Na temelju  članka  39.  Statuta općine Kiseljak („Službeni glasnik Općine Kiseljak broj 3/09 ), Načelnik  općine  Kiseljak, objavljuje:

 

 J A V N I   P O Z I V

 

za raspodjelu sredstava ”Subvencija za poljoprivredu”, namijenjenih na ime poticaja razvoju poljoprivrede  – Biljna  proizvodnja- za Općinu Kiseljak  za 2020. godinu

                                                            

I

Raspisuje se Javni poziv za raspodjelu sredstava – Subvencija za poljoprivredu, namijenjenih poljoprivrednim proizvođačima Općine  Kiseljak za  2020. godinu, a izdvojena sredstva u iznosu od  60.000,00 KM  usmjerena su za unapređenja biljne proizvodnje.

 

II

Pravo na ostvarivanje poticaja imaju:

  • proizvođači  koji imaju prebivalište  na području općine Kiseljak,
  • koji su  upisani u Registar  poljoprivrednih gazdinstava i Registar  klijenata,
  • korisnici koji ispunjavaju  propisane uvjete za svaku vrstu proizvodnje koja je definirana

Programom novčanih  poticaja za unapređenje poljoprivredne proizvodnje općine Kiseljak za 2020. godinu,

  • korisnici koji nisu ostvarili pravo na poticaje na kantonalnoj i federalnoj razini za  istu proizvodnju.

 

III

 

Biljna proizvodnja

 

 1.1.Sufinanciranje troškova repromaterijala  za  jesenju  sjetvu

 

Novčanu podršku za poticaj jesenje sjetve ostvaruju poljoprivredni proizvođači koji su izvršili   sjetvu  ozimih žitarica  u sjetvenom roku u 2020. godini.

Iznos novčane podrške je 70% od visine iznosa  dostavljenih računa o nabavi sjemenskog/sadnog materijala, đubriva, te zaštitnih sredstava. Maksimalan iznos podrške po klijentu je 1.500 KM za fizička lica, odnosno 2.500 KM za pravne subjekte i obrte.

Minimalan iznos dostavljenih računa je 200,00 KM i odnose se na period do 15.11.2020. godine.

 

2.1. Poticaj za podizanje novih zasada voća

 

Proizvođači koji su podigli zasad kontinentalnog i jagodastog voća (certificirani sadni materijal) površine 0,1 ha -0,5 ha,  proljeće 2020. i jesen 2020. godina.

 

Poticaj iznosi 3.000,00 KM po ha. Rok prijave: 15.11.2020. godine

 

 

Izbor korisnika vršit će Komisija za provođenje Javnog poziva poticaja poljoprivrednoj proizvodnji imenovana od strane općinskog načelnika.

Odluku o dodjeli sredstava  na prijedlog Komisije donosi načelnik općine.

 

IV

Zahtjevi za Poticaj poljoprivrednim proizvođačima prilozima za svaku proizvodnju podnose se u Službu za gospodarstvo, urbanizam, zaštitu okoliša i komunalne poslove od  02.11.2020. godine do roka definiranog ovim Javnim pozivom tj. najkasnije do 16.11.2020.

 

VI

 

Zahtjevi s nepotpunom dokumentacijom neće biti razmatrani.

Sve informacije vezane za sudjelovanje u Javnom pozivu mogu se dobiti na broj telefona  030-877-816  ili u Općini  Kiseljak, ured broj 29/II.

 

Načelnik općine Kiseljak

Mladen Mišurić-Ramljak  dipl.ing.