OBAVIJEST SLUŽBE ZA GOSPODARSTVO, URBANIZAM, ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE

Pozivaju se svi trgovci, ugostitelji, obrtnici, te svi oni čija djelatnost spada u srodne djelatnosti, a koji imaju izdano odobrenje i poslovno sjedište tvrtke na području općine Kiseljak, da usklade svoje poslovanje s Klasifikacijom djelatnosti Bosne i Hercegovine 2010 (novija verzija klasifikacije), ukoliko nije u Rješenju za rad upisana šifra djelatnosti ili je upisana šifra iz Klasifikacije djelatnosti Bosne i Hercegovine (prethodna verzija klasifikacije).

Naglašavamo kako su ove izmjene bitne i zbog eventualnih prijava na javne pozive.

Više informacija možete dobiti u Službi za gospodarstvo, urbanizam, zaštitu okoliša i komunalne poslove Općine Kiseljak (ured broj 25) ili na broj telefona 030/877-814.

 

ZA PETAK SAZVANA REDOVITA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA KISELJAK

Zamjenik Predsjedatelja Općinskog vijeća Kiseljak, sazvao je 28. redovitu  sjednicu Općinskog vijeća.

Sjednica će biti održana 29.5.2020. godine, u Vijećnici Općine Kiseljak, s početkom u 18 sati, a na predloženom dnevnom redu su sljedeće točke:

 1. Izvješće o radu PS Kiseljak
 2. Zaključak -Izvješće o radu Općinskog izbornog povjerenstva
 3. Zaključak -Izvješće o radu Općine Kiseljak
 4. Zaključak -Izvješće o radu Općinskog javnog pravobraniteljstva
 5. Zaključak -Izvješće o radu J.U. Dom zdravlja Kiseljak
 6. Informacije o radu:
 • SŠ” Ivan Goran Kovačić” Kiseljak
 • SSŠ Fojnica u Kiseljaku
 • OŠ Kiseljak
 • OŠ Kiseljak 1 Bilalovac
 • OŠ Kiseljak 2 Zabrđe
 • OŠ Brestovsko
 • OŠ Gromiljak
 • OŠ Lepenica
 • Služba za zapošljavanje KSB, ispostava Kiseljak
 1. Odluka o razrješenju zamjenika predsjednika Povjerenstva za procjenu prometne vrijednosti  nekretnina
 2. Odluka o imenovanju zamjenika predsjednika Povjerenstva za procjenu prometne vrijednosti nekretnina
 3. Zaključak – Nacrt Odluke o radnom vremenu prodajnih objekata, ugostiteljskih objekata i obrta na području općine Kiseljak
 4. Rješenje o ukidanju statusa dobra u općoj upotrebi K.O. Brestovsko
 5. Odluka o  davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Kiseljak putem licitacije

Zamjenik Predsjedatelja

OPĆINSKOG VIJEĆA KISELJAK

Zvonko Udovičić

 

BAJRAMSKA ČESTITKA

Iskrene čestitke vjernicima islamske vjeroispovjesti u povodu Ramazanskog Bajrama! Provedite ove blagdanske dane u zdravlju, miru i blagostanju, dijeleći radost sa članovima obitelji i prijateljima!

 

Bajram Šerif Mubarek Olsun!

 

 

NAČELNIK                                                                                                          ZAMJENIK PREDSJEDATELJA

OPĆINE  KISELJAK                                                                                                             OV KISELJAK

Mladen Mišurić-Ramljak, dipl.ing.                                                                              Zvonko Udovičić

POTPISAN UGOVOR O DOGRADNJI ZGRADE CENTRA ZA RANI RAST I RAZVOJ U KISELJAKU

Općina Kiseljak, zastupana od strane načelnika Mladena Mišurića-Ramljaka, potpisala je s poduzećem „Barić“ d.o.o. Kiseljak Ugovor o izgradnji Centra za rani rast i razvoj u Kiseljaku – dogradnja anexa – faza 3.

Ovim Ugovorom predviđena je dogradnja novog dijela Centra, u kojemu bi trebala biti senzorna soba, te dvorana za održavanje svečanosti.

Ukupna vrijednost radova, s uračunatim PDV-om, je 99.343,53 KM, a rok za izvođenje radova je 3 mjeseca od dana uvođenja izvođača u posao.

ZASJEDAO STOŽER CIVILNE ZAŠTITE – TRGOVINE NEDJELJOM I DALJE NE RADE

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Kanton Središnja Bosna/

Srednjobosanski kanton

Općina Kiseljak

Stožer civilne zaštite

Broj: 06-32-13-70/20

Kiseljak, 12.05.2020. godine

 

Na temelju članka 29. ,106. I 108. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, u cilju poduzimanja mjera radi smanjenja rizika i sprječavanja širenja koronavirusa  i preporuka Svjetske zdravstvene organizacije i Zavoda za javno zdravstvo FBiH, Stožer civilne zaštite općine Kiseljak na svojoj sjednici od 12.05.2020. godine donosi:

 

ODLUKU

O zabrani rada nedjeljom radi vršenja obavezne dezinfekcije prostora

 

Članak 1.

