OBAVIJEST STUDENTIMA O TERMINIMA POTPISIVANJA UGOVORA O STIPENDIJAMA OPĆINE KISELJAK

Studenti koji su ostvarili pravo na stipendije Općine Kiseljak Ugovore o stipendiranju studenata u akademskoj 2019./2020. godini potpisivat će na Porti Općine Kiseljak, prema sljedećem rasporedu:

 • PONEDJELJAK, 11.5.2020. godine, od 8:00 do 11:00 sati – studenti koji su dobili stipendije za deficitarna zanimanja, te studenti koji se obrazuju za ostala zanimanja od rednog broja 1 do rednog broja 30 (Odluka o dodjeli stipendija)
 • UTORAK, 12.5.2020. godine, od 8:00 do 11:00 sati – studenti koji se obrazuju za ostala zanimanja od rednog broja 31 do rednog broja 60 (Odluka o dodjeli stipendija)
 • SRIJEDA, 13.5.2020. godine, od 8:00 do 11:00 sati – studenti koji se obrazuju za ostala zanimanja od rednog broja 61 do rednog broja 90 (Odluka o dodjeli stipendija)
 • ČETVRTAK, 14.5.2020. godine, od 8:00 do 11:00 sati – studenti koji se obrazuju za ostala zanimanja od rednog broja 91 do rednog broja 126 (Odluka o dodjeli stipendija)

 

 

Na temelju članka 15. Zakona o načelima lokalne samouprave u FBiH  (”Sl. novine F BiH” br. 49 od 30. 8. 2006. godine) i članka 39. Statuta Općine Kiseljak (”Sl. glasnik Općine Kiseljak” br. 03/09), a po preporuci Povjerenstva za dodjelu stipendija studentima za akademsku 2019./2020. godinu Načelnik općine Kiseljak donosi :

 

ODLUKU O DODJELI STIPENDIJA STUDENTIMA KOJI SE OBRAZUJU ZA DEFICITARNA I OSTALA ZANIMANJA U AKADEMSKOJ 2019./2020. GODINI

 

Članak 1.

 

Stipendije studentima koji se obrazuju za deficitarna zanimanja u akademskoj 2019./2020. godini dodijelit će se slijedećim studentima:

 

 1. Ivana (Mladen) Vučić
 2. Nirmela (Mersudin) Fazlihodžić

 

 

Stipendije studentima koji se obrazuju za ostala zanimanja u akademskoj 2019./2020. godini dodijelit će se slijedećim studentima:

 

 1. Lorena Liješnić   
 2. Edna Dedić   
 3. Naida Junuzović   
 4. Ana Milišić   
 5. Paul Pravdić   
 6. Boris Rajić  
 7. Irena Rajić  
 8. Martina Škoro  
 9. Nika Bošnjak  
 10. Vedrana Šimić  
 11. Sara Bošnjak  
 12. Monika Kapetanović
 13. Emina Ganija
 14. Aldin Rizvo
 15. Nejra Emšo  
 16. Lorena Trogrlić
 17. Jelena Bošnjak   
 18. Karlo Knežević    
 19. Josip Franjić  
 20. Azra Zrno  
 21. Selma Bulić
 22. Petar Tuka
 23. Matea Rimac
 24. Amina Bejtić
 25. Gabrijela Katava
 26. Jelena Čuturić
 27. Petar Gojsilović
 28. Nikola Milanović
 29. Dzelila Babaluk
 30. Amila Fazlihodžić
 31. Jasmin Purišević   
 32. Mia Laco   
 33. Marin Anđelić                  
 34. Monika Matić   
 35. Karla Kuliš    
 36. Zana Imamović   
 37. Faruk Emšo   
 38. Enisa Brkić   
 39. David Udovičić  
 40. Marko Udovičić  
 41. Ana Pravdić  
 42. Lovro Knežević  
 43. Ivona Barešić  
 44. Mia Vučić
 45. Ivan Cetina Dadić
 46. Andrea Vujica
 47. Marko Antić
 48. Rea Mijatović
 49. Dario Andrić
 50. Marija Jurišić
 51. Ivan Ivanković
 52. Vanesa Katana
 53. Melisa Hasić
 54. Muhamed Aletić
 55. Amina Agić
 56. Maja Slomo
 57. Maris Gardavski
 58. Petra Galić
 59. Jurica Jelonjić
 60. Karla Galić
 61. Mato Madžar
 62. Marica Dasović
 63. Anamarija Kvasina          
 64. Andrea Lučić
 65. Mia Komšić
 66. Vedran Glavočević        
 67. Ivan Glavočević
 68. Aldijana Bureković
 69. Muhamed Drinjak   
 70. Lejla Emšo  
 71. Amila Čilaš  
 72. Mirna Šteko  
 73. Leona Blaškić   
 74. Marijeta Galić  
 75. Andrija Kristić
 76. Mateo Medić
 77. Asim Aletić
 78. Monika Kobačić
 79. Đelil Dženis  
 80. Adin Vrbić
 81. Sead Begić
 82. Arijana Grahić   
 83. Mario Duno   
 84. Ivona Bencun   
 85. Martina Bartulović
 86. Lana Tolo  
 87. Anja Livančić  
 88. Dragan Drljepan  
 89. Elma Babaluk  
 90. Džemila Mujić
 91. Haris Hodžić   
 92. Mirnesa Junuzović  
 93. Mišel Bajkuša  
 94. Filip Oroz  
 95. Marijo Slišković  
 96. Tina Tomičić  
 97. Amila Smajić  

