Iz Federalnog zavoda za statistiku Sarajevo obavještavaju kako će se od 01.12. do 15.12.2020. godine na području općine Kiseljak provoditi anketa – Godišnje istraživanje farmi 2020. (GIF).

Anketiranje će obavljati anketari ovlašteni od strane Federalnog zavoda za statistiku, na uzorkom odabranim kućanstvima.

GIF-om 2020. prikupljaju se podatci o ostvarenoj poljoprivrednoj proizvodnji (biljna i stočna proizvodnja).

Rezultati ankete su povjerljivi i bit će objavljeni u agregiranom obliku. Uporaba, povjerljivost i zaštita podataka utvrđena je Člancima od 36. do 42. Zakona o statistici Federacije BiH i primjenjivat će se pri statističkoj obradi predmetnih podataka.