Javna rasprava u  postupku izdavanja okolišne dozvole za farmu – tov junadi u mjestu Doci investitora Dvoženić Amira iz Kiseljaka.

Javna rasprava će se održati u prostorijama Općinske vijećnice u Kiseljaku dana 24.08.2021. godine sa početkom u 12,00 sati.

Poziv na javnu raspravu

 

 

Poziv na javnu raspravu