Služba za inspekcijski nadzor Općine Kiseljak u svojstvu nositelja aktivnosti provođenja Javne rasprave, poziva sve zainteresirane fizičke i pravne osobe da uzmu učešće u javnoj raspravi o nacrtu Odluke o komunalnom redu i sanitarnom minimumu na području Općine Kiseljak

Primjedbe, prijedloge i sugestije na nacrt Odluke o komunalnom redu i sanitarnom minimumu na području Općine Kiseljak, mogu se dostaviti Službi za inspekcijski nadzor u ured br. 42, putem pošte na adresu Služba za inspekcijski nadzor, Općina Kiseljak, Bana Josipa Jelačića 41, 71250 Kiseljak ili putem elektronske pošte na mail ivana.budimir@opcina-kiseljak.org.

Javna rasprava će trajati 30 (trideset) dana, i to u razdoblju od 16. 4. 2021. godine do 17. 5. 2021. godine.
Odluku preuzmite OVDJE. NACRT Odluke o komunalnom redu i sanitarnom minimumu