98 .Svjetlana Dilber               

 1. Domagoj Šteko     
 2. Dajana Radeljić         
 3. Lorena Matić   
 4. Merhunisa Karasalihović
 5. Almin Vrbić       
 6. Marin Andžić     
 7. Luka Barić      
 8. Mirna Mišković     
 9. Almina Mukača   
 10. Ajnur Karasalihović
 11. Aldin Fejzić  
 12. Irma Ajanović    
 13. Ines Martić    
 14. Matea Bilić    
 15. Jelena Barišić  
 16. Vildana Mujić  
 17. Ana-Marija Tuka      
 18. Sandro Bradić   
 19. Ena Brkić    
 20. Anđela Laštro    
 21. Marko Medić
 22. Jelena Franković       
 23. Karlo Gardavski  
 24. Ajla Hasić     
 25. Mirza Grošo
 26. Melisa Zrno
 27. Armin Čilaš   
 28. Vana Kujundžić

 

 

 

Članak 2.

 

Plaćanje po ovoj Odluci izvršit će Služba za financije, proračun i poslove riznice Općine Kiseljak, iz sredstava namijenjenih za stipendije Proračuna Općine, na tekuće račune navedenih studenata iz Članka 1. ove Odluke, a na temelju potpisanog Ugovora o stipendiranju studenata u akademskoj 2019./2020. godini.

 

 

Članak 3.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

 

Obrazloženje

 

 

Dana 20.01.2020. godine raspisan je Javni natječaj za dodjelu stipendija studentima koji se obrazuju za deficitarna i ostala zanimanja u akademskoj 2019./2020. godini. Povjerenstvo za dodjelu stipendija izvršilo je pregled pristiglih prijava, te preporučilo studente koji ispunjavaju uvjete navedene u natječaju. Na natječaj se prijavilo 152 kandidata, od kojih 128 ispunjava sve kriterije. Uvjete Javnog natječaja za dodjelu stipendija Općine Kiseljak nisu ispunila 24 studenta.

Obzirom na navedeno, donosim odluku kao u dispozitivu.

 

 

 

Dostaviti:

 • Imenovani
 • Služba za financije, proračun i poslove riznice Općine Kiseljak
 • Načelnik
 • A/A

 

 

NAČELNIK

OPĆINE KISELJAK

Mladen Mišurić-Ramljak, dipl. ing.

 

OBAVIJEST IZ MINISTARSTVA GOSPODARSTVA KSB/SBK

 

OBAVIJEST ZA JAVNI POZIV ZA DODJELU FINANCIJSKIH SREDSTAVA

Obavještavamo sva pravna i fizička lica s pravnim subjektivitetom koja se prijavljuju na Javni poziv za dodjelu financijskih sredstava objavljen 05.05.2020. godine od Ministarstva privrede KSB/SBK, da za predmetni poziv NIJE POTREBNO OVJERAVATI TRAŽENU DOKUMENTACIJU. Originalnu dokumentaciju je potrebno skenirati i dostaviti na e-mail minpriv@sbk-ksb.gov.ba.

