Božićna čestitka načelnika općine Kiseljak

Božić je blagdan koji zrači vjerom i optimizmom, a ovi blagdanski danu su vrijeme darivanja, opraštanja, novih početaka i nada.

Poruke mira, ljubavi i dobrote koje nam prenosi blagdan Božića, temeljne su vrijednosti na kojima trebamo graditi svoje živote. Čistoća i početak novog života na kraju svake godine simbolično i stvarno bude u nama nadu da dolazi bolje vrijeme, vjeru da u nemoćnom biću leže snaga i smisao na kojima možemo graditi naše živote i sutrašnjicu. Prepoznajmo u potrebitima i slabima svoje bližnje i darujmo im našu pažnju i poštovanje, ne dozvolimo da samoća bude izvor siromaštva.

Želim Vam da u tom božićnom duhu, s još više zajedništva i tolerancije, nastavimo razvijati našu općinu kao zajednicu u kojoj je ugodno živjeti. Zajednicu u kojoj zajedničkim razumijevanjem i dobrom voljom svatko od nas može utjecati na stavranje boljeg sutra te zajednicu koja je uvijek spremna pomoći drugome.

S vjerom i optimizmom ovih blagdana želim Vam sretan i blagoslovljen Božić, sretnu i uspješnu Novu 2021. godinu.

 

 

                                                                                                                                                              Vaš načelnik

                                                                                                    Mladen Mišurić-Ramljak

POZIV OBVEZNICIMA PLAĆANJA KOMUNALNIH NAKNADA DA IZMIRE OBVEZE ZA 2020. GODINU

Općina Kiseljak poziva sve obveznike plaćanja komunalnih naknada da izmire obveze za 2020. godinu,  prema dostavljenim Rješenjima od strane Službe za gospodarstvo, urbanizam, zaštitu okoliša i komunalne poslove, a sukladno usvojenoj Odluci o komunalnim naknadama broj: 01/1-02-1219/19 od 12.04.2019. godine (Službeni glasnik Općine Kiseljak  broj 2/19).

 Obveznici plaćanja su svi:

 1. vlasnici ili nositeljii prava raspolaganja na stambenim prostorima,
 2. korisnici poslovnih ili drugih prostora,
 3. zakupci stambenog, poslovnog i drugog prostora,odnosno fizičke i pravne osobe koje su korisnici objekta i uređaja zajedničke komunalne potrošnje.

    Obveznici plaćanja komunalne naknade su i vlasnici nadzemnih i podzemnih instalacija (elektroinstalacije, telefonske instalacije, instalacije kabelskih operatera, plinovodne instalacije, toplovodne instalacije, vodovodne i druge slične instalacije)

 Sredstva koja se prikupe na ime komunalne naknade koristit će se za financiranje obavljanja djelatnosti zajedničke komunalne potrošnje.

     Djelatnosti zajedničke komunalne potrošnje su:

 1. Održavanje čistoće javnih površina u naseljima, koje obuhvata prikupljanje, odvoženje i deponiranje otpada, pranje ulica itd.
 2. Održavanje javnih zelenih površina (parkovi, drvoredi, skverovi, travnjaci, zelenilo uz prometnice, zelene površine uz stambene zgrade i tržnice….)
 3. Redovno održavanje nekategoriziranih cesta i ulica
 4. Izgradnja, rekonstrukcija i održavanje javne rasvjete i potrošnja električne energije,
 5. Postavljanje i održavanje vertikalne, horizontalne i svjetlosne signalizacije
 6. Odvodnja atmosferskih voda iz naselja
 7. Održavanje javnih parkirališta koja se ne naplaćuju, javnih površina za rekreaciju i javnih dječijih igrališta
 8. Zimsko održavanje lokalnih i nekategoriziranih cesta i ulica
 9. Vršenje dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije (preventivno i u slučaju potrebe)
 10. Postupanje s napuštenim životinjama i životinjama koje nisu registrirane
 11. Uređenje i dekoracija naselja za državne praznike i vjerske blagdane
 12. Održavanje vodotoka
 13. Održavanje spomenika kulture u nadležnosti Općine, javnih satova, javnih fontana i panoa za javno oglašavanje i plakatiranje u vlasništvu Općine
 14. Sudjelovanje u izgradnji objekata zajedničke komunalne potrošnje

 

 NAPOMENA: Podsjećamo sve obveznike plaćanja komunalnih naknada da planiraju izmirenje spomenutih obveza i za 2021. godinu, prema važećim Rješenjima.

