Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Kanton Središnja Bosna/Srednjobosanski Kanton

Općina Kiseljak

Služba za gospodarstvo, urbanizam, zaštitu okoliša i komunalne poslove

 

Broj: 03-19-571/21

Kiseljak, 2. 6. 2021. godina

 

 

Sukladno članku 40. Zakona o zaštiti okoline SBK/KSB (‘’Sl. Novine’’ broj: 4/05), Služba za gospodarstvo, urbanizam, zaštitu okoliša i komunalne poslove Općine Kiseljak u suradnji sa investitorom Marijom Tuka iz Kiseljaka, poziva sve zainteresirane subjekte i nevladine organizacije da uzmu učešće u

JAVNOJ RASPRAVI

U postupku izdavanja okolišne dozvole za automehaničarsku radionicu u mjestu

Pariževići investitora Marija Tuke  iz Kiseljaka.

  Javna rasprava će se održati u Vijećnici Općine Kiseljak  dana 17. 6. 2021. godine s početkom u 12,00 sati.

 

Dnevni red

  1. Prezentacija zakonskog osnova u postupku izdavanja okolišne dozvole (predstavnik općine)
  2. Informacija o predloženim aktivnostima i zahtjevu za izdavanje okolišne dozvole,
  3. O organima uprave koji su odgovorni za donošenje rješenja, odnosno okolišne dozvole.
  1. Rasprava

 

Sve informacije vezane za postupak izdavanja okolišne dozvole za predmetni objekt, kao i podnošenje primjedbi i pitanja, zainteresirane osobe  mogu se obratiti ovoj Službi u uredu broj 26. Općine Kiseljak, u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog poziva za Javnu

Javni poziv za učešće u javnoj raspravi bit će objavljen na oglasnoj ploči Općine Kiseljak, kao i na web stranici općine www.opcina-kiseljak.org.

 

                                                                      RUKOVODITELJ SLUŽBE

                                                                            Nikola Grubešić dipl. ing. arh.