Najava Javne tribine

 

Održavanje javnih tribina na temu Položaj općine u kontekstu Izmjene i dopune Prostornog plana KSB/SBK (2005.-2025.)

Sukladno Odluci o organiziranju i provođenju javne rasprave o Nacrtu izmjene i dopune Prostornog plana KSB/SBK („Sl. novine SBK/KSB, broj 16/20) organizirat će se tematski sastanci (javne tribine) na temu Položaj općine u kontekstu Izmjene i dopune Prostornog plana KSB/SBK (2005.-2025.).

Tribina će biti održana za sve općine KSB/SBK uz sudjelovanje općinskih i kantonalnih organa uprave, predstavnika zakonodavne i izvršne vlasti općinske i kantonalne razine, predstavnika resornih općinskih službi, Nositelja pripreme i Nositelja izrade plana, kao i svih zainteresiranih građana.

U Kiseljaku tribina će se održati 23. 3. 2021. godine u Vijećnici  s početkom u 11 sati, uz poštivanje svih epidemioloških mjera.

Javna tribina će biti za općine Kiseljak, Kreševo i Fojnicu.

U vremenu do održavanja tribine zainteresirani građani mogu izvršiti uvid u grafički i tekstualni dio Nacrta izmjene i dopune Prostornog plana KSB/SBK (2005.-2025.), koji su izloženi u službenim prostorijama svih općina KSB/SBK, a nalaze se i na web stranici Vlade KSB/SBK.

 

 

 

 

 

 

 

Obavijest i poziv poljoprivrednim proizvođačima

 

Obavijest za  sve  poljoprivredne  proizvođače, fizička i pravna lica sa područja općine Kiseljak, koji su kod nadležne općinske službe Upisani  u Registar poljoprivrednih gazdinstava (RPG) i Registar klijenata  RK, da su odredbama Pravilnika o upisu  obvezni prijaviti promjene podataka na gazdinstvu.

Poljoprivredni  proizvođači koji u ostavljenom roku ne izvrše promjene podataka u tekućoj godini, neće moći aplicirati na  konkretna  poticajna sredstva koja su predviđena odredbama Programa i Pravilnika nadležnih:  Federalnog  i Kantonalnog  Ministarstva za Poljoprivredu.

       Rok  za obveznu prijavu ovih promjena je 31. 3. 2021.god.

Poziv preuzmite OVDJE.

Promjene u RPGu-u 2021 godini

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Javni poziv – Proljetna sjetva

 

Raspisuje se Javni poziv za raspodjelu sredstava – Subvencija za poljoprivredu, namijenjenih poljoprivrednim proizvođačima, Općine   Kiseljak za  2021 . godinu, a  izdvojena  sredstva  usmjerena su za  unapređenja biljne proizvodnje.

Pravo na ostvarivanje poticaja imaju:

 • Proizvođači  koji imaju prebivalište  na području općine Kiseljak,
 • koji su  upisani u Registar  poljoprivrednih gazdinstava i Registar  klijenata, i izvršili redovan godišnji upis promjena,
 • korisnici koji prilože validne fiskalne račune i otpremnice za kupljeni repromaterijal do 31. 05. 2021. godina.
 • korisnici  koji nisu ostvarili pravo na poticaje na kantonalnom i federalnom nivou za  istu proizvodnju.

Javni poziv preuzmite OVDJE.

Javni poziv - proljetna sjetva 2021.

 

 

Obavijest Službe za Civilnu zaštitu

Služba za Civilnu zaštitu Općine Kiseljak izdaje zapovijed kojim se strogo zabranjuje paljenje vatre na otvorenom prostoru.

Paliti se može samo pod nadzorom ( Profesionalne vatrogasne postrojbe i policije), uz prethodnu najavu.

Građani su dužni prijaviti svako nedozvoljeno paljenje, koje ugrožava ljude, materijalna dobra i okolinu, a u slučaju nastanka požara  obavijestiti

 • POLICIJSKU UPRAVU KISELJAK, na broj telefona:030/ 879-150
 • PROFESIONALNU VATROGASNU POSTROJBU KISELJAK na broj mobitela: 063/337-549, 063/030-044 ili na telefon br. 030/879-159

Obavijest preuzmite OVDJE.

Naredba o zabrani palenja vatre 2021.g.