Obavijest za Udruge

Obavijest za Udruge 

Poštovane,

nevladine organizacije, sportske i kulturne udruge koje ste korisnici sredstava Općine Kiseljak, OBVEZNI STE, sukladno članku 21. Odluke o kriterijima, načinu i postupku raspodjele sredstava iz proračuna Općine Kiseljak za sufinanciranje projekata iz oblasti kulture, mladih, ekologije i zaštite životinja, te članku 19. Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za dodjelu sredstava iz proračuna Općine Kiseljak za sufinanciranje projekata iz oblasti kulture, mladih, ekologije i zaštite životinja u 2020. godini, PRAVDATI dobivena financijska sredstva do 31.01. 2021. godine.

Korisnici trebaju Službi za opću upravu i društvene djelatnosti Općine Kiseljak dostaviti narativno i financijsko izvješće o realizaciji sredstava, na tipskom obrascu za pravdanje utrošenih sredstava. U privitku korisnik se obvezuje dostaviti prateću financijsku dokumentaciju (kopija faktura, ugovora i sličnih dokumenata, a kao dokaz o plaćanju kopije naloga za plaćanje, kopije izvoda, kao i druga dokumenta kojima se dokazuje utrošak i realizacija odobrenih sredstava kao i fotodokumentaciju.

Troškovi nastali pri realizaciji projekta moraju se odnositi isključivo na namjenu utvrđenu u ugovoru za koju su sredstva dodijeljena.

Ukoliko korisnik sredstava ne postupi sukladno odredbama ovih članaka, mjerodavna služba Općine Kiseljak će nakon prethodne pismene opomene pokrenuti postupak za raskid ugovora i tražiti povrat sredstava sudskim putem.

Također,  prijave korisnika koji nisu opravdali sredstva dobivena po Javnom pozivu u 2020. godini, neće se uzeti u razmatranje za financiranje/sufinanciranje projekata po Javnom pozivu u 2021. godini.

S poštovanjem.

 

Načelnik općine Kiseljak

Mladen Mišurić-Ramljak, dipl.ing

 

 

 

Javna rasprava u postupku izdavanja okolišne dozvole za auto otpad u mjestu Draževići investitora PP Auto-otpad „Pavo“, iz Kiseljaka

Sukladno članku 40. Zakona o zaštiti okoline SBK/KSB (“Sl. novine broj 4/05), Služba za gospodarstvo, urbanizam, zaštitu okoliša i komunalne poslove Općine Kiseljak u suradnji sa investitorom PP Auto-otpad „Pavo“, iz Kiseljaka, poziva sve zainteresirane subjekte i nevladine organizacije da uzmu učešće u

JAVNOJ RASPRAVI

U postupku izdavanja okolišne dozvole za auto otpad u mjestu
Draževići investitora PP Auto-otpad „Pavo“, iz Kiseljaka.

Javna rasprava će se održati u prostorijama Općinske vijećnice u Kiseljaku dana 30.12.2020. godine sa početkom u 09,00 sati.

Dnevni red:

1. Prezentacija zakonskog osnova u postupku izdavanja okolišne dozvole (predstavnik općine)
2. Informacija o predloženim aktivnostima i zahtjevu za izdavanje okolišne dozvole,
3. O organima uprave koji su odgovorni za donošenje rješenja, odnosno okolišne dozvole.
4. Diskusija.

Sve informacije vezane za postupak izdavanja okolišne dozvole za predmetni objekt, kao i podnošenje primjedbi i pitanja, zainteresirana lica mogu se obratiti ovoj Službi u uredu broj 25. Općine Kiseljak, u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog poziva za Javnu raspravu.

Javni poziv za učešće u javnoj raspravi bit će objavljen na oglasnoj ploči Općine Kiseljak, kao i na web stranici općine www.opcina-kiseljak.org.