Specifikaciju uz isplatu plate za uposlenike ili Specifikaciju uz isplatu doprinosa za vlasnike koja je potpisana DLN kodom i obrađena u nPIS sistemu Porezne uprave Federacije BiH, NIJE POTREBNO OVJERAVATI KOD ISTE.

 

MINISTARSTVO PRIVREDE SBK

REZULTATI JAVNOG NATJEČAJA ZA DODJELU STIPENDIJA OPĆINE KISELJAK

Bosna i Hercegovine

Federacija Bosne i Hercegovine

Kanton Središnja Bosna

Srednjobosanski kanton

Općina Kiseljak

Načelnik općine Kiseljak

 

Broj: 01-34-1180/20

Kiseljak, 06.5.2020. godine

 

Na temelju članka 15. Zakona o načelima lokalne samouprave u FBiH  (”Sl. novine F BiH” br. 49 od 30. 8. 2006. godine) i članka 39. Statuta Općine Kiseljak (”Sl. glasnik Općine Kiseljak” br. 03/09), a po preporuci Povjerenstva za dodjelu stipendija studentima za akademsku 2019./2020. godinu Načelnik općine Kiseljak donosi :

 

 

ODLUKU O DODJELI STIPENDIJA STUDENTIMA KOJI SE OBRAZUJU ZA DEFICITARNA I OSTALA ZANIMANJA U AKADEMSKOJ 2019./2020. GODINI

 

Članak 1.

 

Stipendije studentima koji se obrazuju za deficitarna zanimanja u akademskoj 2019./2020. godini dodijelit će se slijedećim studentima:

 

 1. Ivana (Mladen) Vučić
 2. Nirmela (Mersudin) Fazlihodžić

 

 

Stipendije studentima koji se obrazuju za ostala zanimanja u akademskoj 2019./2020. godini dodijelit će se slijedećim studentima:

 

 1. Lorena Liješnić   
 2. Edina Dedić   
 3. Naida Junuzović   
 4. Ana Milišić   
 5. Paul Pravdić   
 6. Boris Rajić  
 7. Irena Rajić  
 8. Martina Škoro  
 9. Nika Bošnjak  
 10. Vedrana Šimić  
 11. Sara Bošnjak  
 12. Monika Kapetanović
 13. Emina Ganija
 14. Aldin Rizvo
 15. Nejra Emšo  
 16. Lorena Trogrlić
 17. Jelena Bošnjak   
 18. Karlo Knežević    
 19. Josip Franjić  
 20. Azra Zrno  
 21. Selma Bulić
 22. Petar Tuka
 23. Matea Rimac
 24. Amina Bejtić
 25. Gabrijela Katava
 26. Jelena Čuturić
 27. Petar Gojsilović
 28. Nikola Milanović
 29. Dzelila Babaluk
 30. Amila Fazlihodžić
 31. Jasmin Purišević   
 32. Mia Laco   
 33. Marin Anđelić                  
 34. Monika Matić   
 35. Karla Kuliš    
 36. Zana Imamović   
 37. Faruk Emšo   
 38. Enisa Brkić   
 39. David Udovičić  
 40. Marko Udovičić  
 41. Ana Pravdić  
 42. Lovro Knežević  
 43. Ivona Barešić  
 44. Mia Vučić
 45. Ivan Cetina Dadić
 46. Andrea Vujica
 47. Marko Antić
 48. Rea Mijatović
 49. Dario Andrić
 50. Marija Jurišić
 51. Ivan Ivanković
 52. Vanesa Katana
 53. Melisa Hasić
 54. Muhamed Aletić
 55. Amina Agić
 56. Maja Slomo
 57. Maris Gardavski
 58. Petra Galić
 59. Jurica Jelonjić
 60. Karla Galić
 61. Mato Madžar
 62. Marica Dasović
 63. Anamarija Kvasina          
 64. Andrea Lučić
 65. Mia Komšić
 66. Vedran Glavočević        
 67. Ivan Glavočević
 68. Aldijana Bureković
 69. Muhamed Drinjak   
 70. Lejla Emšo  
 71. Amila Čilaš  
 72. Mirna Šteko  
 73. Leona Blaškić   
 74. Marijeta Galić  
 75. Andrija Kristić
 76. Mateo Medić
 77. Asim Aletić
 78. Monika Kobačić
 79. Đelil Dženis  
 80. Adin Vrbić
 81. Sead Begić
 82. Arijana Grahić   
 83. Mario Duno   
 84. Ivona Bencun   
 85. Martina Bartulović
 86. Lana Tolo  
 87. Anja Livančić  
 88. Dragan Drljepan  
 89. Elma Babaluk  
 90. Džemila Mujić
 91. Haris Hodžić   
 92. Mirnesa Junuzović  
 93. Mišel Bajkuša  
 94. Filip Oroz  
 95. Marijo Slišković  
 96. Tina Tomičić  
 97. Amila Smajić  

