Sukladno članku 40. Zakona o zaštiti okoline SBK/KSB (“Sl. novine SBK/KSB”, broj: 4/05), Služba za gospodarstvo, urbanizam, zaštitu okoliša i komunalne poslove Općine Kiseljak u suradnji sa investitorom Beharom Sejdić iz Hrastova, poziva sve zainteresirane subjekte i nevladine organizacije da uzmu učešće u

JAVNOJ RASPRAVI

U postupku izdavanja okolišne dozvole za poslovni kompleks za sakupljanje otpada i rastavljanje olupina u mjestu Hrastovi

            Javna rasprava će se održati u prostorijama Općinske vijećnice u Kiseljaku dana 17.04.2019. godine sa početkom u 12,00 sati.

Dnevni red:                                                                                             

  1. Prezentacija zakonskog osnova u postupku izdavanja okolišne dozvole (predstavnik općine)
  2. Informacija o predloženim aktivnostima i zahtjevu za izdavanje okolišne dozvole,
  3. O organima uprave koji su odgovorni za donošenje rješenja, odnosno okolišne dozvole.
  4. Diskusija.

            Sve informacije vezane za postupak izdavanja okolišne dozvole za predmetni objekt, kao i podnošenje primjedbi i pitanja, zainteresirana lica mogu se obratiti ovoj Službi u uredu broj 29 Općine Kiseljak, u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog poziva za Javnu raspravu.

            Javni poziv za učešće u javnoj raspravi bit će objavljen na oglasnoj ploči Općine Kiseljak, kao i na web stranici općine www.opcina-kiseljak.org.

Poziv za javnu raspravu