Bosna i Hercegovina

Federacija Bosna i Hercegovina Kanton Središnja Bosna Srednjobosanski kanton

Općina Kiseljak

Općinsko Vijeće

Povjerenstvo za provođenje javnog nadmetanja

za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Kiseljak

Broj:01/1-20-1421/20

Kiseljak: 07.07.2020. godine

 

Na temelju Članka 2. Odluke o davanju u zakup zemljišta u vlasništvu Općine Kiseljak putem usmene licitacije Općinskog vijeća Kiseljak br. 01/1-20-1421/20 od 01.06.2020.godine., Članka 363. Zakona o stvarnim pravima (Sl. novine FBiH br.66/13, 100/13), Članka 108. Zakona o poljoprivrednom zemljištu FBiH (Sl.Novine FBiH br. 52/09), Članka 4. i 6. Pravilnika o postupku javnog natječaja za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije BiH, Kantona, Općina I Gradova (Sl. Novine FBiH br 17/14) Povjerenstvo za provođenje javnog nadmetanja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Kiseljak objavljuje:

 

JAVNI OGLAS

o  davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta  u vlasništvu općine Kiseljak putem usmene licitacije

 

 1. Zakupodavatelj nekretnine je Općina Kiseljak, sa sjedištem Josipa Bana Jelačića 41, 71250 Kiseljak.
 2. Izdaje se poljoprivredno zemljište upisano u zemljišnoknjižnom ulošku broj 561 za K.O. Bukovica, u vlasništvu općine Kiseljak, označeno kao dio parcele k.p. br. 1394/1, voćnjak, površine 110.810 m ²
 3. Početna cijena zakupa nekretnine iz točke 2. ovog oglasa, na godišnjem nivou iznosi:

 

1.662,15 KM, na razdoblje od 10 (deset) godina.

 

U skladu sa člankom 103. Zakona o poljoprivrednom zemljištu FBiH (Sl. Novine FBiH br. 52/09) pravo prvenstva kupovine utvrđuje se prema sljedećem rasporedu:

 

 1. Suvlasnik;
 2. Članovi najuže obitelji: supružnici, djeca, roditelji, braća i sestre;
 3. Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo, u istoj katastarskoj općini (član gospodarstva, ako je osposobljen i stručno obrazovan za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, kao glavna djelatnost, i njegov je izvor sredstava za život te dohodak za ostale članove, izjava da će zemljište koristiti sami ili uz pomoć drugih osoba ili osigurati korištenje zakupom, što dokazuje predugovorima o zakupu);
 4. Općina na području na kojem se nalaze nepokretnosti, ako će usmjeriti nekretnine za daljnje korištenje za primarnu poljoprivrednu proizvodnju:
 5. Poljoprivrednik, upisan u registru poljoprivrednih proizvođača, čije se zemljište koje on ima u vlasništvu, zakupu ili ga obrađuje na drugoj osnovi, graniči sa zemljištem koje se prodaje;
 6. Poljoprivredna zadruga

 

 1. Sudionici Javnog natječaja su dužni 24 sata prije otvaranja ponuda, osobno u pisarnicu općine Kiseljak ili putem pošte, Povjerenstvu za provođenje javnog nadmetanja za prodaju nekretnina u vlasništvu općine Kiseljak  dostaviti:

 

 • Prijavu na javni natječaj sa kontakt podatcima i predviđenom namjerom za korištenje zemljišta
 • Dokaz o ispunjenju uvjeta iz članka 3.ovog Oglasa (ukoliko ima)

 

Samo oni koji dostave navedene dokumente mogu sudjelovati u javnom nadmetanju.

 

 1. Sa sudionikom Javnog natječaja čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija, Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva KSB zaključit će ugovor o zakupu, nakon stupanja na snagu Odluke Općinskog vijeća Kiseljak o prihvaćanju najbolje ponude za davanje u zakup.

Uvjeti i način plaćanja utvrdit će se potpisivanjem ugovora o zakupu.

Ukoliko zakupoprimac ne izvrši plaćanje na način unaprijed utvrđen smatrat će se da je odustao od zakupa nekretnine, te se raskida sklopljeni ugovor o zakupu, i zaključuje novi Ugovor sa ponuđačem čija je ponuda bila sljedeća najpovoljnija.

 

 1. Predaja nekretnine u posjed izvršit će se u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora o zakupu, o čemu će se sačiniti zapisnik sa lica mjesta između zakupoprimca i zakupodavca  nekretnine.

 

 1. Otvaranje ponuda održati će se dana 22.07.2020. godine, sa početkom u 10.00 sati, zgrada Općine Kiseljak, u sali OV.

Krajnji rok za dostavljanje dokumentacije iz točke 4. je 22.07.2020. godine do 09.00 sati.

 1. Razgledanje nekretnine iz točke 2. ovog oglasa može se izvršiti svaki radni da u vremenu od 11:00 do 14:00 sati.

Uvid u dokumentaciju vezano za nekretninu iz točke 2. Ovog Oglasa može se izvršiti svaki radni dan u zgradi Općine Kiseljak ured broj 23, te dobiti potrebne informacije vezane za  javni oglas na telefon 030 877 807, na oglasnoj ploči i na web stranici Općine Kiseljak:  www.opcina-kiseljak.org.

 

 

Povjerenstvo za provođenje javnog nadmetanja

za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Kiseljak

 

Ivana Mrnjavac, predsjednica

 

You cannot copy content of this page
error: Sadržaj je zaštićen!
Don`t copy text!