98 .Svjetlana Dilber               

 1. Domagoj Šteko     
 2. Dajana Radeljić         
 3. Lorena Matić   
 4. Merhunisa Karasalihović
 5. Almin Vrbić       
 6. Marin Andžić     
 7. Luka Barić      
 8. Mirna Mišković     
 9. Almina Mukača   
 10. Ajnur Karasalihović
 11. Aldin Fejzić  
 12. Irma Ajanović    
 13. Ines Martić    
 14. Matea Bilić    
 15. Jelena Barišić  
 16. Vildana Mujić  
 17. Ana-Marija Tuka      
 18. Sandro Bradić   
 19. Ena Brkić    
 20. Anđela Laštro    
 21. Marko Medić
 22. Jelena Franković       
 23. Karlo Gardavski  
 24. Ajla Hasić     
 25. Mirza Grošo
 26. Melisa Zrno
 27. Armin Čilaš   
 28. Vana Kujundžić

 

 

 

Članak 2.

 

Plaćanje po ovoj Odluci izvršit će Služba za financije, proračun i poslove riznice Općine Kiseljak, iz sredstava namijenjenih za stipendije Proračuna Općine, na tekuće račune navedenih studenata iz Članka 1. ove Odluke, a na temelju potpisanog Ugovora o stipendiranju studenata u akademskoj 2019./2020. godini.

 

 

Članak 3.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

 

Obrazloženje

 

 

Dana 20.01.2020. godine raspisan je Javni natječaj za dodjelu stipendija studentima koji se obrazuju za deficitarna i ostala zanimanja u akademskoj 2019./2020. godini. Povjerenstvo za dodjelu stipendija izvršilo je pregled pristiglih prijava, te preporučilo studente koji ispunjavaju uvjete navedene u natječaju. Na natječaj se prijavilo 152 kandidata, od kojih 128 ispunjava sve kriterije. Uvjete Javnog natječaja za dodjelu stipendija Općine Kiseljak nisu ispunila 24 studenta.

Obzirom na navedeno, donosim odluku kao u dispozitivu.

 

 

 

Dostaviti:

 • Imenovani
 • Služba za financije, proračun i poslove riznice Općine Kiseljak
 • Načelnik
 • A/A

 

 

NAČELNIK

OPĆINE KISELJAK

Mladen Mišurić-Ramljak, dipl. ing.

 

JAVNI POZIV ZA DODJELU FINANCIJSKIH SREDSTAVA

Na temelju Odluke Vlade Kantona Središnja Bosna o usvajanju Programa korištenja sredstava sa kriterijima za ostvarivanje prava za dodjelu financijskih sredstava broj: 01-11.7-360/2020 od 4.5.2020.godine, Ministarstvo gospodarstva Kantona Središnja Bosna raspisuje

JAVNI POZIV
ZA DODJELU FINANCIJSKIH SREDSTAVA PRAVNIM I FIZIČKIM OSOBAMA SA PRAVNIM SUBJEKTIVITETOM KOJIMA JE NAREDBAMA STOŠERA CIVILNE ZAŠTITE ZABRANJENO OBAVLJANJE DJELATNOSTI

I PREDMET
Pozivaju se pravne i fizičke osobe sa pravnim subjektivitetom kojima je naredbama stožera civilne zaštite zabranjeno obavljanje djelatnost da se prijave na ovaj javni poziv kako bi se im se osigurala sredstva za subvencioniranje 50% najniže neto plaće za mjesec april 2020. godine definirane Općim kolektivnim ugovorom u iznosu od 406,00 KM.

