavnik općine)
  2. Informacija o predloženim aktivnostima i zahtjevu za izdavanje okolišne dozvole,
  3. O organima uprave koji su odgovorni za donošenje rješenja, odnosno okolišne dozvole.
  4. Rasprava.

Sve informacije vezane za postupak izdavanja okolišne dozvole za predmetni objekt, kao i podnošenje primjedbi i pitanja, zainteresirane osobe  mogu se obratiti ovoj Službi u uredu broj 26. Općine Kiseljak, u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog poziva za Javnu raspravu.

Javni poziv za učešće u javnoj raspravi bit će objavljen na oglasnoj ploči Općine Kiseljak, kao i na web stranici općine www.opcina-kiseljak.org.

 

 

Dostavljeno:                                                                                                                                              RUKOVODITELJ SLUŽBE

  1. Oglasna ploča Općine Kiseljak                                                                                                     Nikola Grubešić dipl. ing. arh.
  2. Evidencija
  3. A/A

 

 

Izdavanje okolišne dozvole za Plinomatic d.o.o. Kiseljak

 

Služba za gospodarstvo, urbanizam, zaštitu okoliša i komunalne poslove Općine Kiseljak objavljuje obavijest Federalnog ministarstva okoliša i turizma, Javni uvid za poslovne objekte, skladišta – punionica TNP-a sa tri podzemna spremnika zapremnine 80 m³ i jedan spremnik zapremnine 20 m³ operatera PLINOMATIC d.o.o. Kiseljak.

Zahtjev za izdavanje okolišne dozvole i Plan upravljanja  otpadamo dostupni su na stranici www.fmoit.gov.ba na pod linku okolišne dozvole, javne rasprave https://www.fmoit.gov.ba/bs/okolisne-dozvole/javne-rasprave-i-javni-uvidi/javni-uvid-u-zahtjev-za-izdavanje-okolisne-dozvole-za-operatera-plinomatic-d-o-o-kiseljak-za-skladište-punionicu-plina-tnp-a

Obavijest pogledajte OVDJE.

Gosp