Ministarstvo gospodarstva Srednjobosanske županije (SBŽ) ove godine u općini Kiseljak podržalo je dva projekta ukupne vrijednosti 55.000 maraka.

Načelnik Kiseljaka Mladen Mišurić-Ramljak potpisao je s ministrom Hrnjićem dva ugovora o implementaciji odobrenih sredstava za sufinanciranje projekata “Asfaltiranje prometnice i izgradnje ulične rasvjete unutar PZ Dugo Polje” u vrijednosti od 40.000 maraka i “Izrada pripremnih radova zone za sport i rekreaciju” u vrijednosti od 15.000 maraka.

Sredstva za realizaciju ovih projekata osigurana su na osnovu odluka Vlade Srednjobosanske županije o raspodjeli dijela sredstava sa pozicija “Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima – za podršku razvoju poduzetničkih zona”, “Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima – za javno privatno partnerstvo”, Tekući transferi i drugi tekući rashodi – tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima – sufinanciranje projekta zaštite okoliša, te razvojnih projekata i Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima – poticaji gospodarstvu.