Predstavnici Ministarstva prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova KSB, posjetili su Općinu Kiseljak, kako bi predali integralni materijal nacrta o izmjenama i dopunama prostornog plana KSB za razdoblje 2005-2025.

Sastanku u uredu načelnika Mladena Mišurića-Ramljaka nazočili su predstavnici općina Kreševa i Fojnice.

Služba za gospodarstvo Općine Kiseljak objavila je poziv, koji prenosimo u cijelosti, te Odluku i izmjene i dopune prostornog plana koji možete preuzeti.

 

Na temelju članka 9. 10. i 18. Odluke o organiziranju i provođenju javne rasprave o Nacrtu izmjena i dopuna Prostornog plana Kantona Središnja Bosna 2005-2025, (broj Odluke:01-02-894-1/2020 od 16.12.2020.), Služba za gospodarstvo,urbanizam,zaštitu okoliša i komunalne poslove u svojstvu nositelja javne rasprave izlaže na javni uvid:

NACRT IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA KANTONA SREDIŠNJA BOSNA 2005-2025

Pozivamo javnost (sva fizička i pravna lica) da izvrše uvid u izloženi Nacrt izmjena i dopuna Prostornog plana Kantona Središnja Bosna 2005-2025.

Primjedbe,  prijedloge,  sugestija i mišljenja na nacrt Izmjena i dopuna Plana  mogu se podnijeti u trajanju od devedeset (90) dana od dana objave javne rasprave.

Prijedloge i sugestije možete dostaviti osobno na prijemni ured općine Kiseljak, putem pošte  ili elektronski na e-mail: zijad.hasic@opcina-kiseljak.org.

Primjedbe, prijedlozi,  sugestije i mišljenja na Nacrt Izmjena i dopuna Plana koji nisu dostavljeni u roku neće se uzeti u razmatranje.

Za vrijeme trajanja javne rasprave Grafički i Tekstualni dijelovi  Nacrta Izmjene i dopune Prostornog plana Kantona Središnja Bosna za vremenski period od 2005 do 2025 bit će izložen na javni uvid u zgradi općine Kiseljak, ulica Bana Josipa Jelačića br.41/ured broj 27/ i službenoj stranici općine Kiseljak www.opcina-kiseljak.org.

Svi prijedlozi i sugestije bit će razmatrani od nositelja pripreme plana i dostavljeni nositelju izrade plana, koji će prijedloge i sugestije uskladiti  sa zakonom i tehničkim normativima za izradu predmetnih  planova.

Mjesto i vrijeme  javne prezentacije  Nacrta izmjene i dopune Prostornog plana Kantona Središnja Bosna 2005. – 2025. bit će naknadno utvrđen.

Na javnu prezentaciju plana pozvana su sva fizička i pravna lica.

Na javnoj prezentaciji moći će se postavljati pitanja nositeljima pripreme i izrade planova, te iznositi prijedloge, primjedbe i sugestije na nacrt plana koje će biti unijete u zapisnik za vrijeme trajanja javne rasprave.

Nacrt_Tekstualni

 

ODLUKA_SBK

 

Služba za   gospodarstvo, urbanizam, zaštitu okoliša

i komunalne poslove

Nikola Grubešić, MA.dipl.ing.arh.