Na temelju Članka 15. Zakona o načelima lokalne samouprave u FBiH (”Sl. novine FBiH” br. 49 od 30.08.2006. godine), i na temelju Članka 39. Statuta Općine Kiseljak (”Sl. glasnik Općine Kiseljak” br. 03/09), Načelnik općine Kiseljak donosi

 

ODLUKU 

o dodjeli sredstava iz Proračuna Općine Kiseljak za sufinanciranje projekata iz oblasti  kulture, mladih, ekologije i zaštite životinja u 2020. godini

 

Na temelju Zapisnika Povjerenstva za izbor i imenovanje Općinskog vijeća Kiseljak, od 24.09.2020. godine, a po prijavi na Javni natječaj za dodjelu sredstava iz Proračuna Općine Kiseljak za sufinanciranje projekata iz oblasti kulture, mladih, ekologije i zaštite životinja u 2020. godini, br.01-11-851/20 od 09.03.2020. godine, odnosno Odluke općinskog načelnika o ponovnom aktiviranju istog, br.376/20 od 21.08.2020. godine,  izvršiti isplatu kako slijedi:

 

 

Br. Status: Naziv: Iznos u KM:
1. HKD ”BEĆARAC” LEPENICA, KISELJAK      1.700,00
2. UDRUGA ”ART” KISELJAK     1.200,00
3. UDRUGA OBOLJELIH OD POLIOMYELITISA, POVREDE MOZGA I KIČMENE MOŽDINE ŽSB, OGRANAK KISELJAK     1.000,00
4. HKUD ”GROMILJAK”, KISELJAK     1.700,00
5. HKUD ”FRA KARLO KUJUNDŽIĆ” KISELJAK     1.700,00
6. UDRUGA  ”KORAK” KISELJAK     1.600,00
7. UDRUGA  ”VICTORIA” KISELJAK     1.800,00
8. UDRUGA ”KISELJAČKE MAŽORETKINJE”     1.400,00
9. UDRUGA  ”KISS”KISELJAK     1.700,00
10. UDRUGA  ”FATIH-MILODRAŽ” KISELJAK     1.800,00
11. UDRUGA  ”INTELEKT” KISELJAK     1.400,00
12. HKD ”NAPREDAK” KISELJAK     1.500,00
13. UDRUGA ”EFEKT” KISELJAK     1.800,00
14. UDRUGA ”ARKA” KISELJAK     1.800,00
15. UDRUGA ”IZVOR 08” KISELJAK     1.800,00
16. UDRUGA ”ZELENI RAST” KISELJAK     1.800,00
17. UDRUGA ”CARIOCE” KISELJAK     1.400,00
18. UDRUGA ”MERAJA” KISELJAK     1.700,00
19. UDRUŽENJE ”NOVUM” KISELJAK     1.200,00
       
              UKUPNO:   30.000,00KM

 

 

  1. Isplatu po ovoj Odluci izvršit će Služba za financije, proračun i poslove riznice Općine Kiseljak, iz sredstava namijenjenih za kulturu Proračuna Općine, ekonomski kod:614121.

 

  1. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

NAČELNIK

OPĆINE KISELJAK

Mladen Mišurić-Ramljak, dipl.ing.