Javna rasprava u  postupku izdavanja okolišne dozvole za auto otpad u mjestu Potkraj investitora Borisa Vujica  iz Kiseljaka.

Javna rasprava će se održati u Vijećnici Općine Kiseljak dana 13. 7. 2021. godine sa početkom u 12,00 sati.    Poziv na javnu raspravu (0000000C)

 

Poziv na javnu raspravu (0000000C)