JAVNE NABAVE

Javne nabave općine Kiseljak
 • Poziv (poziv)
 • Informacija o pregovaračkom postupku (ovdje)
 • Odluka o izboru najpovoljnije ponude – Asfaltiranje lokalnog puta Bilalovac-Šahinovićiu dužini 750.00 m i širine 2.6 m (ovdje)
 • Odluka o izboru najpovoljnije ponude – Rekonstrukcija i opremanje zgrade Centra za edukaciju i rehabilitaciju (ovdje)
 • Odluka o izboru najpovoljnije ponude- Nabava vodovodnog materijala za izgradnju sekundarne vodovodne mreže (ovdje)
 • Odluka o izboru najpovoljnije ponude – Nabava 40.000 tona tampona (ovdje)
 • Odluka o pokretanju postupka – Nabava vodovodnog materijala (ovdje)
 • Izvješće o provedenom postupku – Rušenje zgrade u ulici “Žrtava domovinskog rata” (ovdje)
 • Odluka o izboru najpovoljnije ponude – Rušenje zgrade u ulici “Žrtava domovinskog rata” (ovdje)
 • Odluka o pokretanju postupka – Rušenje zgrade u ulici “Žrtava domovinskog rata” (ovdje)
 • Izvješće o provedenom postupku – Rekonstrukcija zida sa ogradom na pješačkoj stazi u ulici “Grada Zaprešića” (ovdje)
 • Odluka o izboru najpovoljnije ponude – Rekonstrukcija zida sa ogradom na pješačkoj stazi u ulici “Grada Zaprešića” (ovdje)
 • Odluka o pokretanju postupka -Rekonstrukcija zida sa ogradom na pješačkoj stazi u ulici “Grada Zaprešića” (ovdje)
 • Izvješće o provedenom postupku – Čišćenje i nasipanje platoa ispred zgrade Centra za edukaciju i rehabilitaciju u ulici “Grada Zaprešića” (ovdje)
 • Odluka o izboru najpovoljnije ponude – Čišćenje i nasipanje platoa ispred zgrade Centra za edukaciju i rehabilitaciju u ulici “Grada Zaprešića” (ovdje)
 • Odluka o pokretanju postupka – Čišćenje i nasipanje platoa ispred zgrade Centra za edukaciju i rehabilitaciju u ulici “Grada Zaprešića”  (ovdje)
 • Izvješće o provedenom postupku – Uklanjanje deponiranog otpada sa javnih površina (ovdje)
 • Odluka o izboru najpovoljnije ponude – Uklanjanje deponiranog otpada sa jabvnih površina (ovdje)
 • Odluka o pokretanju postupka – Uklanjanje deponiranog otpada sa javnih površina (ovdje)
 • Odluka o pokretanju postupka – Asfaltiranje pješačke staze MP Hrastovi (ovdje)
 • Obavijest o nabavi – Asfaltiranje pješačke staze u MP Hrastovi, u dužini 340m i širine 2m (ovdje)
 • Odluka o pokretanju postupka – Asfaltiranje pješačke staze u MP Hrastovi, u dužini 340m i širine 2m (ovdje)
 • Odluka o pokretanju postupka- nabava 40.000 tona tampona (ovdje)
 • Odluka o pokretanju postupka – Rekonstrukcija krova OŠ “Kiseljak 1” Bilalovac (ovdje)
 • Informacija o pregovaračkom postupku bez objave obavijesti (ovdje)
 • Odluka o poništenju postupka – Nabava peleta (ovdje)
 • Odluka o pokretanju postupka – Nabava peleta (ovdje)
 • Izvješće o provedenom postupku – Izrada elaborata zaštite izvorišta “Zeče polje” (ovdje)
 • Odluka o izboru najpovoljnije ponude – Izrada elaborata zaštite izvorišta “Zeče polje” (ovdje)
 • Odluka o pokretanju postupka – Izrada elaborata zaštite izvorišta “Zeče polje” (ovdje)
 • Izvješće o provedenom postupku – Nabava projektora (ovdje)