Služba za gospodarstvo, urbanizam, zaštitu okoliša i komunalne poslove Općine Kiseljak u suradnji sa investitorom Kubat d.o.o. iz Kiseljaka, poziva sve zainteresirane subjekte  i nevladine organizacije da uzmu učešće u Javnoj raspravi u postupku izdavanja okolišne dozvole za autoservis u mjestu  Hrastovi investitora Kubat d.o.o. iz Kiseljaka       

Služba za gospodarstvo, urbanizam, zaštitu okoliša i komunalne poslove Općine Kiseljak u suradnji sa investitorom Kubat d.o.o. iz Kiseljaka, poziva sve zainteresirane subjekte  i nevladine organizacije da uzmu učešće u Javnoj raspravi u postupku izdavanja okolišne dozvole za autoservis u mjestu  Hrastovi investitora Kubat d.o.o. iz Kiseljaka

Javna rasprava će se održati u prostorijama Općinske vijećnice u Kiseljaku dana 30.12.2020. godine sa početkom u 12,00 sati.

Dnevni red:

 1. Prezentacija zakonskog osnova u postupku izdavanja okolišne dozvole (predstavnik općine)
 2. Informacija o predloženim aktivnostima i zahtjevu za izdavanje okolišne dozvole,
 3. O organima uprave koji su odgovorni za donošenje rješenja, odnosno okolišne dozvole.
 4. Diskusija.

Sve informacije vezane za postupak izdavanja okolišne dozvole za predmetni objekt, kao i podnošenje primjedbi i pitanja, zainteresirana lica mogu se obratiti ovoj Službi u uredu broj 25. Općine Kiseljak, u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog poziva za Javnu raspravu.

 

 

 

 

JAVNI POZIV POTENCIJALNIM KORISNICIMA BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA PODRŠKU INVESTICIJAMA U RURALNOM TURIZMU

U sklopu projekta projekta Europske unije EU4AGRI objavljen je javni poziv vrijedan 2,55 milijuna KM za podršku investicijama u ruralni turizam u Bosni i Hercegovini s ciljem razvoja ekonomskih aktivnosti u ruralnim područjima, stvaranja novih i očuvanja postojećih radnih mjesta, te očuvanja prirodne i kulturne baštine, odgovarajući ujedno i na potrebe za oporavkom od krize prouzrokovane COVID-19 pandemijom.

Na javni poziv se mogu prijaviti isključivo partnerstva koja čine podnositelj prijave i minimalno tri partnera. Podnositelj prijave može biti jedinica lokalne samouprave, poduzeće ili obrt koji se bave pružanjem turističkih usluga i/ili proizvoda.

Svaki podnositelj prijave može aplicirati za bespovratna sredstva u iznosu od 20.000 KM do 200.000 KM (bez PDV-a) ovisno od broja članova u partnerstvu. Za svaku investiciju  podnositelj prijave i partneri moraju osigurati osobno sufinanciranje u iznosu od minimalno 15% od ukupnog iznosa investicije.

Krajnji rok za podnošenje prijava je 21. prosinac 2020. godine, do 15.00 sati.

Kako se prijaviti na javni poziv?

Informacije o načinu popunjavanja i dostave prijave se nalaze u dokumentu Smjernice za podnosioce prijava.

Preuzmite dokumentaciju:

Prilog 1: Prijavni obrazac

Prilog 2: Budžet projekta

Prilog 3: Logički okvir

Prilog 4: Plan aktivnosti

Prilog 5: Prihodi i rashodi partnerstva

Prilog 6: Pismo namjere za sufinansiranje projekta (primjer)

Prilog 7: Izjava o partnerstvu

Prilog 8: Lista za provjeru dostavljene dokumentacije

Okvirnu listu svih javnih poziva projekta EU4AGRI možete preuzeti ovdje.

Ukoliko imate poteškoća s preuzimanjem ili otvaranjem dokumenata/obrazaca, kao i za sva dodatna pitanja u vezi ovog poziva, možete nas kontaktirati putem elektronske pošte, s jasno naznačenim imenom poziva u predmetu poruke, i to na sljedeću e-mail adresu: registry.ba@undp.org.

Dvije info sesije vezane za ovaj javni poziv održane su online i možete im pristupiti putem Facebok stranice projekta EU4Agri.

EU4AGRI je četverogodišnji (2020-2024) projekat Europske unije vrijedan 20.25 milijuna eura, čiji je cilj modernizacija poljoprivredno-prehrambenog sektora u Bosni i Hercegovini. Projekat provode i sufinanciraju Razvojni program Ujedinjenih naroda (UNDP) u BiH i Češka razvojna agencija (CzDA).