Sukladno članku 40. Zakona o zaštiti okoline SBK/KSB (“Sl. novine broj 4/05), Služba za gospodarstvo, urbanizam, zaštitu okoliša i komunalne poslove Općine Kiseljak u suradnji sa investitorom PP Auto-otpad „Pavo“, iz Kiseljaka, poziva sve zainteresirane subjekte i nevladine organizacije da uzmu učešće u

JAVNOJ RASPRAVI

U postupku izdavanja okolišne dozvole za auto otpad u mjestu
Draževići investitora PP Auto-otpad „Pavo“, iz Kiseljaka.

Javna rasprava će se održati u prostorijama Općinske vijećnice u Kiseljaku dana 30.12.2020. godine sa početkom u 09,00 sati.

Dnevni red:

1. Prezentacija zakonskog osnova u postupku izdavanja okolišne dozvole (predstavnik općine)
2. Informacija o predloženim aktivnostima i zahtjevu za izdavanje okolišne dozvole,
3. O organima uprave koji su odgovorni za donošenje rješenja, odnosno okolišne dozvole.
4. Diskusija.

Sve informacije vezane za postupak izdavanja okolišne dozvole za predmetni objekt, kao i podnošenje primjedbi i pitanja, zainteresirana lica mogu se obratiti ovoj Službi u uredu broj 25. Općine Kiseljak, u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog poziva za Javnu raspravu.

Javni poziv za učešće u javnoj raspravi bit će objavljen na oglasnoj ploči Općine Kiseljak, kao i na web stranici općine www.opcina-kiseljak.org.