 • Odluka o izboru najpovoljnije ponude – Nabava projektora (ovdje)
 • Odluka o pokretanju postupka – Nabava projektora (ovdje)
 • Izvješće o provedenom postupku – Rekonstrukcija vodovodne mreže u MP Milodraž  (ovdje)
 • Odluka o izboru najpovoljnije ponude – Rekonstrukcija vodovodne mreže u MP Milodraž (ovdje)
 • Odluka o pokretanju postupka – Rekonstrukcija vodovodne mreže u MP Milodraž (ovdje)
 • Izvješće o provedenom postupku – Nabava analizatora rezidualnog klora sa mjernom ćelijom (ovdje)
 • Odluka o izboru najpovoljnije ponude – Nabava analizatora rezidualnog klora sa mjernom ćelijom (ovdje)
 • Odluka o pokretanju postupka – Nabava analizatora rezidualnog klora sa mjernom ćelijom (ovdje)
 • Izvješće o provedenom postupku – Izrada glavnog projekta rekonstrukcije raskrsnice (spoj ulice “Grada Zaprešića” na ulicu “Bana Josipa Jelačića”) (ovdje)
 • Odluka o izboru najpovoljnije ponude-Izrada glavnog projekta rekonstrukcije raskrsnice (spoj ulice “Grada Zaprešića” na ulicu “Bana Josipa Jelačića”) (ovdje)
 • Odluka o pokretanju postupka – Izrada glavnog projekta rekonstrukcije raskrsnice (spoj ulice “Grada Zaprešića” na ulicu “Bana Josipa Jelačića”) (ovdje)
 • Izvješće o provedenom postupku – Izrada i postavljanje ograde u dužini 33m i rukohvata u dužini 22m (ovdje)
 • Odluka o izboru najpovoljnije ponude – Izrada i postavljanje ograde u dužini 33m i rukohvata u dužini 22m (ovdje)
 • Odluka o pokretanju postupka – Izrada i postavljanje ograde u dužini 33m i rukohvata u dužini 22m (ovdje)
 • Izvješće o provedenom postupku – Rekonstrukcija i opremanje zgrade Centra za edukaciju i rehabilitaciju – I faza (ovdje)
 • Odluka o izboru najpovoljnije ponude – Rekonstrukcija i opremanje zgrade Centra za edukaciju i rehabilitaciju – I faza (ovdje)
 • Odluka o pokretanju postupka – Rekonstrukcija i opremanje zgrade Centra za edukaciju i rehabilitaciju – I faza (ovdje)
 • Izvješće o provedenom postupku –  Nabava aparata za disanje za potrebe rada PVP-a Kiseljak (ovdje)
 • Odluka o izboru najpovoljnije ponude – Nabava aparata za disanje za potrebe rada PVP-a Kiseljak (ovdje)
 • Odluka o pokretanju postupka – Nabava aparata za disanje za potrebe rada PVP-a Kiseljak (ovdje)
 • Odluka  o izmjeni plana javnih nabava – Nabava aparata za disanje za potrebe rada PVP-a Kiseljak (ovdje)
 • Izvješće o provedenom postupku – Nabava informatičke opreme (ovdje)
 • Odluka o izboru najpovoljnije ponude – Nabava informatičke opreme  (ovdje)
 • Odluka o pokretanju postupka – Nabava informatičke opreme (ovdje)
 • Izvješće o provedenom postupku – Nabava MTS-a za pripadnike PVP Općine Kiseljak (ovdje)
 • Odluka o izboru najpovoljnije ponude – Nabava MTS-a za pripadnike PVP Općine Kiseljak (ovdje)
 • Odluka o pokretanju postupka – Nabava MTS-a za pripadnike PVP Općine Kiseljak (ovdje)
 • Odluka  o izmjeni plana javnih nabava – Nabava MTS-a za potrebe PVP-a (ovdje)
 • Obavijest o nabavi- Nabava asfalta marke BNHS 16 u količini od 6000 tona (ovdje)
