Treća  redovita  sjednica Općinskog vijeća zakazana je  za dan 18. 2. 2021. godine u 18 sati.

Sjednica će se održati u Vijećnici Općine Kiseljak.

 Za sjednicu je  predložen sljedeći:

Dnevni red:

 1. Odluka o izvršenju Proračuna i proračunske pričuve Općine Kiseljak za razdoblje od 1. 1.2020. godine do 31.12.2020. godine
 2. Zaključak – Izvješće o poduzetim aktivnostima u provođenju mjera za otklanjanje nepravilnosti i propusta prema izvješću o financijskoj reviziji Općine Kiseljak za 2019. godinu
 3. Odluka o raspodjeli sredstava tekućih transfera za 2021. godinu
 4. Rješenje o ukidanju statusa javnog dobra-puta
 5. Odluka o prodaji zemljišta neposrednom pogodbom radi oblikovanja građevinske čestice
 6. Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju Povjerenstva za nastavak izlaganja na javni uvid podataka o nekretninama za katastarske općine – K.O. Gomionica, K.O. Gromiljak, K.O. Brestovsko, K.O. Višnjica, K.O. Orahovo
 7. Odluka o davanju ovlaštenja državnoj službenici- Emina Ahmić
 8. Odluka o proglašenju javnog interesa – Poduzetnička zona Dugo Polje
 9. Odluka o prosječnoj konačnoj građevinskoj cijeni korisne stambene površine u općini Kiseljak za 2020. godinu
 10. Odluka o sufinanciranju asfaltiranja lokalnih i nerazvrstanih putova na području općine Kiseljak za 2021. godinu
 11. Rješenje o imenovanju Povjerenstva za procjenu prometne vrijednosti nekretnina
 12. Odluka o davanju suglasnosti na izmjene i dopune Statuta J.U. Dom zdravlja Kiseljak
 13. Odluka o raspisivanja natječaja za izbor članova Upravnog vijeća J.U. Dom zdravlja Kiseljak i imenovanje članova Povjerenstva za izbor
 14. Odluka o upotrebi imena Općine Kiseljak
 15. Zaključak o provođenju Odluke o radnom vremenu prodajnih objekata, ugostiteljskih objekata, obrta i srodnih djelatnosti na području općine Kiseljak
 16. Rješenje o izmjeni Rješenja Općinskog vijeća Kiseljak broj 011-31-1565/11 od 22. 9.2011. godine