 

OBAVIJEST IZ MINISTARSTVA PROSTORNOG UREĐENJA KSB/SBK

Bosna i Hercegovina

Federacije Bosne i Hercegovine

Srednjobosanski kanton/Kanton Središnja Bosna

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite

okoliša, povratka i stambenih poslova

Odjel prostornog uređenja i građenja

 

Održavanje javnih tribina na temu Položaj općine u kontekstu Izmjene i dopune Prostornog plana KSB/SBK (2005.-2025.)

Sukladno Odluci o organiziranju i provođenju javne rasprave o Nacrtu izmjene i dopune Prostornog plana KSB/SBK („Sl. novine SBK/KSB, broj 16/20) organizirat će se tematski sastanci (javne tribine) na temu Položaj općine u kontekstu Izmjene i dopune Prostornog plana KSB/SBK (2005.-2025.).

Tribina će biti održana za sve općine KSB/SBK uz sudjelovanje općinskih i kantonalnih organa uprave, predstavnika zakonodavne i izvršne vlasti općinske i kantonalne razine, predstavnika resornih općinskih službi, Nositelja pripreme i Nositelja izrade plana, kao i svih zainteresiranih građana.

Za održavanje javnih tribina utvrđen je sljedeći plan termina:

 • 16.3.2021. god. (utorak) u Jajcu, za općine Jajce i Dobretići
 • 18.3.2021. god. (četvrtak) u Bugojnu, za općine Bugojno, Gornji Vakuf-Uskoplje i Donji Vakuf
 • 23.3.2021. god. (utorak) u Kiseljaku, za općine Kiseljak, Kreševo i Fojnica
 • 25.3.2021. god. (četvrtak) u Vitezu, za općine Vitez i Busovača
 • 30.3.2021. god. (utorak) u Novom Travniku za općinu Novi Travnik
 • 01.4.2021. god. (četvrtak) u Travniku, za općinu Travnik i sve općine SBK/KSB

Javne tribine će biti održane u navedenim terminima u sali Općina ili u drugom adekvatnom prostoru, s početkom u 11 sati, o čemu će javnost biti pravovremeno informirana.

Općine su dužne osigurati tehničke uvjete za: održavanje planiranih skupova, prezentaciju Nacrta izmjene i dopune Prostornog plana od strane IPSA INSTITUTA iz Sarajeva, te osigurati adekvatnu najavu i praćenje tijeka rasprave putem raspoloživih sredstava informiranja, sukladno Odluci o organiziranju i provođenju javne rasprave.

U vremenu do održavanja tribine zainteresirani građani mogu izvršiti uvid u grafički i tekstualni dio Nacrta izmjene i dopune Prostornog plana KSB/SBK (2005.-2025.), koji su izloženi u službenim prostorijama svih općina KSB/SBK, a nalaze se i na web stranici Vlade KSB/SBK.

 

Ministar

Amir Šečibović, prof.

JAVNA RASPRAVA  u postupku izdavanja okolišne dozvole za automehaničarsku radnju u mjestu  Dugo polje investitora Tibra Pacifik d.o.o iz Kiseljaka

 

Služba za gospodarstvo, urbanizam, zaštitu okoliša i komunalne poslove Općine Kiseljak u suradnji sa investitorom Tibra Pacifik d.o.o. iz Kiseljaka, poziva sve zainteresirane subjekte i nevladine organizacije da uzmu učešće u  JAVNOJ RASPRAVI  u postupku izdavanja okolišne dozvole za automehaničarsku radnju u mjestu  Dugo polje investitora Tibra Pacifik d.o.o. iz Kiseljaka.

Javna rasprava će se održati u prostorijama Općinske vijećnice u Kiseljaku dana 25.02.2021. godine sa početkom u 12,00 sati.

Dnevni red:

 1. Prezentacija zakonskog osnova u postupku izdavanja okolišne dozvole (predstavnik općine)
 2. Informacija o predloženim aktivnostima i zahtjevu za izdavanje okolišne dozvole,
 3. O organima uprave koji su odgovorni za donošenje rješenja, odnosno okolišne dozvole.
 4. Rasprava

Sve informacije vezane za postupak izdavanja okolišne dozvole za predmetni objekt, kao i podnošenje primjedbi i pitanja, zainteresirana lica mogu se obratiti ovoj Službi u uredu broj 26. Općine Kiseljak, u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog poziva za Javnu raspravu.

Poziv na javnu raspravu