 • Izvješće o provedenom postupku -Nabava kabela SKS 2×16 mm i PP-Y 3×1,5 mm, za izgradnju javne rasvjete (ovdje)
 • Odluka o izboru najpovoljnije ponude – Nabava kabela SKS 2×16 mm i PP-Y 3×1,5 mm, za izgradnju javne rasvjete (ovdje)
 • Odluka o pokretanju postupka – Nabava kabela SKS 2×16 mm i PP-Y 3×1,5 mm, za izgradnju javne rasvjete (ovdje)
 • Odluka  o dopunama plana javnih nabava – Nabava kabela SKS 2×16 mm i PP-Y 3×1,5 mm, za izgradnju javne rasvjete (ovdje)
 • Izvješće o provedenom postupku – Nabava radne odjeće za potrebe rada PVP-a (ovdje)
 • Odluka o izboru najpovoljnije ponude – Nabava radne odjeće za potrebe rada PVP-a (ovdje)
 • Odluka o pokretanju postupka – Nabava radne odjeće za potrebe rada PVP-a (ovdje)
 • Izvješće o provedenom postupku- Premještanje tijela javne rasvjete (ovdje)
 • Odluka o izboru najpovoljnije ponude- Premještanje tijela javne rasvjete (ovdje)
 • Odluka o pokretanju postupka- Premještanje tijela javne rasvjete (ovdje)
 • Izvješće o provedenom postupku – Sječa stabala i izvlačenje drva (ovdje)
 • Odluka o izboru najpovoljnije ponude – Sječa stabala i izvlačenje drva (ovdje)
 • Odluka o pokretanju postupka – Sječa stabala i izvlačenje drva (ovdje)
 • Izvješće o provedenom postupku-Nabava LED žarulja E27 -30W (ovdje)
 • Odluka o izboru najpovoljnije ponude – Nabava LED žarulja E27- 30W  (ovdje)
 • Odluka o pokretanju postupka – Nabava LED žarulja E27 -30W (ovdje)
 • Izvješće o provedenom postupku- Radovi na adaptaciji Hrvatskog doma Brnjaci  (ovdje)
 • Odluka o izboru najpovoljnije ponude- Radovi na adaptaciji Hrvatskog doma Brnjaci (ovdje)
 • Odluka o pokretanju postupka- Radovi na adaptaciji Hrvatskog doma Brnjaci (ovdje)
 • Obavijest o nabavi- Centar za edukaciju i rehabilitaciju (ovdje)
 • Odluka o pokretanju postupka- Centar za edukaciju i rehabilitaciju (ovdje)
 • Izvješće o provedenom postupku- Održavanje službenih motornih vozila  (ovdje)
 • Odluka o izboru najpovoljnije ponude- Održavanje službenih motornih vozila (ovdje)
 • Odluka o pokretanju postupka- Održavanje službenih motornih vozila (ovdje)
 • Izvješće o provedenom postupku- Nabava higijenskih sredstava (ovdje)
 • Odluka o izboru najpovoljnije ponude- Nabava higijenskih sredstava  (ovdje)
 • Odluka o pokretanju postupka- Nabava higijenskih sredstava (ovdje)
 • Obavijest o nabavi- Nabava 40.000 t tampona (ovdje)
 • Odluka o pokretanju postupka- 40.000 t tampona (ovdje)
 • Izvješće o provedenom postupku- Nabava radne opreme (ovdje)
 • Odluka o izboru najpovoljnije ponude- Nabava radne opreme (ovdje)
 • Odluka o pokretanju postupka- Rekonstrukcija i opremanje zgrade za edukaciju i rehabilitaciju- I faza (ovdje)
 • Odluka o pokretanju postupka- Nabava radne opreme (ovdje)
 • Plan javnih nabava za 2018. godinu (ovdje)

Općina Kiseljak

Bana Josipa Jelačića 41,

71250 Kiseljak,

SBK/KSB, Bosna i Hercegovina

e-mail: opc.kiseljak@tel.net.ba

Kontakt telefoni:

+387 30 877 824,

+387 30 877 800,

Fax:

+387 30 879 077