II PRAVO NA PODNOŠENJE PRIJAVE (ZAHTJEVA) I KRITERIJI ZA OSTVARIVANJE PRAVA
Prijavu (Zahtjev) na ovaj javni poziv mogu podnijeti samo one pravne i fizičke osobe sa pravnim subjektivitetom koja imaju sjedište na području KSB, ako ispunjavaju sljedeće uvjete:
1) Da im je zabranjeno obavljanje djelatnosti naredbama stožera civilne zaštite (lista zabranjenih djelatnosti po KD BiH 2010. godine može se preuzeti OVDJE);
2) Da su ispunili obaveze po temelju javnih prihoda zaključno sa 29.02.2020. godine;
3) Da nisu raskinuli ugovor o radu uposlenicima u periodu od proglašenja prirodne nesreće (18.03.2020. godine) do dana objave ovog javnog poziva, osim onim uposlenim kojima je istekao ugovor o radu ili koji su sporazumno prekinuli radni odnos;
4) Da imaju kod Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine prijavljene zaposlene za mjesec u kojem traže sufinanciranje minimalne neto plaće za zaposlene.
Napomena: (U obrtničkim djelatnostima pravo na sufinanciranje imaju i vlasnici obrta i to naknade u visini 50% minimalne neto plaće definirane Općim kolektivnim ugovorom).
Na ovaj javni poziv nemaju pravo podnošenja prijave (zahtjeva):
1) Javna poduzeća, banke i druge financijske organizacije, osiguravajuća društva, javne institucije, organi uprave, organi i jedinice lokalne samouprave;
2) Privredna društva čiji su žiro računi blokirani prije proglašenja stanja nesreće;
3) Privredna društva koja su pod stečajom i likvidacijom.

III POTREBNA DOKUMENTACIJA:
Pravne i fizičke osobe sa pravnim subjektivitetom kojima je naredbama stožera civilne zaštite zabranjeno obavljanje djelatnosti podnose Zahtjev za dodjelu financijskih sredstava za subvencioniranje 50% najniže neto plaće za mjesec travanj 2020. godine na obrascu koji se može preuzeti OVDJE, kao i na web stranici Ministarstva gospodarstva Kantona Središnja Bosna u dijelu pod nazivom Obrasci.
Uz popunjen obrazac Zahtjeva potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:
1) Sudsko rješenje o registraciji (za pravne osobe) ili Rješenje o registraciji od nadležnog gradskog/općinskog organa (za fizičke osobe/obrtnike);
2) Uvjerenje o poreznoj registraciji – ID broj;
3) Obavijest o razvrstavanju subjekata prema djelatnosti (FBiH Zavod za statistiku);
4) Ovjerenu (od strane Porezne uprave) Specifikaciju uz isplatu plaće za uposlenike (Obrazac 2001) ili ovjerenu Specifikaciju uz isplatu doprinosa za vlasnika (Obrazac 2002) za velječu 2020. godine;
5) Za radnike kojima je istekao ugovor o radu i/ili koji su sporazumno prekinuli radni odnos potrebno je priložiti dokaze – ugovor o radu ili sporazum o raskidu ugovora o radu, pojedinačno po radniku.
Priloženi dokumenti moraju biti ovjereni od strane nadležnih organa.