 

Stožer civilne zaštite općine Kiseljak zabranjuje rad nedjeljom svim gospodarskim subjektima koji se bave trgovinom izuzev pekarni i benzinskih crpki kojim je dozvoljen rad nedjeljom najduže do 13 sati,  zbog vršenja mjera dezinfekcije.

Vlasnici gospodarskih subjekata dužni su vršiti redovitu dezinfekciju u svojim prostorima kao i primjenjivati sve higijensko-epidemiološke mjere(nošenje maski, rukavica, dezinfekcija ruku, socijalna distanca)

 

Članak 2.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Obrazloženje

Imajući u vidu važeće preporuke Svjetske zdravstvene organizacije i Zavoda za javno zdravstvo FBiH o dezinfekciji javnih prostora, Stožer civilne zaštite općine Kiseljak se odlučio da zabrani rad nedjeljom kako bi gospodarski subjekti mogli vršiti dezinfekciju prostora u kojim se odvije gospodarska djelatnost. Obzirom na navedeno donosimo Odluku kao u dispozitivu.

ZAPOVJEDNIK STOŽERA

Mladen Mišurić-Ramljak, dipl. ing.

NAGRAĐEN TRUD KISELJAČKIH VATROGASACA

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Kanton Središnja Bosna/

Srednjobosanski kanton

Općina Kiseljak

Stožer civilne zaštite

 

Broj: 06-32-13-70/20

Kiseljak, 12.05.2020. godine

 

 

Na temelju članka 14. Uredbe o vrsti, kriterijima i postupku za dodjelu priznanja i nagrada civilne zaštite (Službene novine FBiH br. 11/20),a na prijedlog Načelnika Općine Kiseljak, Stožer civilne zaštite općine Kiseljak na svojoj sjednici od 12.05.2020. godine donosi:

 

ODLUKU

O dodjeli novčane nagrade

 

Članak 1.

 

Stožer civilne zaštite Općine Kiseljak, zbog izuzetno uspješno obavljenih zadataka i ostvarenih natprosječnih rezultata od značaja za unaprjeđenje organizacije i funkcioniranja sustava zaštite i spašavanja u stanju proglašenog stanja prirodne ili druge nesreće u FBiH dodjeljuje novčanu nagradu sljedećim pojedincima:

 1. Danijel Kukla
 2. Arnel Palalija
 3. Luka Marković
 4. Hazim Topalović
 5. Josip Drmać
 6. Marko Marković
 7. Mario Bodul
 8. Anto Ban
 9. Ivan Blažević
 10. Marinko Kukla

 

 

Članak 2.

 

Nagrađenim pojedincima iz članka 1. ove Odluke isplatit će se novčana nagrada u iznosu od jedne prosječne neto plaće isplaćene u Federaciji BiH po posljednjim podacima.

Nagradu će isplatiti Služba za financije, proračun i poslove riznice Općine Kiseljak iz sredstava namijenjenih za nagrade za rezultate rada ekonomski kod 614231 i sredstava namijenjenih za ostala materijalna davanja pojedincima, ekonomski kod 614229, a sukladno Pravilniku o primjeni Zakona o porezu na dohodak

 

 

 

 

Članak 3.

 

Stožer Civilne zaštite općine Kiseljak zadužuje Službu civilne zaštite općine Kiseljak da organizira uručenje novčanih nagrada pojedincima iz članka 1. Ove Odluke i da Odluku uvrsti u registar evidencije o pojedincima i kolektivima kojima su dodijeljena pojedinačna i kolektivna priznanja i nagrade civilne zaštite

 

Članak 4.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenom glasniku općine Kiseljak

 

 

Obrazloženje

Imenovani pojedinci iz članka 1 ove Odluke su u vremenu proglašenog stanja prirodne ili druge nesreće u FBiH izvršavali najsloženije zadaće na dezinfekciji ulica, javnih površina, stambenih objekata te pružanju potpore Stožeru civilne zaštite općine Kiseljak, Općini Kiseljak, Policijskoj stanici, Javnim ustanovama, gospodarstvenicima i drugim organizacijama uključenim u borbu protiv koronavirusa.

U isto vrijeme su bili angažirani na gašenju požara i svim drugim aktivnostima koje provodi Služba civilne zaštite Općine Kiseljak. Imajući u vidu ovaj izuzetan doprinos, donosimo Odluku kao u dispozitivu.

 

ZAPOVJEDNIK STOŽERA

Mladen Mišurić-Ramljak, dipl. ing.