JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo poziva sve zainteresirane subjekte, nevladine organizacije i stanovnike Općine Kiseljak i naselja koja gravitiraju području namjeravane izgradnje trake za spora vozila na dionici Gromiljak-Blažuj, da uzmu učešće u

JAVNOJ RASPRAVI

o nacrtima

 Plana upravljanja okolišem i društvenim aspektima za projekat izgradnje trake za spora vozila na magistralnoj cesti M5, dionica Gromiljak-Blažuj (Kobiljača) (dokument koji analizira moguće uticaje projekta na okoliš i društvo)

i

Skraćenog Akcionog plana preseljenja za projekat izgradnje trake za spora vozila na magistralnoj cesti M5, dionica Gromiljak-Blažuj (Kobiljača), 1. Potez Han Ploča-Kobiljača (općina Kiseljak) (dokument koji objašnjava postupak eksproprijacije)

 

koja će se održati u prostorijama općine Kiseljak 18.12.2019. godine u 11.00 sati, s ciljem davanja prijedloga i sugestija javnosti i uključivanja relevantnih pitanja u finalnu verziju dokumenata. Dokumenti su izrađeni za potrebu Programa modernizacije magistralnih cesta u FBiH prema politikama kreditora. Nacrt dokumenta može se pronaći na službenoj stranici JP Ceste FBiH na sljedećem linku: http://jpcfbih.ba/bs/aktivnosti/modernizacija-magistralnih-cesta/38 i na web stranici Općine Kiseljak.

Svi zainteresirani subjekti koji nisu u mogućnosti da prisustvuju javnoj raspravi mogu svoje sugestije i komentare dostaviti do 18.12.2019. putem e-mail adrese: pimt@jpcfbih.ba.

 

 

Dnevni red:

  1. Prezentacija Plana upravljanja okolišem i društvenim aspektima za projekat izgradnje trake za spora vozila na magistralnoj cesti M5, dionica Gromiljak-Blažuj (Kobiljača)
  2. Pitanja, diskusija, odgovori i objašnjenja
  3. Prezentacija skraćenog Akcionog plana preseljenja za projekat izgradnje trake za spora vozila na magistralnoj cesti M5, dionica Gromiljak-Blažuj (Kobiljača), 1. Potez Han Ploča-Kobiljača (općina Kiseljak)
  4. Pitanja, diskusija, odgovori i objašnjenja

ESMP_30_Gromiljak- Blazuj_Kobiljaca izgradnja trake za spora vozila
JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo poziva sve zainteresirane subjekte, nevladine organizacije i stanovnike Općine Kiseljak i naselja koja gravitiraju području namjeravane izgradnje trake za spora vozila na dionici Gromiljak-Blažuj, da uzmu učešće u

You cannot copy content of this page
error: Sadržaj je zaštićen!
Don`t copy text!