IV NAČIN DOSTAVLJANJA PRIJAVE (ZAHTJEVA) SA TRAŽENOM DOKUMENTACIJOM I ROK ZA PRIJAVU
Zbog povišenih mjera zaštite zdravlja ljudi izazvanih pandemijom korona virusa COVID 19 ovjeren i potpisan Zahtjev sa potrebnom dokumentacijom dostavlja se Ministarstvu gospodarstva KSB elektronskim putem na e-mail adresu: minpriv@sbk-ksb.gov.ba, sa naznakom “Prijava na Javni poziv za dodjelu financijskih sredstava pravnim i fizičkim osobama sa pravnim subjektivitetom kojima je naredbama stožera civilne zaštite zabranjeno obavljanje djelatnosti”
Zahtjev i tražena dokumentacija koju pravne i fizičke osobe sa pravnim subjektivitetom dostavljaju putem elektronske pošte tj. e-maila smatrat će se primljenim nakon što pošiljatelj od strane primatelja dobije potvrdu da je e-mail kojeg su poslao zaprimljen u Ministarstvu gospodarstva KSB sukladno sa člankom 16. Zakona o elektronskom dokumentu F BiH ( “Sl. Novine F BiH” broj: 55/13-1).
Ministarstvo gospodarstva ne snosi nikakve troškove prema podnosiocima zahtjeva, te zadržava pravo da zahtjev u cijelosti, djelimično ili ga u potpunosti odbije u bilo koje vrijeme prije zaključivanja ugovora, a prispjela dokumentacija se neće vraćati.
Krajnji rok za podnošenje prijava po ovom Javnom pozivu je 7 (sedam) dana od dana objave ovog Javnog poziva na službenoj web stranici Vlade KSB.

V POVJERENSTVO ZA RAZMATRANJE ZAHTJEVA
1) Ministar gospodarstva imenuje Povjerenstvo koja razmatra primljene zahtjeva i sačinjava prijedlog odluke o dodjeli sredstava. (u daljem tekstu: Povjerenstvo).
2) Povjerenstvo je dužno dati zadatak obaviti u roku ne dužem od 7 dana od dana zatvaranja javnog poziva.
3) Povjerenstvo podnosi izvještaj o svome radu Ministru gospodarstva s prijedlogom odluke o dodjeli sredstava.
4) Prijedlog Komisije Ministar gospodarstva upućuje Vladi KSB koja donosi odluku o dodjeli sredstava.
5) Sa korisnicima sredstava Ministarstvo gospodarstva zaključuje ugovor o implementaciji odobrenih sredstava.
6) Nadzor i provjeru namjenskog korištenja sredstava od strane korisnika sredstava vršit će Komisija za nadzor koju imenuje Ministar gospodarstva.
7) Ukoliko se utvrdi da je korisnik sredstava nenamjenski utrošio sredstva, korisnik sredstava dužan je izvršiti povrat cjelokupnog iznosa doznačenih sredstava na račun Vlade KSB u roku od 30 dana kada je Ministarstvo gospodarstva pisanim putem to od njega zatražilo. U suprotnom pokrenut će se postupak pred nadležnim organima protiv korisnika sredstava koji nije opravdao doznačena sredstva.
8) Ukoliko korisnik sredstava nije utrošio cjelokupan iznos doznačenih sredstava za realizaciju odobrenog projekta, dužan je izvršiti povrat neutrošenih sredstava uplatom istih na račun Vlade KSB u roku od 30 dana od dana završetka projekta uz obrazloženje
9) Korisnici sredstava obavezni su dodijeljena sredstva koristiti namjenski i dužni su dostaviti Izvješće o utrošku proračunski sredstava po propisanom obrascu “Izvješće po Javnom pozivu o utošku sredstava” (Izvješće o utrošku sredstava travanj) sa privitcima, najkasnije u roku do 15 dana od dana okončanja programa, odnosno od dana isteka roka predviđenog za realizaciju programa.

OSTALE ODREDBE
Sve dodatne informacije vezane za ovaj javni poziv mogu se dobiti svakim radnim danom putem telefona broj: 030/ 511 -217 od 08,00 do 15,00 sati ili putem e-mail: minpriv@sbk-ksb.gov.ba

  MINISTAR, Nisvet Hrnjić

ODRŽAN REDOVITI SASTANAK OPĆINSKOG STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE

Kiseljak: Održan sastanak Stožera civilne zaštite

Danas je održan redoviti sastanak članova Stožera civilne zaštite općine Kiseljak, a razgovarano je o aktivnostima i mjerama poduzetim na suzbijanju virusa COVID-19. Kad su u pitanju financijska sredstva utrošena od strane Općine Kiseljak za spomenutu namjenu, do 30.4.2020. godine ona iznose 12.161,00 KM.

Naglašeno je kako u Kiseljaku trenutno nema zaraženih virusom COVID-19. Jučer su testirane četiri osobe, a sva četiri testa imala su negativan rezultat. U samoizolaciji su 42 osobe, od toga je 31 vozač. Inače, Dom zdravlja Kiseljak i dalje radi po posebnim mjerama, sve dok tako nalažu odredbe kantonalnih i federalnih tijela uprave.

Kad je u pitanju gospodarstvo, od početka pandemije 240 osoba se prijavilo na evidenciju Službe za zapošljavanje u Kiseljaku, zbog prestanka radnog odnosa.

Na sastanku je bilo govora i o radu Profesionalne vatrogasne postrojbe općine Kiseljak, čiji pripadnici su od početka godine do današnjeg dana imali 58 intervencija.

Iz općinskog Stožera civilne zaštite upućen je apel građanima da se i dalje pridržavaju propisanih mjera, kako nebi došlo do pojave novih slučajeva zaraze virusom COVID-19.

 

Zaključci sa sastanka Stožera civilne zaštite:

 

Na temelju članka 29. ,106. I 108. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, a u cilju poduzimanja mjera radi smanjenja rizika i sprječavanja širenja koronavirusa Stožer civilne zaštite općine Kiseljak na svojoj sjednici od 05.05.2020. godine donosi:

 

ZAKLJUČKE

 

Članak 1.

Profesionalna vatrogasna postrojba će nastaviti aktivnosti na dezinfekciji javnih i drugih površina na području općine Kiseljak dok traje proglašeno stanje prirodne nesreće na području FBiH.

Nakon prestanka proglašenog stanja nesreće na području FBiH, odredit će se mjere dezinfekcije objekata kolektivnog stanovanja, koje će provoditi upravitelji zgrada ili stanari.

 

Članak 2.

Stožer civilne zaštite općine Kiseljak poziva sve građane da se pridržavaju higijensko-epidemioloških uputa i držanja socijalne distance, posebno u vrijeme pojačanog kretanja ljudi zbog podjela mirovina i lijekova sa esencijalne liste.

 

Članak 3.

Stožer civilne zaštite općine Kiseljak zabranjuje rad nedjeljom svim gospodarskim subjektima, izuzev pekarni i benzinskih crpki kojim je dozvoljen rad nedjeljom najduže do 13 sati, zbog potrebe za mjerama dezinfekcije.

Vlasnici gospodarskih subjekata dužni su vršiti redovitu dezinfekciju u svojim prostorima kao i primjenjivati sve higijensko-epidemiološke mjere(nošenje maski, rukavica, dezinfekcija ruku, socijalna distanca).

 

Članak 4.

Ovi Zaključci stupaju na snagu danom donošenja a primjenjivat će se do donošenja Odluke o prestanku stanja nesreće na području FBiH uzrokovane koronavirusom.

 

 

ZAPOVJEDNIK STOŽERA

Mladen Mišurić-Ramljak, dipl. ing.

OBAVIJEST POLJOPRIVREDNICIMA O ROKOVIMA ZA POTPORE

Obavijest o rokovima za ostale vrste potpora

NAPOMENA: Rok za podnošenje zahtjeva za mjere:

 • sufinanciranje premije osiguranja od mogućih šteta u poljoprivrednoj proizvodnji,
 • sufinanciranje opremanja laboratorija,
 • sufinanciranje troškova zadruga i realizacija njihovih aktivnosti,
 • sufinanciranje troškova poljoprivrednih udruženja,
 • sufinanciranje troškova poljoprivrednih saveza i
 • sufinanciranje uvođenja certifikacije standarda u poljoprivredi i prehrambenoj industriji

teče od narednog dana od dana Obavijesti o objavi Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja novčanih potpora po modelu ostalih vrsta potpora, odnosno od 11.04.2020.g. i traje do 05.10.2020.g. godine.

Rok za podnošenje zahtjeva za mjere:

koje nisu obuhvaćene ostalim modelima te mjerama zemljišne politike, propisuje se javnim pozivom za svaku pojedinu mjeru.